พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
Log in | วันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ค. 2562 | 20:34 น.
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
ค้นหาข้อมูลความรู้คู่คุณธรรม :
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism

SHARE

พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
ศาสนพิธี 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 
 
 
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ผ้ากฐินจีวร กับทั้งบริวารนี้ แก่พระสงฆ์ ฯ
โพส : วันที่ 4 ก.ย. 2552 เวลา : 16:30 น.
โหวต : | เข้าชม : 4,184
ข้าแต่พระคุณเจ้าทั้งหลายผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอบูชาธูปเทียน และดอกไม้ อันประเสริฐเหล่านี้ แก่พระรัตนตรัย
โพส : วันที่ 4 ก.ย. 2552 เวลา : 16:30 น.
โหวต : | เข้าชม : 5,644
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายข้าวสาร กับทั้งเครื่องบริวาร ทั้งหลายเหล่านี้
โพส : วันที่ 4 ก.ย. 2552 เวลา : 16:29 น.
โหวต : | เข้าชม : 4,683
เป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่ง ที่ชาวพุทธนิยมกระทำ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ เป็นการเทน้ำลงดิน เพื่อให้แม่พระธรณีนำบุญกุศลที่ได้กระทำแล้ว แผ่ไปสู่ญาติพี่น้องผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เช่นเดียวกับการกรวดน้ำของไทย
โพส : วันที่ 4 ก.ย. 2552 เวลา : 16:29 น.
โหวต : | เข้าชม : 28,224
เป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งของชาวพุทธ ในการทำบุญนั้น มักนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ในตอนเย็น ซึ่งเรียกกันว่า สวดมนต์เย็น พอรุ่งขึ้นก็มีการถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ถ้าเป็นเวลาเช้าก็เรียกว่า เลี้ยงพระเช้า ถ้าเป็นเวลาเพลก็เรียกว่า เลี้ยงพระเพล
โพส : วันที่ 4 ก.ย. 2552 เวลา : 16:27 น.
โหวต : | เข้าชม : 25,755
นับว่าเป็น พิธีกรรมอย่างหนึ่งที่จัดให้มีขึ้นใน วันวิสาขบูชา เฉพาะเมืองไทย นอกจากวิสาขบูชาวันนี้แล้ว ยังมีการเวียนเทียนอีกสองวัน คือ วันมาฆบุชา และ วันอาสาฬหบูชา
โพส : วันที่ 4 ก.ย. 2552 เวลา : 16:28 น.
โหวต : | เข้าชม : 6,202
เป็นการทำบุญที่คนไทยเชื่อกันว่า เป็นการทำทานที่ได้บุญมาก เพราะ สังฆทาน เป็นการถวายทานที่ไม่ระบุเฉพาะว่า เป็นพระสงฆ์รูปใด
โพส : วันที่ 4 ก.ย. 2552 เวลา : 16:26 น.
โหวต : | เข้าชม : 201,513
กฐิน เป็นภาษาบาลี แปลว่า ไม้สะดึง คือไม้แบบตัดจีวร ในสมัยก่อนการตัดเย็บจีวรเป็นเรื่องใหญ่ ทำยาก เพราะไม่มีเครื่องทุ่นแรง
โพส : วันที่ 4 ก.ย. 2552 เวลา : 16:24 น.
โหวต : | เข้าชม : 6,235
เกิดขึ้นเนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงทำเป็นตัวอย่าง ตั้งแต่ยังทรงผนวช ไม่ใช่ทำอย่างจีนหรือฝรั่ง
โพส : วันที่ 4 ก.ย. 2552 เวลา : 16:25 น.
โหวต : | เข้าชม : 11,978
การได้บวช หรือการบรรพชานั้น ถือเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ ผลบุญจะแผ่ไปถึงบุคคลผู้ใกล้ชิด และลบล้างกรรมชั่วในอดีตได้
โพส : วันที่ 4 ก.ย. 2552 เวลา : 16:22 น.
โหวต : | เข้าชม : 4,467