พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
Log in | วันอังคารที่ 19 มิ.ย. 2561 | 8:18 น.
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
ค้นหาข้อมูลความรู้คู่คุณธรรม :
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism

SHARE

พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
ปุจฉา-วิสัชนา 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 
 
 
ถามมาหลวงตาตอบ: ตอนอยากฝึกสมาธิ
โพส : วันที่ 3 มี.ค. 2559 เวลา : 9:48 น.
โหวต : | เข้าชม : 280
ถามมาหลวงตาตอบ: เบิกเนตรพระ
โพส : วันที่ 3 มี.ค. 2559 เวลา : 9:44 น.
โหวต : | เข้าชม : 225
ถามมาหลวงตาตอบ: ยังไม่มีพุทธานุญาต
โพส : วันที่ 2 มี.ค. 2559 เวลา : 17:20 น.
โหวต : | เข้าชม : 300
ถามมาหลวงตาตอบ: ตอนถวายกล้วยทั้งหวี
โพส : วันที่ 2 มี.ค. 2559 เวลา : 17:17 น.
โหวต : | เข้าชม : 236
ถามมาหลวงตาตอบตอน: บิณฑบาตสายจัง
โพส : วันที่ 2 มี.ค. 2559 เวลา : 17:09 น.
โหวต : | เข้าชม : 199
ถามมาหลวงตาตอบ: พรปีใหม่
โพส : วันที่ 2 มี.ค. 2559 เวลา : 16:59 น.
โหวต : | เข้าชม : 223
"ปัจฉิมวาจา"
โพส : วันที่ 2 มี.ค. 2559 เวลา : 16:31 น.
โหวต : | เข้าชม : 416
ถามมาหลวงตาตอบ: ตอนของขวัญปีใหม่
โพส : วันที่ 2 มี.ค. 2559 เวลา : 16:03 น.
โหวต : | เข้าชม : 273
ปุจฉามา หลวงตาตอบ : เรียนไม่เก่ง ไม่มีคนรัก ทำอย่างไรดี?
โพส : วันที่ 2 มี.ค. 2559 เวลา : 15:36 น.
โหวต : | เข้าชม : 258
อยู่กับปัจจุบัน โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
โพส : วันที่ 2 มี.ค. 2559 เวลา : 15:00 น.
โหวต : | เข้าชม : 347