พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
Log in | วันจันทร์ที่ 20 พ.ค. 2562 | 17:29 น.
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
ค้นหาข้อมูลความรู้คู่คุณธรรม :
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism

SHARE

พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 
 
 
การนั่งยกมือบนเก้าอี้ การที่เรายกมือจริงๆ นั้นไม่จำเป็นต้องบริกรรมเพราะเราทำช้าที่สุดแล้ว การยกมือขึ้นมานั้นซอกไม่ขยับ วางซอกไว้เหมือนกันตอนทานข้าว เป็นการฝึกเพื่อเราให้รู้ถึงสภาวะธรรมหนักเบาได้ชัดเจน บรรยายและสาธิตโดยพระคันธสาธาภิวงศ์ ณ วัดท่ามะโอ ๓๗ ตำบลเวียงเหน ...
โพส : วันที่ 2 ธ.ค. 2552 เวลา : 11:39 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,069
บรรยายและสาธิตโดยพระคันธสาธาภิวงศ์ ณ วัดท่ามะโอ ๓๗ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐ โทร. (๐๕๕)๒๒๘-๘๑๙
โพส : วันที่ 2 ธ.ค. 2552 เวลา : 11:39 น.
โหวต : | เข้าชม : 891
มีด้วยกัน ๓ P คือ P แรก Present ปัจจุบัน P ตัวที่สอง Process สภาวธรรม Pตัวสุดท้าย Perfest ความละเอียดในการปฏิบัติธรรม บรรยายและสาธิตโดยพระคันธสาธาภิวงศ์ ณ วัดท่ามะโอ ๓๗ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐ โทร. (๐๕๕)๒๒๘-๘๑๙
โพส : วันที่ 2 ธ.ค. 2552 เวลา : 11:39 น.
โหวต : | เข้าชม : 996
สภาวธรรม คือธรรมชาติที่มีจริงสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตาม สภาวธรรมเกิดขึ้นกับสิ่งเหล่านั้นโดยไม่ขึ้นกับกาลเวลาบุคคลหรือสถานที่
โพส : วันที่ 20 พ.ย. 2552 เวลา : 8:59 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,086
ผู้ปฏิบัติธรรมต้องไม่มีจิตใจซุ้งซาน คือ อาจต้องทำเป็นไม่สนใจเสียงรอบตัวเราและตั้งจิตว่าได้ยินหนอ เพราะในขณะปฏิบัติธรรมต้องอยู่ในสภาวสงบ บรรยายและสาธิตโดยพระคันธสาธาภิวงศ์ ณ วัดท่ามะโอ ๓๗ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐ โทร. (๐๕๕)๒๒๘-๘๑๙
โพส : วันที่ 2 ธ.ค. 2552 เวลา : 11:39 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,515
มีการอธิบายถึงการปฏิบัติว่าความทำเช่นไรบอกถึงรายละเอียดในการบริกรมด้วยรวมถึงการรับประทานอาหาร ดื่มน้ำด้วย บรรยายและสาธิตโดยพระคันธสาธาภิวงศ์ ณ วัดท่ามะโอ ๓๗ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐ โทร. (๐๕๕)๒๒๘-๘๑๙
โพส : วันที่ 2 ธ.ค. 2552 เวลา : 11:39 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,199
การนั่งกราบพระบนอาสนะ ก่อนอีกมือให้หลับตาก่อนในกรณีผู้ชายแต่ถ้าเป็นผูหญิงให้นั่งในท่าเทพทิดาก่อนค่อยๆยกมือขึ้นยกมือจนติดจมูกไว้ บรรยายและสาธิตโดยพระคันธสาธาภิวงศ์ ณ วัดท่ามะโอ ๓๗ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐ โทร. (๐๕๕)๒๒๘-๘๑๙
โพส : วันที่ 2 ธ.ค. 2552 เวลา : 11:39 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,526
ท่ากราบพระบนเก้าที่นั่งบนเก้าอื้นั้น ท่ากราบนี้เหมาะสำหรับผู้ใหญ่ที่นั่งกราบบนพื้นไม่สะดวก บรรยายและสาธิตโดยพระคันธสาธาภิวงศ์ ณ วัดท่ามะโอ ๓๗ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐ โทร. (๐๕๕)๒๒๘-๘๑๙
โพส : วันที่ 2 ธ.ค. 2552 เวลา : 11:39 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,282
คือการกำหนดร่างกายให้ทราบว่ากำลังทำอะไรอยู่ เช่น เดินหนอก็รู้ว่ากำลังเดิน หายใจก็ให้รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ บรรยายและสาธิตโดยพระคันธสาธาภิวงศ์ ณ วัดท่ามะโอ ๓๗ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐ โทร. (๐๕๕)๒๒๘-๘๑๙
โพส : วันที่ 2 ธ.ค. 2552 เวลา : 11:39 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,672
การเจริญสติปัฏฐาน ๔ ในขณะที่ผู้ปฎิบัติธรรมได้กดหมดรูปอยู่นั้นขอให้ตามรู้ธาตุทั้ง ๔ เป็นหลักก่อนกล่าวคือ ให้รู้ถึงสภาวเบา สภาวพลักดัด และสภาวหนัก ๓ อย่างเป็นหลักก่อนและหลังจากนั้นเมื่อกำลังแห่งสติสามธิปัญญาของเราได้พัฒนามากขึ้น บรรยายและสาธิตโดยพระคันธสาธาภิวงศ์ ณ ...
โพส : วันที่ 3 พ.ย. 2552 เวลา : 10:14 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,362