พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
Log in | วันจันทร์ที่ 14 ต.ค. 2562 | 5:23 น.
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
ค้นหาข้อมูลความรู้คู่คุณธรรม :
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism

SHARE

พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
วันสำคัญต่าง ๆ 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 
 
 
หลังจากเข้าพรรษาไปได้ประมาณหนึ่งเดือน อีกหนึ่งประเพณีอีสานที่มีใช้ช่วงนี้คือ “บุญข้าวประดับดิน” ทำในวันแรมสิบสี่ค่ำ เดือนเก้า(ประมาณเดือนสิงหาคม) อีกชื่อคือ บุญข้าวสากน้อย เป็นการนำข้าวปลา อาหาร คาว
โพส : วันที่ 1 ก.ย. 2559 เวลา : 15:48 น.
โหวต : | เข้าชม : 26,121
วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา มีความสำคัญอย่างไร และเราจะมุ่งมั่นทำความดีได้อย่างไรบ้าง
โพส : วันที่ 18 ก.ค. 2556 เวลา : 14:01 น.
โหวต : | เข้าชม : 14,516
ความหมายและความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา รวมถึงกิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนจะทำในวันนี้
โพส : วันที่ 16 ก.ค. 2556 เวลา : 15:31 น.
โหวต : | เข้าชม : 54,522
หลากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในวันมาฆบูชา อย่างน่าอัศจรรย์
โพส : วันที่ 4 ก.พ. 2556 เวลา : 19:19 น.
โหวต : | เข้าชม : 14,192
เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของชาวพุทธเถรวาทและวันหยุดราชการในประเทศไทย คำว่า อาสาฬหบูชา ย่อมาจาก "อาสาฬหปูรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ"
โพส : วันที่ 14 ก.ค. 2554 เวลา : 11:45 น.
โหวต : | เข้าชม : 22,356
วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่ง ที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน
โพส : วันที่ 14 ก.ค. 2554 เวลา : 10:29 น.
โหวต : | เข้าชม : 19,936
การทอดกฐินนั้นถือว่าเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ เพราะในปีหนึ่ง แต่ละวัดจะรับกฐินได้เพียงครั้งเดียว และมีกำหนดเวลาในการทอดเพียง 1 เดือนเท่านั้น โดยนับตั้งแต่วันออกพรรษาเป็นต้นไป เรียกว่า สมัยจีวรกาล คือ ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำเดือน 11 จนถึงขึ้น 15 ค่ำเดือน 12
โพส : วันที่ 1 ก.ค. 2553 เวลา : 16:47 น.
โหวต : | เข้าชม : 32,783
หมายถึง วันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากเทวโลก มาสู่มนุษยโลก หลังจากที่ได้แสดงธรรมเทศนาโปรดพระมารดา และเสด็จจำพรรษา ณ ดาวดึงส์พิภพครบไตรมาสแล้ว
โพส : วันที่ 1 ก.ค. 2553 เวลา : 16:47 น.
โหวต : | เข้าชม : 58,507
ประเพณีชักพระ หรือ ลากพระ เป็นประเพณีที่พราหมณ์ศาสนิกชน และพุทธศาสนิกชนปฏิบัติสืบต่อกันมา ตั้งแต่ครั้งโบราณ
โพส : วันที่ 1 ก.ค. 2553 เวลา : 16:47 น.
โหวต : | เข้าชม : 12,139
พิธีทอดผ้าป่า เป็นการทำบุญอีกอย่างหนึ่งของชาวพุทธ คล้ายกับพิธีทอดกฐิน แต่ไม่มีกำหนดระยะเวลาจำกัด คือสามารถจะทอดเมื่อใหร่ก็ได้ และวัดหนึ่ง ๆ ในแต่ละปีจะจัดให้มีการทอดผ้าป่ากี่ครั้งก็ได้เช่นกัน อีกทั้งยังไม่เจาะจงเกี่ยวกับภิกษุที่จะรับผ้ากฐินแต่อย่างใด
โพส : วันที่ 1 ก.ค. 2553 เวลา : 16:47 น.
โหวต : | เข้าชม : 8,087