พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
Log in | วันอังคารที่ 1 ธ.ค. 2558 | 19:53 น.
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
ค้นหาข้อมูลความรู้คู่คุณธรรม :
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism

SHARE

พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
นิทานธรรม 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 
 
 
นิทานอ้างอิงมาจากพุทธชาดก
โพส : วันที่ 15 ม.ค. 2556 เวลา : 15:52 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,112 ครั้ง
นิทานเรื่อง รวมธรรมเทศนา
โพส : วันที่ 30 ต.ค. 2555 เวลา : 17:34 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,666 ครั้ง
สามเณรราหุล ท่านเกิดในวรรณะกษัตริย์ ตระกูลศากยะ เป็นพระโอรสของเจ้าชายสิทธัตถะกับพระนางยโสธรา เป็นหลานของพระเจ้าสุทโธทนะ เมืองกบิลพัสดุ์
โพส : วันที่ 30 ต.ค. 2555 เวลา : 17:29 น.
โหวต : | เข้าชม : 2,188 ครั้ง
มีบุตรสามสิบคนในเมืองสารวัตถี ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วอุปสมบท ต่อมาได้เดินทางเข้าป่า พระพุทธเจ้าทรงทราบว่าจะเกิดเหตุร้าย แต่ถ้ามีสังกิจจสามเณรเดินทางไปด้วยจะพ้นอันตราย
โพส : วันที่ 30 ต.ค. 2555 เวลา : 17:20 น.
โหวต : | เข้าชม : 7,055 ครั้ง
พระพุทธเจ้าตรัสว่า จงรีบทำความดีในวันนี้ ใครเล่าจะล่วงรู้ความตายในวันพรุ่งนี้ เมื่อเกิดนั้น เราก็มาคนเดียว เมื่อตาย เราก็ไปคนเดียว การอยู่ร่วมกันของสรรพสัตว์เป็นเพียงการเกี่ยวข้องกันเท่านั้น
โพส : วันที่ 30 ต.ค. 2555 เวลา : 16:31 น.
โหวต : | เข้าชม : 7,641 ครั้ง
เป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งถวายทานแก่พระพุทธเจ้า และตั้งความปรารถนาว่าอยากเป็นเลิศทางธรรม ต่อมาได้เกิดเป็นคนรับใช้ มีจิตศรัทธาทำบุญแก่พระสงฆ์ เศรษฐีเห็นเข้าจึงเลื่อมใสในความดี จึงบริจาคทรัพย์ให้โดยมาก
โพส : วันที่ 30 ต.ค. 2555 เวลา : 16:03 น.
โหวต : | เข้าชม : 3,194 ครั้ง
เป็นเรื่องราวของสามเณรนามว่า สานุ เมื่อชาติที่แล้วเป็นลูกชายของนางยักษ์ตนหนึ่ง วันหนึ่งนึกอยากสึก แต่นางยักต์นั้นไม่อยากให้สึก จึงเข้าสิงร่างของสามเณร เมื่อออกจากร่างแล้ว มารดาสามเณรจึงบอกว่าการบวชนั้
โพส : วันที่ 30 ต.ค. 2555 เวลา : 15:15 น.
โหวต : | เข้าชม : 3,295 ครั้ง
เป็นเรื่องราวของสามเณรชื่อว่า สุข ที่เมื่อครั้งอดีตกาลเกิดเป็นเศรษฐี ต่อมาได้บริจาคทรัพย์ให้แก่คนทั่วไป เมื่อกษัตริย์ทราบข่าวจึงมอบทรัพย์สมบัติแก่เขา นับแต่นั้นมาเขาจึงบริจาคทรัพย์ตลอดชีวิต
โพส : วันที่ 30 ต.ค. 2555 เวลา : 14:54 น.
โหวต : | เข้าชม : 3,162 ครั้ง
เป็นเรื่องราวของชายยากจนคนหนึ่ง นามว่า มหาทุกขตะ ผู้มีจิตศรัทธาในการทำบุญ ด้วยอานิสงส์ของผลบุญนั้นทำให้กลายเป็นเศรษฐีผู้ร่ำรวย และเมื่อสิ้นบุญได้มาเกิดเป็นสามเณรและบรรลุพระอรหันต์ในที่สุด
โพส : วันที่ 30 ต.ค. 2555 เวลา : 14:35 น.
โหวต : | เข้าชม : 2,285 ครั้ง
เป็นเรื่องราวของหญิงคนหนึ่งที่มีจิตใจดี แต่แล้ววันหนึ่งเขาได้ใช้หนังสติ๊กยิงนกตกลงมาตาย ทำให้หนูน้อยแตงโมเกิดสำนึกผิดขึ้น เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับฟังกันเลยค่ะ
โพส : วันที่ 11 ต.ค. 2555 เวลา : 10:00 น.
โหวต : | เข้าชม : 2,062 ครั้ง