พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
Log in | วันอาทิตย์ที่ 20 ต.ค. 2562 | 4:58 น.
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
ค้นหาข้อมูลความรู้คู่คุณธรรม :
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism

SHARE

พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 
 
 
การประยุกต์ใช้ธรรมมะให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินชีวิตของเรารวมทั้งเผยแผ่ให้กับผู้ร่วมทุกข์ร่วมสุข
โพส : วันที่ 22 มิ.ย. 2553 เวลา : 10:24 น.
โหวต : | เข้าชม : 797
การประยุกต์ใช้ธรรมมะให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินชีวิตของเรารวมทั้งเผยแผ่ให้กับผู้ร่วมทุกข์ร่วมสุข
โพส : วันที่ 22 มิ.ย. 2553 เวลา : 10:20 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,074
การประยุกต์ใช้ธรรมมะให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินชีวิตของเรารวมทั้งเผยแผ่ให้กับผู้ร่วมทุกข์ร่วมสุข
โพส : วันที่ 22 มิ.ย. 2553 เวลา : 10:17 น.
โหวต : | เข้าชม : 966
คุณกรองสิญจน์ กนิษฐสุต กรรมการและเลขานุการคลีนิคศูนย์แพทย์พัฒนา
โพส : วันที่ 22 มิ.ย. 2553 เวลา : 9:44 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,264
การใช้หลักธรรมมะในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราและวันนี้เราได้รับเกียรติจาก พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
โพส : วันที่ 22 มิ.ย. 2553 เวลา : 9:31 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,216
การใช้หลักธรรมมะในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราและวันนี้เราได้รับเกียรติจาก พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
โพส : วันที่ 22 มิ.ย. 2553 เวลา : 9:25 น.
โหวต : | เข้าชม : 2,864
หลายคนเกิดมาด้วยโภคทรัพย์แต่หาความสุขที่แท้จริงยังไม่ได้และอีกหลายๆคนที่เขามีความสุขอย่างแท้จริงในชีวิตโดยที่ไม่ต้องพร้อมทางโภคทรัพย์อย่างมากมาย ความสุขที่แท้จริงนั้นขึ้นอยู่กับความรวยความจนหรือไม่
โพส : วันที่ 22 มิ.ย. 2553 เวลา : 9:09 น.
โหวต : | เข้าชม : 744
หลายคนเกิดมาด้วยโภคทรัพย์แต่หาความสุขที่แท้จริงยังไม่ได้และอีกหลายๆคนที่เขามีความสุขอย่างแท้จริงในชีวิตโดยที่ไม่ต้องพร้อมทางโภคทรัพย์อย่างมากมาย ความสุขที่แท้จริงนั้นขึ้นอยู่กับความรวยความจนหรือไม่จริงๆ แล้วความสุขที่แท้จริงคือความเข้าใจและรู้จักกับความว่าชีวิตและใช้ชีว ...
โพส : วันที่ 22 มิ.ย. 2553 เวลา : 9:06 น.
โหวต : | เข้าชม : 769
หลายคนเกิดมาด้วยโภคทรัพย์แต่หาความสุขที่แท้จริงยังไม่ได้และอีกหลายๆคนที่เขามีความสุขอย่างแท้จริงในชีวิตโดยที่ไม่ต้องพร้อมทางโภคทรัพย์อย่างมากมาย
โพส : วันที่ 22 มิ.ย. 2553 เวลา : 8:44 น.
โหวต : | เข้าชม : 834
เราเป็นคนไทยจะตอบแทนอะไรให้กับแผ่นดินและสังคมนี้บ้างนั่นคือคำถามที่ให้หลายๆคน ได้กลับไปคิดว่าเราได้ตอบแทนอะไรให้กับสังคมนี้อย่างไร
โพส : วันที่ 18 มิ.ย. 2553 เวลา : 13:12 น.
โหวต : | เข้าชม : 798