พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
Log in | วันอังคารที่ 17 ก.ย. 2562 | 17:48 น.
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
หน้าหลัก > ความรู้คู่คุณธรรม > สถานที่ปฏิบัติธรรม > สถานที่ปฏิบัติธรรม วัดพุทธปัญญา
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
สถานที่ปฏิบัติธรรม 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 

SHARE

 

สถานที่ปฏิบัติธรรม วัดพุทธปัญญา

โพส : วันที่ 17 พ.ย. 2554 เวลา : 17:06 น.
โหวต : | เข้าชม : 11,717
 

วัดพุทธปัญญา

        วัดพุทธปัญญา เป็นวัดใหม่ ตั้งอยู่ใกล้กระทรวงสาธารณสุข ด้านทิศใต้ เกิดขึ้นโดยปฐมศรัทธาของ นส.ไสว ทองแจ้ง ยกโฉนดที่ดินของตน 3 โฉนดเนื้อที่ 6 ไร่ 2 งาน 70 ตารางวา ถวายหลวงพ่อปัญญานันทะ เพื่อสร้างวัดถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในมงคลสมัยกาญจนาภิเษกคือทรงครองราชย์มาครบ 50 ปี พิธีมอมโฉนดที่ดินถวายในการสร้างวัดเกิดขึ้น ณ. ห้องประชุมใหญ่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ( อ.ย. ) โดย ภบ.ดร.ภักดี โพธิศิริ เลขาธิการได้ถวายความอุปถัมภ์โฑดยประการทั้งปวงท่ามกลางผู้มีเกียรติทั้งบรรพชิตและคฤหัสก็ 55 ท่าน เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2539 ทำพิธีรับมอมถวายโฉนดที่ดินแล้วหลวงพ่อปัญญานันทะใคร่ครวญอยู่เกือบปี จึงสั่งให้พระศรีธวัช อนิวตฺติโก ป. ผู้เป็นลัทธิวิหาริก ซึ่งไปปฏิบัติศาสนกิจอยู่ที่ธรรมสถานอิทัปปัจจยตาราม อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. สระบุรี มาอยู่ช่วยนำสร้างเสนาสนะตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2540 และมอมให้นส.ไสว ทองแจ้ง เป็นผู้ลงนามในเอกสารขอสร้างวัดและตั้งวัดตามลำดับ ได้รับอนุมัติจากมหาเถรสมาคม ให้กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งวัดเมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2542 ได้นามว่าวัดพุทธปัญญา พระศรีธวัช อนิวตฺติโก ป. ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาส เมื่อ 21 มิ.ย. 2542

        การก่อสร้างเสนาสนะ เป็นไปตามแบบแปลนแผนผังของคณะกรรมการอันมีข้าราชการจากกองแบบแผนของกระทรวงสาธารณสุขร่วมด้วย กระทรวงสาธารณสุขโดย พณฯ เสนาะ เทียนทองรับวัดนี้ไว้ในความอุปถัมภ์ได้ประกาศแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งต่างๆ ร่วมเ ป็นกรรมการพัฒนา และสนับสนุน โดยการทอดกฐินบ้างทอดผ้าป่าบ้าง จึงเป็นสื่อศรัทธาให้ได้ก่อสร้างเสนาสนะต่างๆ ตามโครงการจนเกิดความสะดวกแก่พุทธศาสนิกชน ที่ไปร่วมบำเพ็ญกุศลศึกษา ปฏิบัติธรรมพอสมควรซึ่งวัดนี้เน้นการปฏิบัติอานาปานสติกรรมฐานเป็นหลัก บัดนี้มีมติมหาเถรสมาคม ที่ 365/2548 ในการประชุมครั้งที่ 20/2548 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2548 ให้วัดพุทธปัญญา เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนนทบุรี แห่งที่ 3 อีกด้วย

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนนทบุรี แห่งที่ 3

ต.บางเขน  อ.เมือง  นนทบุรี 11000

นิกาย: มหานิกาย

เจ้าสำนัก พระอธิการศรีธวัช อนิวตฺติโก

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 

แหล่งที่มา :   http://www.dhammajak.net

 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้
 
 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism   พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
  ความคิดเห็น
-- ไม่มีความคิดเห็น --