พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
Log in | วันอาทิตย์ที่ 20 ต.ค. 2562 | 2:51 น.
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
หน้าหลัก > ความรู้คู่ึคุณธรรม > ฟังเสียงสวดมนต์
ค้นหาข้อมูลความรู้คู่คุณธรรม :
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism

SHARE

พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
ฟังเสียงสวดมนต์ 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 
 
 
ถ้อยคำไม่ระคายหู
โพส : วันที่ 4 ก.พ. 2553 เวลา : 10:00 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,929
ราคะตกไป
โพส : วันที่ 4 ก.พ. 2553 เวลา : 9:58 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,677
ผู้ไม่เคียดแค้น
โพส : วันที่ 4 ก.พ. 2553 เวลา : 9:54 น.
โหวต : | เข้าชม : 2,257
ผู้วางอาชญาได้แล้ว
โพส : วันที่ 4 ก.พ. 2553 เวลา : 9:49 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,740
ผู้ไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะ
โพส : วันที่ 4 ก.พ. 2553 เวลา : 9:46 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,733
ผู้บรรลุประโยชน์สูงสุดแล้ว
โพส : วันที่ 4 ก.พ. 2553 เวลา : 9:38 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,652
ผู้ปลงภาระได้แล้ว
โพส : วันที่ 4 ก.พ. 2553 เวลา : 9:36 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,729
เหมือนน้ำกับใบบัว
โพส : วันที่ 4 ก.พ. 2553 เวลา : 9:31 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,915
ผู้มีสรีระชิ้นสุดท้าย
โพส : วันที่ 4 ก.พ. 2553 เวลา : 9:26 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,776
ผู้มีขันติเป็นกำลัง
โพส : วันที่ 4 ก.พ. 2553 เวลา : 9:23 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,842