พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
Log in | วันเสาร์ที่ 24 ก.พ. 2561 | 3:11 น.
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
ค้นหาข้อมูลความรู้คู่คุณธรรม :
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism

SHARE

พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
ธรรมเทศนา 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 
 
 
พระธรรมเทศนาหลวงปู่ชา สุภัทโท พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ให้เสียงโดย ธรรมสภา
โพส : วันที่ 2 ก.ค. 2557 เวลา : 13:40 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,681
พระธรรมเทศนา เรื่อง ศาสนกิจ โดย พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ลี ธมฺมธโร) ให้เสียงโดย ภิกขุ กิจฺจวิชฺโช
โพส : วันที่ 2 ก.ค. 2557 เวลา : 9:42 น.
โหวต : | เข้าชม : 499
พระธรรมเทศนา เรื่อง วิราคธรรม โดย พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ลี ธมฺมธโร) ให้เสียงโดย ภิกขุ กิจฺจวิชฺโช
โพส : วันที่ 2 ก.ค. 2557 เวลา : 9:26 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,046
พระธรรมเทศนา เรื่อง วิชชาจรณสัมปันโน โดย พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ลี ธมฺมธโร) ให้เสียงโดย ภิกขุ กิจฺจวิชฺโช
โพส : วันที่ 2 ก.ค. 2557 เวลา : 9:17 น.
โหวต : | เข้าชม : 863
พระธรรมเทศนา เรื่อง บุญกุศลตัวจริง โดย พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ลี ธมฺมธโร) ให้เสียงโดย ภิกขุ กิจฺจวิชฺโช
โพส : วันที่ 2 ก.ค. 2557 เวลา : 9:11 น.
โหวต : | เข้าชม : 924
พระธรรมเทศนา เรื่อง บุญกิริยาวัตถุ พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ลี ธมฺมธโร) ให้เสียงโดย ภิกขุ กิจฺจวิชฺโช
โพส : วันที่ 2 ก.ค. 2557 เวลา : 9:05 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,545
พระธรรมเทศนา เรื่อง ทำนาบุญ พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ลี ธมฺมธโร) ให้เสียงโดย ภิกขุ กิจฺจวิชฺโช
โพส : วันที่ 2 ก.ค. 2557 เวลา : 9:02 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,221
กุศโลบายคลายโกรธ โดย ท่าน ว.วชิรเมธี
โพส : วันที่ 1 ก.ค. 2557 เวลา : 10:05 น.
โหวต : | เข้าชม : 890
วิธีชนะกรรม โดย ท่าน ว.วชิเมธี
โพส : วันที่ 1 ก.ค. 2557 เวลา : 10:04 น.
โหวต : | เข้าชม : 839
The Boss ยอดนักบริหาร โดย ท่าน ว.วชิเมธี
โพส : วันที่ 1 ก.ค. 2557 เวลา : 10:01 น.
โหวต : | เข้าชม : 614