พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
Log in | วันพฤหัสบดีที่ 21 มี.ค. 2562 | 0:17 น.
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
ค้นหาข้อมูลความรู้คู่คุณธรรม :
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism

SHARE

พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
ธรรมเทศนา 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 
 
 
ไม่พิจารณาธรรมะจะทำให้เศร้าโศรกเสียใจอย่างยิ่ง 24 ม.ค. 2523
โพส : วันที่ 16 ก.พ. 2553 เวลา : 14:46 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,261
การปฏิบัติของครูอาจารย์และพระพุทธเจ้าทรงสอนมุ่งลงที่กายใจ 15 มิ.ย. 2519
โพส : วันที่ 16 ก.พ. 2553 เวลา : 11:26 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,578
การปฏิบัติภาวนาต้องทำจริง 24 มี.ค. 2522
โพส : วันที่ 16 ก.พ. 2553 เวลา : 11:17 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,711
การปฏิบัติธรรมะต้องมีครูบาอาจารย์เป็นผู้สั่งสอน 6 ม.ค. 2523
โพส : วันที่ 16 ก.พ. 2553 เวลา : 10:54 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,709
การฟังธรรมะอดีตและปัจจุบันนั้นเหมือนกัน 26 มิ.ย. 2519
โพส : วันที่ 16 ก.พ. 2553 เวลา : 10:01 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,621
ธรรมะจำเป็นสำหรับผู้ยังมีชีวิตอยู่ 10 ม.ค. 2523
โพส : วันที่ 16 ก.พ. 2553 เวลา : 9:35 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,768
ควรกลัวการเกิดยิ่งกว่ากลัวความตาย
โพส : วันที่ 12 ก.พ. 2553 เวลา : 16:28 น.
โหวต : | เข้าชม : 2,141