พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
Log in | วันอังคารที่ 15 ต.ค. 2562 | 6:36 น.
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
ค้นหาข้อมูลความรู้คู่คุณธรรม :
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism

SHARE

พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
เพลงธรรม 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 
 
 
เพลง จตุราริยสัจ ประพันธ์โดย พระราชปริยัติสุธี รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี วีซีดี เด็กบุบาสกแก้ว ศีล ๕ ชุดที่ ๓ ปฏิบัติตามอริยสัจสี่ วิธีพ้นจากทุกข์ แสดงโดยอุบาสกแก้วที่บ้านด่านช้าง
โพส : วันที่ 31 ต.ค. 2555 เวลา : 15:55 น.
โหวต : | เข้าชม : 684
ทำไมต้องจน วีซีดี ชุด วิธีทำให้เรียนเก่ง เด็กนักเรียนโรงเรียนสงวนหญิง สุพรรณบุรี เรียนวิชา พระพุทธศาสนา 33101-2 ชุดของฝากจากวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร สุพรรณบุรี www.watpasuphan.org
โพส : วันที่ 31 ต.ค. 2555 เวลา : 10:37 น.
โหวต : | เข้าชม : 584
สวดมนต์ เจริญกรรมฐาน วีซีดี ชุด วิธีทำให้เรียนเก่ง เด็กนักเรียนโรงเรียนสงวนหญิง สุพรรณบุรี เรียนวิชา พระพุทธศาสนา 33101-2 ชุดของฝากจากวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร สุพรรณบุรี www.watpasuphan.org
โพส : วันที่ 31 ต.ค. 2555 เวลา : 10:32 น.
โหวต : | เข้าชม : 783
หน้าที่ของสามี-ภรรยา วีซีดี ชุด วิธีทำให้เรียนเก่ง เด็กนักเรียนโรงเรียนสงวนหญิง สุพรรณบุรี เรียนวิชา พระพุทธศาสนา 33101-2 ชุดของฝากจากวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร สุพรรณบุรี www.watpasuphan.org
โพส : วันที่ 31 ต.ค. 2555 เวลา : 10:10 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,513
ชมนรก-สวรรค์ (นักเรียนชั้น ม.๖ บรรยาย-ภาพ) วีซีดี ชุด วิธีทำให้เรียนเก่ง เด็กนักเรียนโรงเรียนสงวนหญิง สุพรรณบุรี เรียนวิชา พระพุทธศาสนา 33101-2 ชุดของฝากจากวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร สุพรรณบุรี
โพส : วันที่ 31 ต.ค. 2555 เวลา : 9:46 น.
โหวต : | เข้าชม : 699
ไปดูเปรต วีซีดี ชุด วิธีทำให้เรียนเก่ง เด็กนักเรียนโรงเรียนสงวนหญิง สุพรรณบุรี เรียนวิชา พระพุทธศาสนา 33101-2 ชุดของฝากจากวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร สุพรรณบุรี www.watpasuphan.org
โพส : วันที่ 30 ต.ค. 2555 เวลา : 17:14 น.
โหวต : | เข้าชม : 431
ทำอย่างไรจะได้ไปสวรรค์ แสดงโดย ชั้น ม.๓/๙ วีซีดี ชุด วิธีทำให้เรียนเก่ง เด็กนักเรียนโรงเรียนสงวนหญิง สุพรรณบุรี เรียนวิชา พระพุทธศาสนา 33101-2 ชุดของฝากจากวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร สุพรรณบุรี
โพส : วันที่ 30 ต.ค. 2555 เวลา : 16:53 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,047
แสดงวิธีการนั่งสมาธิ,ไหว้พระสวดมนต์ ชั้นม.๓/๖, ม.๓/๗ วีซีดี ชุด วิธีทำให้เรียนเก่ง เด็กนักเรียนโรงเรียนสงวนหญิง สุพรรณบุรี เรียนวิชา พระพุทธศาสนา 33101-2 ชุดของฝากจากวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร สุพรรณบุรี
โพส : วันที่ 30 ต.ค. 2555 เวลา : 16:35 น.
โหวต : | เข้าชม : 559
วิชาศาสนพิธี วีซีดี ชุด วิธีทำให้เรียนเก่ง เด็กนักเรียนโรงเรียนสงวนหญิง สุพรรณบุรี เรียนวิชา พระพุทธศาสนา 33101-2 ชุดของฝากจากวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร สุพรรณบุรี www.watpasuphan.org
โพส : วันที่ 30 ต.ค. 2555 เวลา : 16:15 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,370
เรื่องที่ผู้หญิงไม่รู้ไม่ดี วีซีดี ชุด วิธีทำให้เรียนเก่ง เด็กนักเรียนโรงเรียนสงวนหญิง สุพรรณบุรี เรียนวิชา พระพุทธศาสนา 33101-2 ชุดของฝากจากวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร สุพรรณบุรี www.watpasuphan.org
โพส : วันที่ 30 ต.ค. 2555 เวลา : 16:05 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,935