พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
Log in | วันอาทิตย์ที่ 15 ก.ย. 2562 | 23:03 น.
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
ค้นหาข้อมูลความรู้คู่คุณธรรม :
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism

SHARE

พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
เพลงธรรม 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 
 
 
วัดป่าภูผาสูง บทเพลงเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นบทประพันธ์ของท่านพระอาจารย์มหาธีรนาถ อคฺคธีโร
โพส : วันที่ 29 พ.ย. 2556 เวลา : 8:54 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,221
ชื่อเพลง: อธิษฐานบารมี (พระเจ้า๑๐ชาติ บารมี๑๐ทัศ)ประพันธ์โดย: ธ.ภูผาสูง ขับร้องโดย: สุนารี ราชสีมา
โพส : วันที่ 21 พ.ย. 2556 เวลา : 16:07 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,691
เพลงธรรมะ ชุดที่ 44 ชุด DOVE โดย กลุ่มธรรมยุคใหม่
โพส : วันที่ 21 พ.ย. 2556 เวลา : 15:45 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,042
เพลงธรรมะ ชุดที่ 44 ชุด DOVE โดย กลุ่มธรรมยุคใหม่
โพส : วันที่ 21 พ.ย. 2556 เวลา : 15:44 น.
โหวต : | เข้าชม : 882
เพลงธรรมะ ชุดที่ 44 ชุด DOVE โดย กลุ่มธรรมยุคใหม่
โพส : วันที่ 21 พ.ย. 2556 เวลา : 15:44 น.
โหวต : | เข้าชม : 881
เพลงธรรมะ ชุดที่ 44 ชุด DOVE โดย กลุ่มธรรมยุคใหม่
โพส : วันที่ 21 พ.ย. 2556 เวลา : 15:43 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,187
เพลงธรรมะ ชุดที่ 44 ชุด DOVE โดย กลุ่มธรรมยุคใหม่
โพส : วันที่ 21 พ.ย. 2556 เวลา : 15:42 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,457
เพลงธรรมะ ชุดที่ 44 ชุด DOVE โดย กลุ่มธรรมยุคใหม่
โพส : วันที่ 21 พ.ย. 2556 เวลา : 15:41 น.
โหวต : | เข้าชม : 762
เพลงธรรมะ ชุดที่ 44 ชุด DOVE โดย กลุ่มธรรมยุคใหม่
โพส : วันที่ 21 พ.ย. 2556 เวลา : 15:40 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,212
เพลงธรรมะ ชุดที่ 44 ชุด DOVE โดย กลุ่มธรรมยุคใหม่
โพส : วันที่ 21 พ.ย. 2556 เวลา : 15:39 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,292