พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
Log in | วันเสาร์ที่ 15 ส.ค. 2563 | 12:21 น.
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
ค้นหาข้อมูลความรู้คู่คุณธรรม :
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism

SHARE

พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
ศาสนพิธี 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 
 
 
เสนาสนะ หมายถึง ที่อยู่อาศัยของภิกษุสงฆ์ เช่น กุฏิ วิหาร ศาลา รวมถึงที่นอนและที่นั่งและเครื่องใช้ เกี่ยวกับสถานที่ หรือสิ่งที่ใช้ในการพำนัก เช่น โต๊ะ เก้าอี้
โพส : วันที่ 4 ก.ย. 2552 เวลา : 16:39 น.
โหวต : | เข้าชม : 18,258
มตกภัต แปลว่า ภัตเพื่อผู้ตาย อาหารเพื่อผู้ตาย เขียนเต็มรูปว่า มตกภัตตาหาร ก็ได้ มตกภัต หมายถึง ข้าวหรืออาหารที่ถวายพระสงฆ์ เพื่ออุทิศส่วนบุญให้แก่ผู้ล่วงลับ
โพส : วันที่ 4 ก.ย. 2552 เวลา : 16:38 น.
โหวต : | เข้าชม : 38,958
สมัยหนึ่งครั้งพุทธกาล ได้เกิดทุพภิกขภัย ชาวบ้านหาอาหารมาถวายพระได้ยาก จึงทูลพระพุทธเจ้าว่า หากมีอาหารจำนวนน้อย ไม่เพียงพอที่จะถวายอาหารแด่ภิกษุได้ครบทุกรูป จะถวายโดย ให้ภิกษุจับสลากจะได้หรือไม่ พระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาต จึงเกิดมีประเพณีถวายอาหารแด่ภิกษุ โดยวิธีการจับสลาก ก ...
โพส : วันที่ 4 ก.ย. 2552 เวลา : 16:36 น.
โหวต : | เข้าชม : 17,841
ศาลาโรงธรรม คือ ศาลาที่แสดงธรรม หรือสวดพระอภิธรรม ใช้เป็นที่เรียนพระธรรมวินัยด้วยก็ได้ เหตุนี้จึงนิยมเรียกแยกชนิดว่า ศาลาการเปรียญ
โพส : วันที่ 4 ก.ย. 2552 เวลา : 16:35 น.
โหวต : | เข้าชม : 12,827
หลักสำคัญของการถวายทานเป็นการสงฆ์ จะต้องตั้งใจถวายแก่สงฆ์จริง ๆ อย่าเลือกว่าเป็นผู้ใด มิฉะนั้น จะเกิดความยินดียินร้ายไปตามบุคคลผู้รับ ซึ่งจะเสียพิธีสังฆทานไป
โพส : วันที่ 4 ก.ย. 2552 เวลา : 16:34 น.
โหวต : | เข้าชม : 13,873
ผ้าอัจเจกจีวร คือ ผ้าจำนำพรรษาที่ทายกรีบด่วน ถวายก่อนกำหนดกาลดังกล่าวแล้ว ในเรื่องถวายผ้าจำนำพรรษา แต่อยู่ในเขตที่มีพระพุทธานุญาตให้พระสงฆ์รับได้
โพส : วันที่ 4 ก.ย. 2552 เวลา : 16:33 น.
โหวต : | เข้าชม : 6,702
ผ้าวัสสิกสาฏก คือ ผ้าป่าสำหรับใช้นุ่งเวลาอาบน้ำฝน เรียกว่า ผ้าอาบน้ำฝน แต่เดิมพระพุทธองค์ทรงอนุญาต ให้ภิกษุทรงไว้แต่ผ้าสามผืน ที่เรียกว่า ไตรจีวร
โพส : วันที่ 4 ก.ย. 2552 เวลา : 16:32 น.
โหวต : | เข้าชม : 7,493
เป็นคำที่ใช้กันบ่อย ในช่วงเทศกาลถวายผ้าป่า
โพส : วันที่ 4 ก.ย. 2552 เวลา : 16:31 น.
โหวต : | เข้าชม : 7,262
เป็นคำเพื่อถวายผ้าพรรษา แก่พระภิกษุสงฆ์
โพส : วันที่ 4 ก.ย. 2552 เวลา : 16:31 น.
โหวต : | เข้าชม : 9,932
เป็นบทเพื่อใช้ในการถวายผ้ากฐินแด่พระสงฆ์
โพส : วันที่ 27 ส.ค. 2552 เวลา : 12:53 น.
โหวต : | เข้าชม : 8,038