พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
Log in | วันอาทิตย์ที่ 14 ก.พ. 2559 | 10:50 น.
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
ค้นหาข้อมูลความรู้คู่คุณธรรม :
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism

SHARE

พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
นิทานธรรม 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 
 
 
นิทานอีสป เรื่อง คนตกปลา นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าหวังน้ำบ่อหน้าเพราะเราอาจจะไม่ได้อะไรเลย
โพส : วันที่ 28 มี.ค. 2556 เวลา : 10:38 น.
โหวต : | เข้าชม : 7,438 ครั้ง
นิทานอีสป เรื่อง คนเลี้ยงวัวกับวัวที่หายไป สอนให้รู้ว่าจงคิดให้ดีก่อนที่จะพูดเพราะถ้าพูดออกไปแล้วอาจจะทำไม่ได้
โพส : วันที่ 28 มี.ค. 2556 เวลา : 10:31 น.
โหวต : | เข้าชม : 6,220 ครั้ง
รับชมนิทานอีสป เรื่อง คนขี้เหนียวกับทองคำ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ของมีค่าย่อมเป็นของไร้ค่าหากไม่นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์
โพส : วันที่ 28 มี.ค. 2556 เวลา : 10:06 น.
โหวต : | เข้าชม : 9,078 ครั้ง
นิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ไม่มีใครเชื่อคนโกหก แม้เมื่อเขาได้พูดความจริงก็ตาม
โพส : วันที่ 19 ก.พ. 2556 เวลา : 9:01 น.
โหวต : | เข้าชม : 8,134 ครั้ง
นิทานอ้างอิงมาจากพุทธชาดก
โพส : วันที่ 15 ม.ค. 2556 เวลา : 15:52 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,114 ครั้ง
นิทานเรื่อง รวมธรรมเทศนา
โพส : วันที่ 30 ต.ค. 2555 เวลา : 17:34 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,703 ครั้ง
สามเณรราหุล ท่านเกิดในวรรณะกษัตริย์ ตระกูลศากยะ เป็นพระโอรสของเจ้าชายสิทธัตถะกับพระนางยโสธรา เป็นหลานของพระเจ้าสุทโธทนะ เมืองกบิลพัสดุ์
โพส : วันที่ 30 ต.ค. 2555 เวลา : 17:29 น.
โหวต : | เข้าชม : 2,230 ครั้ง
มีบุตรสามสิบคนในเมืองสารวัตถี ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วอุปสมบท ต่อมาได้เดินทางเข้าป่า พระพุทธเจ้าทรงทราบว่าจะเกิดเหตุร้าย แต่ถ้ามีสังกิจจสามเณรเดินทางไปด้วยจะพ้นอันตราย
โพส : วันที่ 30 ต.ค. 2555 เวลา : 17:20 น.
โหวต : | เข้าชม : 7,115 ครั้ง
พระพุทธเจ้าตรัสว่า จงรีบทำความดีในวันนี้ ใครเล่าจะล่วงรู้ความตายในวันพรุ่งนี้ เมื่อเกิดนั้น เราก็มาคนเดียว เมื่อตาย เราก็ไปคนเดียว การอยู่ร่วมกันของสรรพสัตว์เป็นเพียงการเกี่ยวข้องกันเท่านั้น
โพส : วันที่ 30 ต.ค. 2555 เวลา : 16:31 น.
โหวต : | เข้าชม : 7,681 ครั้ง
เป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งถวายทานแก่พระพุทธเจ้า และตั้งความปรารถนาว่าอยากเป็นเลิศทางธรรม ต่อมาได้เกิดเป็นคนรับใช้ มีจิตศรัทธาทำบุญแก่พระสงฆ์ เศรษฐีเห็นเข้าจึงเลื่อมใสในความดี จึงบริจาคทรัพย์ให้โดยมาก
โพส : วันที่ 30 ต.ค. 2555 เวลา : 16:03 น.
โหวต : | เข้าชม : 3,208 ครั้ง