พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
Log in | วันจันทร์ที่ 19 พ.ย. 2561 | 4:21 น.
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
ค้นหาข้อมูลความรู้คู่คุณธรรม :
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism

SHARE

พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
ธรรมเทศนา 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 
 
 
ผ่าตัดความเครียด โดย ท่าน ว.วชิรเมธี
โพส : วันที่ 1 ก.ค. 2557 เวลา : 9:46 น.
โหวต : | เข้าชม : 820
รับฟังคำสั่งสอนพระธรรมเทศนา โดย หลวงปู่ชา สุภัทโท แห่งวัดหนองป่าพง จังหวัด อุบลราชธานี เรื่อง จาคะบารมี
โพส : วันที่ 27 มิ.ย. 2557 เวลา : 10:51 น.
โหวต : | เข้าชม : 938
รับฟังคำสั่งสอนพระธรรมเทศนา โดย หลวงปู่ชา สุภัทโท แห่งวัดหนองป่าพง จังหวัด อุบลราชธานี เรื่อง จิตวิญญาณ
โพส : วันที่ 27 มิ.ย. 2557 เวลา : 10:42 น.
โหวต : | เข้าชม : 651
รับฟังคำสั่งสอนพระธรรมเทศนา โดย หลวงปู่ชา สุภัทโท แห่งวัดหนองป่าพง จังหวัด อุบลราชธานี เรื่อง การฝึกใจ
โพส : วันที่ 27 มิ.ย. 2557 เวลา : 10:27 น.
โหวต : | เข้าชม : 510
รับฟังคำสั่งสอนพระธรรมเทศนา โดย หลวงปู่ชา สุภัทโท แห่งวัดหนองป่าพง จังหวัด อุบลราชธานี เรื่อง การปล่อยวาง
โพส : วันที่ 27 มิ.ย. 2557 เวลา : 9:57 น.
โหวต : | เข้าชม : 740
พระธรรมเทศนา โดย พระครูวินัยธร (มั่น ภูริทัตโต) บันทึกโดย พระวิริยังค์ สิรินธโร
โพส : วันที่ 25 มิ.ย. 2557 เวลา : 14:21 น.
โหวต : | เข้าชม : 798
พระธรรมเทศนา พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ลี ธมฺมธโร) ให้เสียงโดย ภิกขุ กิจฺจวิชฺโช เรื่อง ของฝาก
โพส : วันที่ 25 มิ.ย. 2557 เวลา : 10:00 น.
โหวต : | เข้าชม : 547
พระธรรมเทศนา พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ลี ธมฺมธโร) ให้เสียงโดย ภิกขุ กิจฺจวิชฺโช เรื่อง กัมมัสสกตา
โพส : วันที่ 25 มิ.ย. 2557 เวลา : 9:58 น.
โหวต : | เข้าชม : 673
รับฟังคำสั่งสอนพระธรรมเทศนา โดย หลวงปู่ชา สุภัทโท แห่งวัดหนองป่าพง จังหวัด อุบลราชธานี เรื่อง การทำจิตให้สงบ
โพส : วันที่ 25 มิ.ย. 2557 เวลา : 9:54 น.
โหวต : | เข้าชม : 696
รับฟังคำสั่งสอนพระธรรมเทศนา โดย หลวงปู่ชา สุภัทโท แห่งวัดหนองป่าพง จังหวัด อุบลราชธานี เรื่อง การเข้าสู่หลักธรรม
โพส : วันที่ 25 มิ.ย. 2557 เวลา : 9:52 น.
โหวต : | เข้าชม : 839