พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
Log in | วันจันทร์ที่ 21 ต.ค. 2562 | 17:57 น.
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
ค้นหาข้อมูลความรู้คู่คุณธรรม :
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism

SHARE

พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
บทความธรรมะ 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 
 
 
ทุกคนต่างมีความน่าเวทนา อยู่ในทางใดทางหนึ่ง ต่อให้เป็นบุคคลที่เหมือนอิ่มเอมเปรมสุข เป็นที่อิจฉาของสังคมขนาดไหน ก็ย่อมรู้ในใจเขาเองว่า ชีวิตยังมีข้อขัดข้องประการใดบ้าง
โพส : วันที่ 4 ก.ย. 2552 เวลา : 17:06 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,331
ชีวิตของคนเราก็เช่นเดียวกัน มีการเกิด เป็นจุดเริ่มต้น มีฉากสุดท้ายของชีวิตเป็นตอนจบ คือ การตายฉากจริงของชีวิต
โพส : วันที่ 4 ก.ย. 2552 เวลา : 17:17 น.
โหวต : | เข้าชม : 2,199
แสดงใหเห็นความเชื่อที่ว่า คนไทยกับการบนบาลศาลกล่าวนั้น อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานแล้ว ความเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอหวย รวมถึงความก้าวหน้าทางด้านการงาน
โพส : วันที่ 4 ก.ย. 2552 เวลา : 17:13 น.
โหวต : | เข้าชม : 2,291
ความสุขเป็นสิ่ง ๆ เดียวที่มนุษย์ต้องการ หากสิ่งที่ต้องการเป็นเพียงสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่มีอยู่ภายในจิตใจ
โพส : วันที่ 4 ก.ย. 2552 เวลา : 11:13 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,367
แสดงให้เห็นถึง ความร่วมใจกัน เพราะในปัจจุบันนี้ คนในสังคมขาดในสิ่งนี้ บทความนี้จึงแสดงออกให้เห็นในรูปเชือก๘เกลียว
โพส : วันที่ 4 ก.ย. 2552 เวลา : 17:16 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,720
อย่ามองว่าปัญหาของเรานั้นมันไม่มีทางออก มีแต่จะลงสู้เหวที่ลึก อยากให้ทุกคนรู้จักแก้ปัญหาอย่ายอมแพ้
โพส : วันที่ 4 ก.ย. 2552 เวลา : 11:12 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,369
ด้วยใจแกล้ว บากบั่น มิพรั่นหนีจะยากแค้น แสนลำบาก ยากทวีทำจิตนี้ ให้คงมั่น ไม่หวั่นภัย และสิ่งที่กำลังจะเข้ามาในชีวิต
โพส : วันที่ 4 ก.ย. 2552 เวลา : 11:15 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,533
แสดงให้เราทราบถึงจิตใจและจิตใต้สำนึกของคนเราในปัจจุบัน ความต้องการของมนุษย์เราว่าเป็นความต้องการแบบไหน
โพส : วันที่ 27 ส.ค. 2552 เวลา : 11:48 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,184
เสนอให้เห็นในด้านความคิดของคนในสังคมปัจจุบันว่ามีความคิดและความรู้สึกกันแบบใดซึ่งเปลี่ยนไปในด้านลบมากขึ้น
โพส : วันที่ 3 ก.ย. 2552 เวลา : 12:48 น.
โหวต : | เข้าชม : 2,246
กล่าวให้เห็นถึงคุณค่าของธรรมว่ามีความสำคัญมากแค่ไหนสำหรับในยุคปัจจุบันนี้เพราะแนะให้เห็นว่าคนละทิ้งธรรม
โพส : วันที่ 4 ก.ย. 2552 เวลา : 9:45 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,288