พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
Log in | วันพุธที่ 20 มิ.ย. 2561 | 16:44 น.
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
หน้าหลัก > ความรู้คู่คุณธรรม > ธรรมะวิดีโอ > ๙ คำพ่อสอน : ความซื่อสัตย์
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 

SHARE

 

๙ คำพ่อสอน : ความซื่อสัตย์

โพส : วันที่ 20 พ.ย. 2552 เวลา : 16:16 น.
โหวต : | เข้าชม : 3,431
 

ความซื่อสัตย์
พงศา ชูแนม ผู้พิทักษ์สายน้ำ และ สร้างแนวคิดปลูกต้นไม้ในใจคน เพื่อให้เกิดความรักป่าในชุมชน

สารคดีเทิดพระเกียรติ ชุด "๙ คำพ่อสอน"
         จะเล่าเรื่องราวของความเป็นจริงในการ ดำเนินชีวิตและการทำงานของคนในหลายสาขาอาชีพ หลากสถานะ ทั้งชาวนา ชาวไร่ ข้าราชการ ครู อาจารย์ นักธุรกิจ ตลอดจนผู้พิการ ซึ่งได้น้อมนำพระราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาเป็นแนวทางในการประพฤติ ปฏิบัติ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ จุดประกายความคิด ความหวัง และความมุ่งมั่นตั้งใจในการใช้ชีวิต การเรียนและการทำงาน
         เน้นการเล่าเรื่องผ่านภาพของความเป็นจริง ที่เรียบง่ายและ งดงามตามแนวพระราชดำรัส ของผู้ที่ได้น้อมนำมาเป็นหลักยึดเหนี่ยวและปรับใช้กับชีวิต และการงานของตนจนประสบความสุขและความสำเร็จ ก่อประโยชน์ให้ทั้งแก่ตนเองและสังคม ควรค่าแก่การที่จะเผยแพร่และนำไปเป็นแบบอย่าง เนื้อหาสาระที่นำเสนอจะเป็นเรื่องจริง ในแง่มุมหนึ่งของชีวิตคนกลุ่มหนึ่ง
         ซึ่งเกิดขึ้นและได้รับแรงบันดาลใจ จากกระแสพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มุมมองที่น่าสนใจในการตีความ ที่แต่ละคนน้อมรับไว้ในจิตใจและนำไปปฏิบัติจริง นำมาซึ่งประโยชน์ทั้งทางกายและทางใจ สร้างความซาบซึ้ง และปลื้มปิติยินดีแก่ผู้ที่ได้สดับฟัง และชมสารคดีเทิดพระเกียรติชุดนี้

ขอขอบคุณการสนับสนุนและเผยแพร่ โดย โรงงานยาสูบ

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
Embed :
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้
 
 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism   พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
  ความคิดเห็น
-- ไม่มีความคิดเห็น --