พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
Log in | วันอาทิตย์ที่ 20 ต.ค. 2562 | 2:51 น.
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
หน้าหลัก > ความรู้คู่ึคุณธรรม > ฟังเสียงสวดมนต์
ค้นหาข้อมูลความรู้คู่คุณธรรม :
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism

SHARE

พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
ฟังเสียงสวดมนต์ 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 
 
 
ผู้ถอนลิ่มสลักได้
โพส : วันที่ 4 ก.พ. 2553 เวลา : 9:16 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,602
ผู้ล่วงเครื่องข้อง
โพส : วันที่ 4 ก.พ. 2553 เวลา : 9:15 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,652
ผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวล
โพส : วันที่ 3 ก.พ. 2553 เวลา : 17:01 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,698
ผู้ล่วงเครื่องข้อง
โพส : วันที่ 3 ก.พ. 2553 เวลา : 16:58 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,728
ผู้ถอนลิ่มสลักได้
โพส : วันที่ 3 ก.พ. 2553 เวลา : 16:52 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,951
ผู้สำรวมด้วยฐานะ 3
โพส : วันที่ 3 ก.พ. 2553 เวลา : 16:38 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,555
ผู้มีสรีระชิ้นสุดท้าย
โพส : วันที่ 3 ก.พ. 2553 เวลา : 16:30 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,442
ผู้ปลงภาระได้แล้ว
โพส : วันที่ 3 ก.พ. 2553 เวลา : 16:22 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,869
ผู้บรรลุประโยชน์สูงสุดแล้ว
โพส : วันที่ 3 ก.พ. 2553 เวลา : 16:12 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,593
ผู้ไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะ
โพส : วันที่ 3 ก.พ. 2553 เวลา : 16:01 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,993