พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
Log in | วันเสาร์ที่ 15 ส.ค. 2563 | 12:47 น.
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
ค้นหาข้อมูลความรู้คู่คุณธรรม :
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism

SHARE

พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
วันสำคัญต่าง ๆ 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 
 
 
หลังจากเข้าพรรษาไปได้ประมาณหนึ่งเดือน อีกหนึ่งประเพณีอีสานที่มีใช้ช่วงนี้คือ “บุญข้าวประดับดิน” ทำในวันแรมสิบสี่ค่ำ เดือนเก้า(ประมาณเดือนสิงหาคม) อีกชื่อคือ บุญข้าวสากน้อย เป็นการนำข้าวปลา อาหาร คาว
โพส : วันที่ 1 ก.ย. 2559 เวลา : 15:48 น.
โหวต : | เข้าชม : 26,810
วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา มีความสำคัญอย่างไร และเราจะมุ่งมั่นทำความดีได้อย่างไรบ้าง
โพส : วันที่ 18 ก.ค. 2556 เวลา : 14:01 น.
โหวต : | เข้าชม : 15,406
ความหมายและความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา รวมถึงกิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนจะทำในวันนี้
โพส : วันที่ 16 ก.ค. 2556 เวลา : 15:31 น.
โหวต : | เข้าชม : 55,896
หลากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในวันมาฆบูชา อย่างน่าอัศจรรย์
โพส : วันที่ 4 ก.พ. 2556 เวลา : 19:19 น.
โหวต : | เข้าชม : 14,766
เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของชาวพุทธเถรวาทและวันหยุดราชการในประเทศไทย คำว่า อาสาฬหบูชา ย่อมาจาก "อาสาฬหปูรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ"
โพส : วันที่ 14 ก.ค. 2554 เวลา : 11:45 น.
โหวต : | เข้าชม : 22,625
เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของชาวพุทธเถรวาทและวันหยุดราชการในประเทศไทย คำว่า อาสาฬหบูชา ย่อมาจาก "อาสาฬหปูรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ"
โพส : วันที่ 14 ก.ค. 2554 เวลา : 11:45 น.
โหวต : | เข้าชม : 22,625
เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของชาวพุทธเถรวาทและวันหยุดราชการในประเทศไทย คำว่า อาสาฬหบูชา ย่อมาจาก "อาสาฬหปูรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ"
โพส : วันที่ 14 ก.ค. 2554 เวลา : 11:45 น.
โหวต : | เข้าชม : 22,625
วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่ง ที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน
โพส : วันที่ 14 ก.ค. 2554 เวลา : 10:29 น.
โหวต : | เข้าชม : 20,346
วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่ง ที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน
โพส : วันที่ 14 ก.ค. 2554 เวลา : 10:29 น.
โหวต : | เข้าชม : 20,346
วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่ง ที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน
โพส : วันที่ 14 ก.ค. 2554 เวลา : 10:29 น.
โหวต : | เข้าชม : 20,346