พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
Log in | วันพุธที่ 19 ก.ย. 2561 | 12:52 น.
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
ค้นหาข้อมูลความรู้คู่คุณธรรม :
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism

SHARE

พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
ธรรมเทศนา 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 
 
 
พระธรรมเทศนาหลวงปู่ชา สุภัทโท พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ให้เสียงโดย ธรรมสภา
โพส : วันที่ 2 ก.ค. 2557 เวลา : 13:40 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,833
พระธรรมเทศนา เรื่อง ศาสนกิจ โดย พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ลี ธมฺมธโร) ให้เสียงโดย ภิกขุ กิจฺจวิชฺโช
โพส : วันที่ 2 ก.ค. 2557 เวลา : 9:42 น.
โหวต : | เข้าชม : 539
พระธรรมเทศนา เรื่อง วิราคธรรม โดย พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ลี ธมฺมธโร) ให้เสียงโดย ภิกขุ กิจฺจวิชฺโช
โพส : วันที่ 2 ก.ค. 2557 เวลา : 9:26 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,095
พระธรรมเทศนา เรื่อง วิชชาจรณสัมปันโน โดย พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ลี ธมฺมธโร) ให้เสียงโดย ภิกขุ กิจฺจวิชฺโช
โพส : วันที่ 2 ก.ค. 2557 เวลา : 9:17 น.
โหวต : | เข้าชม : 885
พระธรรมเทศนา เรื่อง บุญกุศลตัวจริง โดย พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ลี ธมฺมธโร) ให้เสียงโดย ภิกขุ กิจฺจวิชฺโช
โพส : วันที่ 2 ก.ค. 2557 เวลา : 9:11 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,201
พระธรรมเทศนา เรื่อง บุญกิริยาวัตถุ พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ลี ธมฺมธโร) ให้เสียงโดย ภิกขุ กิจฺจวิชฺโช
โพส : วันที่ 2 ก.ค. 2557 เวลา : 9:05 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,683
พระธรรมเทศนา เรื่อง ทำนาบุญ พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ลี ธมฺมธโร) ให้เสียงโดย ภิกขุ กิจฺจวิชฺโช
โพส : วันที่ 2 ก.ค. 2557 เวลา : 9:02 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,283
กุศโลบายคลายโกรธ โดย ท่าน ว.วชิรเมธี
โพส : วันที่ 1 ก.ค. 2557 เวลา : 10:05 น.
โหวต : | เข้าชม : 998
วิธีชนะกรรม โดย ท่าน ว.วชิเมธี
โพส : วันที่ 1 ก.ค. 2557 เวลา : 10:04 น.
โหวต : | เข้าชม : 912
The Boss ยอดนักบริหาร โดย ท่าน ว.วชิเมธี
โพส : วันที่ 1 ก.ค. 2557 เวลา : 10:01 น.
โหวต : | เข้าชม : 673