พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
Log in | วันพฤหัสบดีที่ 27 มิ.ย. 2562 | 9:07 น.
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
ค้นหาข้อมูลความรู้คู่คุณธรรม :
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism

SHARE

พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 
 
 
คือการกำหนดร่างกายให้ทราบว่ากำลังทำอะไรอยู่ เช่น เดินหนอก็รู้ว่ากำลังเดิน หายใจก็ให้รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ บรรยายและสาธิตโดยพระคันธสาธาภิวงศ์ ณ วัดท่ามะโอ ๓๗ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐ โทร. (๐๕๕)๒๒๘-๘๑๙
โพส : วันที่ 2 ธ.ค. 2552 เวลา : 11:39 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,684
การเจริญสติปัฏฐาน ๔ ในขณะที่ผู้ปฎิบัติธรรมได้กดหมดรูปอยู่นั้นขอให้ตามรู้ธาตุทั้ง ๔ เป็นหลักก่อนกล่าวคือ ให้รู้ถึงสภาวเบา สภาวพลักดัด และสภาวหนัก ๓ อย่างเป็นหลักก่อนและหลังจากนั้นเมื่อกำลังแห่งสติสามธิปัญญาของเราได้พัฒนามากขึ้น บรรยายและสาธิตโดยพระคันธสาธาภิวงศ์ ณ ...
โพส : วันที่ 3 พ.ย. 2552 เวลา : 10:14 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,374
บรรยายและสาธิตโดยพระคันธสาธาภิวงศ์ ณ วัดท่ามะโอ ๓๗ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐ โทร.(๐๕๕)๒๒๘-๘๑๙
โพส : วันที่ 10 พ.ย. 2552 เวลา : 15:57 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,533
เส้นทางนมัสการ ในช่วงนี้เรายังอยู่ที่จังหวัด เชียงใหม่ ซึ่งในจังหวัด เชียงใหม่ ยังมีสถานที่อีกที่หนึ่งซึ่งทางกรมศิลปกรได้ทำการขึ้นทะเบียนให้เป็นโบราณสถานและโบราณวัตถุนั้นก็คือ
โพส : วันที่ 31 ม.ค. 2554 เวลา : 17:29 น.
โหวต : | เข้าชม : 2,172
ธรรมะอินเทรนด์ คุณผู้ชมคงเคยได้ทำบุญโดยการปล่อยนกปล่อยปลาแต่หลายท่านก็คงไม่เข้าใจความหมายและอานิสงส์ของการปล่อยนกปล่อยปลาว่าการปล่อยนกปล่อยปลาจะได้อานิสงส์อย่างไร
โพส : วันที่ 31 ม.ค. 2554 เวลา : 17:15 น.
โหวต : | เข้าชม : 2,646
ดตามชมรายการธรรมะร่วมสมัย ตอน การดำรงชีวิตด้วยหลักธรรมะขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า
โพส : วันที่ 31 ม.ค. 2554 เวลา : 15:52 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,070
ติดตามชมรายการธรรมะร่วมสมัย ตอน การดำรงชีวิตด้วยหลักธรรมะขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า
โพส : วันที่ 31 ม.ค. 2554 เวลา : 15:41 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,112
ธรรมะอินเทรนด์ หลายคนคงจะสงสัยว่าการสร้างวัดสร้างโบสถ์ สร้างไปแล้วเราจะได้อานิสงส์อย่างไรเราลองมาฟังคำตอบจาก
โพส : วันที่ 31 ม.ค. 2554 เวลา : 14:10 น.
โหวต : | เข้าชม : 4,269
รากแก้ว มมร ในตอนนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่ วัดเนรัญชราราม อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
โพส : วันที่ 31 ม.ค. 2554 เวลา : 13:13 น.
โหวต : | เข้าชม : 4,223
เสน้ทางนมัสการ วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ วัดอุโมงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งวัดแห่งนี้มีความงดงามและเก่าแก่มาก
โพส : วันที่ 31 ม.ค. 2554 เวลา : 13:09 น.
โหวต : | เข้าชม : 2,962