พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
Log in | วันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ค. 2562 | 19:48 น.
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
ค้นหาข้อมูลความรู้คู่คุณธรรม :
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism

SHARE

พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
นิทานธรรม 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 
 
 
นิทานเรื่องสั้น เรื่อง พ่อ-ลูก ชยายความทางธรรม โดย ท่านพุทธทาสภิกขุ
โพส : วันที่ 7 มี.ค. 2559 เวลา : 13:58 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,404
นิทานเรื่องที่ ๕ เรื่อง "If love, love openly" ถ้าจะรัก ก็จงรักอย่างเปิดเผย
โพส : วันที่ 4 มี.ค. 2559 เวลา : 13:34 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,774
"ช่างไม่เมตตาเสียเลย" เรื่องเล่ายายแก่ผู้หนึ่งเป็นอุปัฏฐากที่ปฎิบัติเซ็นด้วยความศรัทธาต่อพระภิกษุองค์หนึ่งมาตลอด 20 ปี กระทั่งวันหนึ่งเกิดความสงสัยว่า พระรูปนี้จะได้อะไร คือผลสำเร็จในการปฎิบัติธรรม...
โพส : วันที่ 26 ก.พ. 2559 เวลา : 10:20 น.
โหวต : | เข้าชม : 4,830
"พระพุทธเจ้าองค์หนึ่ง" เรื่องเล่านิทานเซน เรื่องที่ ๗ กล่าวถึงสองครูบาอาจารย์ในนิกายซินงอน เป็นเรื่องที่มุ่งหมายจะสอน ตามแบบวิธีของแต่ละท่าน...
โพส : วันที่ 24 ก.พ. 2559 เวลา : 20:06 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,043
นิทานเซน "ใกล้พระพุทธเจ้าเข้าไปแล้ว" ลองฟังให้ดี จะได้รู้ว่า เราใกล้ พระพุทธเจ้า เข้าไปแล้ว หรือไม่?
โพส : วันที่ 23 ก.พ. 2559 เวลา : 14:54 น.
โหวต : | เข้าชม : 2,669
เซนยิ่งให้เร็ว นั้นแหละจะยิ่งช้า เป็นเรื่องเล่าโดย ท่านพุทธทาสภิกขุ ที่เล่านิทานให้เห็นถึงการใช้ชีวิตว่า "หากคนเราต้องการจะเอาให้ได้ มันยิ่งจะไม่ได้เลย" ดั่งที่ว่า "ยิ่งให้เร็ว นั้นแหละจะยิ่งช้า"
โพส : วันที่ 23 ก.พ. 2559 เวลา : 14:42 น.
โหวต : | เข้าชม : 6,416
เซ็นเนื้อ เซ็นกระดูก คือ ธรรมะ ชั้นที่เป็นเนื้อ เป็นกระดูก ยังไม่ถึง เยื่อในกระดูก ธรรมะชั้นลึกจริงๆ หากเข้าไม่ถึง ก็ติดแค่เนื้อกระดูก เหมือนที่เราไม่เข้าถึงหัวใจของพระพุทธศาสนา
โพส : วันที่ 19 ก.พ. 2559 เวลา : 10:16 น.
โหวต : | เข้าชม : 855
เตือนสติถึงการมีอุเบกขาในการเมตตากรุณาต่อผู้อื่น
โพส : วันที่ 11 ก.พ. 2559 เวลา : 14:24 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,550
หลักธรรมแห่งการมองโลกตามความเป็นจริง
โพส : วันที่ 11 ก.พ. 2559 เวลา : 14:04 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,047
เรื่องสั้นธรรมะ สะกิดใจให้แง่คิด
โพส : วันที่ 29 ธ.ค. 2558 เวลา : 19:05 น.
โหวต : | เข้าชม : 4,724