พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
Log in | วันเสาร์ที่ 19 ต.ค. 2562 | 8:59 น.
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
ค้นหาข้อมูลความรู้คู่คุณธรรม :
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism

SHARE

พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 
 
 
นายแพทย์ วิทยา ชาติบัญชาชัย ผู้สวมหมวกกันน็อคให้สังคมไทย
โพส : วันที่ 20 พ.ย. 2552 เวลา : 16:02 น.
โหวต : | เข้าชม : 967
13 ปีกับอาชีพกวาดถนนของ สมจิตต์ แซ่เตีย ซึ่งไม่เคยคิดจะหยุดทำงานที่หลายคนมองว่า เป็นอาชีพต่ำต้อย
โพส : วันที่ 20 พ.ย. 2552 เวลา : 15:56 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,022
อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ ผู้ตั้งกองทุนช่วยเด็ก ผู้แบ่งปันความสุขให้กับเด็กประถมผู้ยากไร้
โพส : วันที่ 20 พ.ย. 2552 เวลา : 15:48 น.
โหวต : | เข้าชม : 995
สมพร พร่ำเพียร แท็กซี่ผู้ซื่อสัตย์ ที่คืนเงินแสนกลับสู่เจ้าของ
โพส : วันที่ 20 พ.ย. 2552 เวลา : 15:43 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,258
วิวัฒน์ ศัลยกำธร ข้าราชการ ผู้ผันชีวิตมาเป็นชาวนา
โพส : วันที่ 20 พ.ย. 2552 เวลา : 15:25 น.
โหวต : | เข้าชม : 798
ใจดี ศรีลาเลิศ ผู้ไม่เคยมองว่า อาชีพชาวนา นั้นต่ำต้อยเลย
โพส : วันที่ 20 พ.ย. 2552 เวลา : 15:17 น.
โหวต : | เข้าชม : 915
คนเราจะต้องรับ และ จะต้องให้ : ดาบตำรวจ วิชัย สุริยุทธ์ ผู้ปลูกต้นไม้กว่า ๑๘ ปี สองล้านต้น
โพส : วันที่ 20 พ.ย. 2552 เวลา : 15:11 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,201
จิ้ง ธนาภูมิพันธ์ ชาวม้ง ผู้ปรับชีวิตเข้ากับความทันสมัย แต่ รู้ว่ามากน้อยเท่าไร ถึงจะพอดีกับตัวเอง
โพส : วันที่ 20 พ.ย. 2552 เวลา : 15:01 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,105
ความรู้ตน: วิบูลย์ เข็มเฉลิม ครูภูมิปัญญาไทย ด้านเกษตรกรรม
โพส : วันที่ 20 พ.ย. 2552 เวลา : 14:55 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,139
ภานุพงศ์ ลาภเสถียร อดีตเด็กนักเรียน จิตรลดา ที่มาเป็น อาสาสมัครกู้ชีพ ออกรักษาพยาบาล บนหลังจักรยาน โดยไม่หวังผลประโยชน์
โพส : วันที่ 20 พ.ย. 2552 เวลา : 14:48 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,260