พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
Log in | วันจันทร์ที่ 20 ส.ค. 2561 | 22:29 น.
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
ค้นหาข้อมูลความรู้คู่คุณธรรม :
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism

SHARE

พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
ปุจฉา-วิสัชนา 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 
 
 
ถามมาหลวงตาตอบ: ตอนอยากฝึกสมาธิ
โพส : วันที่ 3 มี.ค. 2559 เวลา : 9:48 น.
โหวต : | เข้าชม : 303
ถามมาหลวงตาตอบ: เบิกเนตรพระ
โพส : วันที่ 3 มี.ค. 2559 เวลา : 9:44 น.
โหวต : | เข้าชม : 241
ถามมาหลวงตาตอบ: ยังไม่มีพุทธานุญาต
โพส : วันที่ 2 มี.ค. 2559 เวลา : 17:20 น.
โหวต : | เข้าชม : 310
ถามมาหลวงตาตอบ: ตอนถวายกล้วยทั้งหวี
โพส : วันที่ 2 มี.ค. 2559 เวลา : 17:17 น.
โหวต : | เข้าชม : 247
ถามมาหลวงตาตอบตอน: บิณฑบาตสายจัง
โพส : วันที่ 2 มี.ค. 2559 เวลา : 17:09 น.
โหวต : | เข้าชม : 211
ถามมาหลวงตาตอบ: พรปีใหม่
โพส : วันที่ 2 มี.ค. 2559 เวลา : 16:59 น.
โหวต : | เข้าชม : 232
"ปัจฉิมวาจา"
โพส : วันที่ 2 มี.ค. 2559 เวลา : 16:31 น.
โหวต : | เข้าชม : 468
ถามมาหลวงตาตอบ: ตอนของขวัญปีใหม่
โพส : วันที่ 2 มี.ค. 2559 เวลา : 16:03 น.
โหวต : | เข้าชม : 287
ปุจฉามา หลวงตาตอบ : เรียนไม่เก่ง ไม่มีคนรัก ทำอย่างไรดี?
โพส : วันที่ 2 มี.ค. 2559 เวลา : 15:36 น.
โหวต : | เข้าชม : 268
อยู่กับปัจจุบัน โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
โพส : วันที่ 2 มี.ค. 2559 เวลา : 15:00 น.
โหวต : | เข้าชม : 363