พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
Log in | วันศุกร์ที่ 18 เม.ย. 2557 | 15:08 น.
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
ค้นหาข้อมูลความรู้คู่คุณธรรม :
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
นิทานธรรม 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 
 
 
นิทานเรื่อง คุณป่องกับหนูปัน ตอน ข้าวนก
โพส : วันที่ 27 มี.ค. 2557 เวลา : 8:54 น.
โหวต : | เข้าชม : 273 ครั้ง
นิทานอีสป เรื่อง อาจารย์หมู่ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ผู้ที่หลอกลวงเพื่อหวังผลประโยชน์จากผู้อื่น มักจะเดือดร้อนจาก สิ่งที่ตัวเองกระทำเสมอ
โพส : วันที่ 13 มี.ค. 2557 เวลา : 10:40 น.
โหวต : | เข้าชม : 450 ครั้ง
นิทานอีสป เรื่อง หมีกับนักเดินทาง นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า อย่าได้คบหากับเพื่อนที่ทิ้งกันยามยาก
โพส : วันที่ 13 มี.ค. 2557 เวลา : 10:38 น.
โหวต : | เข้าชม : 360 ครั้ง
นิทานอีสป เรื่อง หนูนากับหนูเมือง นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยาก
โพส : วันที่ 13 มี.ค. 2557 เวลา : 10:37 น.
โหวต : | เข้าชม : 393 ครั้ง
นิทานเรื่อง สุนัขผู้ซื่อสัตย์ จัดทำโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
โพส : วันที่ 13 มี.ค. 2557 เวลา : 10:35 น.
โหวต : | เข้าชม : 344 ครั้ง
นิทานเรื่อง คุณป่องกับหนูปัน ตอน ศึกไม่หนัก
โพส : วันที่ 28 ก.พ. 2557 เวลา : 15:50 น.
โหวต : | เข้าชม : 293 ครั้ง
นิทานเรื่อง ต้นโอ๊กผู้ยิ่งใหญ่ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ผู้ที่รู้จักโอนอ่อนผ่อนตามย่อมสามารถยืนหยัดอยู่ได้นานกว่าผู้ที่แข็งกระด้าง
โพส : วันที่ 13 ธ.ค. 2556 เวลา : 15:51 น.
โหวต : | เข้าชม : 737 ครั้ง
นิทานเรื่อง ชายอาหรับกับอูฐ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ของมีค่านั้นอาจจะกลายเป็นของที่ไร้ประโยชน์ ได้เหมือนกัน
โพส : วันที่ 13 ธ.ค. 2556 เวลา : 15:48 น.
โหวต : | เข้าชม : 557 ครั้ง
นิทานเรื่อง ชายโง่กับต้นไม้ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ของทุกสิ่งย่อมมีประโยชน์ถ้าเรารู้จักใช้งานให้เหมาะสม
โพส : วันที่ 13 ธ.ค. 2556 เวลา : 10:24 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,353 ครั้ง
นิทานเรื่อง คนเลี้ยงแพะกับแพะป่า นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า เมื่อได้รับสิ่งใหม่ก็ไม่ควรละเลยการดูแลสิ่งเก่าๆ
โพส : วันที่ 13 ธ.ค. 2556 เวลา : 10:22 น.
โหวต : | เข้าชม : 709 ครั้ง
 
 
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา