พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
Log in | วันพฤหัสบดีที่ 22 ส.ค. 2562 | 7:37 น.
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
ค้นหาข้อมูลความรู้คู่คุณธรรม :
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism

SHARE

พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
เพลงธรรม 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 
 
 
เพลง เทิด พระเกียรติ สมเด็จพระสังฆราช 96 พรรษา จัดทำโดย ปทุมมามหาสิกขาลัย
โพส : วันที่ 18 มี.ค. 2557 เวลา : 9:00 น.
โหวต : | เข้าชม : 620
เพลง กาพย์สดุดีสังฆนิกร จัดทำโดย ปทุมมามหาสิกขาลัย
โพส : วันที่ 18 มี.ค. 2557 เวลา : 8:59 น.
โหวต : | เข้าชม : 610
เพลง สงฆ์ใดสาวกศาสดา จัดทำโดย ปทุมมามหาสิกขาลัย
โพส : วันที่ 18 มี.ค. 2557 เวลา : 8:58 น.
โหวต : | เข้าชม : 892
จัดทำโดย ปทุมมามหาสิกขาลัย
โพส : วันที่ 18 มี.ค. 2557 เวลา : 8:57 น.
โหวต : | เข้าชม : 617
เพลง องค์ใดพระสัมพุทธ จัดทำโดย ปทุมมามหาสิกขาลัย
โพส : วันที่ 18 มี.ค. 2557 เวลา : 8:57 น.
โหวต : | เข้าชม : 882
เพลง อัญเชิญเทวดา จัดทำโดย ปทุมมามหาสิกขาลัย
โพส : วันที่ 18 มี.ค. 2557 เวลา : 8:55 น.
โหวต : | เข้าชม : 648
มหากรุณาธารณีสูตร
โพส : วันที่ 25 ก.พ. 2557 เวลา : 14:00 น.
โหวต : | เข้าชม : 739
เพลง มาตาปิตุ ผลงานโดย : ธ.ภูผาสูง ขับร้องโดย : อนรรฆภัทร์ ไทยเขียว (แบท)
โพส : วันที่ 24 ม.ค. 2557 เวลา : 15:32 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,585
เพลง เหมือนต้นไม้ ธ.ภูผาสูง เขียนบทความดี ขับร้องโดย เสถียร
โพส : วันที่ 24 ม.ค. 2557 เวลา : 10:50 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,514
เพลง สังฆานุสติ ผลงานโดย : ธ.ภูผาสูง ขับร้องโดย : อนรรฆภัทร์ ไทยเขียว (แบท)
โพส : วันที่ 24 ม.ค. 2557 เวลา : 10:44 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,369