พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
Log in | วันจันทร์ที่ 19 พ.ย. 2561 | 4:21 น.
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
ค้นหาข้อมูลความรู้คู่คุณธรรม :
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism

SHARE

พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
ธรรมเทศนา 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 
 
 
พระธรรมเทศนาหลวงปู่ชา สุภัทโท พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ให้เสียงโดย ธรรมสภา
โพส : วันที่ 2 ก.ค. 2557 เวลา : 13:40 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,897
พระธรรมเทศนา เรื่อง ศาสนกิจ โดย พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ลี ธมฺมธโร) ให้เสียงโดย ภิกขุ กิจฺจวิชฺโช
โพส : วันที่ 2 ก.ค. 2557 เวลา : 9:42 น.
โหวต : | เข้าชม : 552
พระธรรมเทศนา เรื่อง วิราคธรรม โดย พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ลี ธมฺมธโร) ให้เสียงโดย ภิกขุ กิจฺจวิชฺโช
โพส : วันที่ 2 ก.ค. 2557 เวลา : 9:26 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,106
พระธรรมเทศนา เรื่อง วิชชาจรณสัมปันโน โดย พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ลี ธมฺมธโร) ให้เสียงโดย ภิกขุ กิจฺจวิชฺโช
โพส : วันที่ 2 ก.ค. 2557 เวลา : 9:17 น.
โหวต : | เข้าชม : 895
พระธรรมเทศนา เรื่อง บุญกุศลตัวจริง โดย พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ลี ธมฺมธโร) ให้เสียงโดย ภิกขุ กิจฺจวิชฺโช
โพส : วันที่ 2 ก.ค. 2557 เวลา : 9:11 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,296
พระธรรมเทศนา เรื่อง บุญกิริยาวัตถุ พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ลี ธมฺมธโร) ให้เสียงโดย ภิกขุ กิจฺจวิชฺโช
โพส : วันที่ 2 ก.ค. 2557 เวลา : 9:05 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,747
พระธรรมเทศนา เรื่อง ทำนาบุญ พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ลี ธมฺมธโร) ให้เสียงโดย ภิกขุ กิจฺจวิชฺโช
โพส : วันที่ 2 ก.ค. 2557 เวลา : 9:02 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,313
กุศโลบายคลายโกรธ โดย ท่าน ว.วชิรเมธี
โพส : วันที่ 1 ก.ค. 2557 เวลา : 10:05 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,027
วิธีชนะกรรม โดย ท่าน ว.วชิเมธี
โพส : วันที่ 1 ก.ค. 2557 เวลา : 10:04 น.
โหวต : | เข้าชม : 933
The Boss ยอดนักบริหาร โดย ท่าน ว.วชิเมธี
โพส : วันที่ 1 ก.ค. 2557 เวลา : 10:01 น.
โหวต : | เข้าชม : 685