พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
Log in | วันอังคารที่ 17 ก.ย. 2562 | 18:11 น.
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
หน้าหลัก > ความรู้คู่คุณธรรม > สถานที่ปฏิบัติธรรม > วัดบุษยะบรรพต (วัดเขาต้นงิ้ว)
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
สถานที่ปฏิบัติธรรม 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 

SHARE

 

วัดบุษยะบรรพต (วัดเขาต้นงิ้ว)

โพส : วันที่ 4 ต.ค. 2554 เวลา : 17:09 น.
โหวต : | เข้าชม : 6,473
 

วัดบุษยะบรรพต (วัดเขาต้นงิ้ว)

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แห่งที่ 10
ต.หัวหิน  อ.หัวหิน  ประจวบคีรีขันธ์ 77110
นิกาย: มหานิกาย
หมวดหมู่: วัด-ประจำจังหวัด
 
แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ
เจ้าสำนัก พระครูวิจิตรธรรมวิภัช (พระมหาบุญเลิศ ปญฺญาวุโธ) จอ.

 


    วัดบุษยะบรรพต เป็นสถานที่ที่สัปปายะ อยู่ห่างจากตัวเมือง (ตลาด) แต่มีสาธารณูปโภคถึงพร้อม
ตั้งอยู่บนเชิงเขา ร่มรื่น ปราศจากมลภาวะทั้งเสียงและอากาศ  บริเวณโดยรอบและภายในวัดจัดให้เป็นสวนป่า

พระวิปัสสนาจารย์ที่สำคัญ  พระชลอ เขมรโต
เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ/ประสานงานกิจกรรมภายในวัด

พระสุรพล นิบุณ  โทร.03-251-4436
  การอบรม
จัดอบรมจริยธรรม, การจัดอบรมค่ายพุทธบุตร, การจัดงานเจริญพุทธมนต์ บำเพ็ญจิตตภาวนา

  ระเบียบปฏิบัติ

1.ผู้เข้ารับการอบรมต้องสมาทานศีล 5
2.ต้องเข้ารับการอบรมตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ เช่น 3 วัน, 5 วัน
3.ต้องเข้ารับการอบรมและฝึกปฏิบัติ ตามฐานการอบรม
4.ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของสำนักฯ
 

   ที่อยู่-การติดต่อ
เลขที่-ซอย-ถนน: 196   ตำบล: หัวหิน   อำเภอ: หัวหิน   จังหวัด: ประจวบคีรีขันธ์   รหัสไปรษณีย์: 77110
โทร.: 03-251-2377 โทรสาร 03-251-4436

 

แหล่งที่มา :   www.sptcenter.org/

 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้
 
 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism   พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
  ความคิดเห็น
-- ไม่มีความคิดเห็น --