พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
Log in | วันอาทิตย์ที่ 20 พ.ค. 2561 | 19:13 น.
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
หน้าหลัก > ความรู้คู่คุณธรรม > ข่าวและกิจกรรมธรรมะ > ศึกษาวิถีพุทธเรียนธรรมะทางไปรษณีย์กับ"สถาบันศึกษาพุทธศาสนาทางไปรษณีย์"
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
ข่าวและกิจกรรมธรรมะ  
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 

SHARE

 

ศึกษาวิถีพุทธเรียนธรรมะทางไปรษณีย์กับ"สถาบันศึกษาพุทธศาสนาทางไปรษณีย์"

โพส : วันที่ 5 ก.ค. 2553 เวลา : 16:52 น.
โหวต : | เข้าชม : 4,234
 

ศึกษาวิถีพุทธเรียนธรรมะทางไปรษณีย์กับ"สถาบันศึกษาพุทธศาสนาทางไปรษณีย์" ความเป็นมา

อันเนื่องมาจากความเสื่อมโทรมของภาวะจิตในมวลมนุษย์ได้ปรากฏชัดเจนขึ้นในทุกหมู่เหล่า ทั้งในหมู่ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และแม้แต่ในหมู่ภิกษุสงฆ์ สามเณร แม่ชี ก็ปรากฏเป็นข่าว ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ พุทธศาสนาอยู่เสมอ สร้างความหดหู่ใจแก่ชาวพุทธทั่วไปเป็นอย่างมากในยุคโลกาภิวัฒน์ ข่าวความ เสื่อมเสียสามารถแพร่กระจาย ไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว นับเป็นการขวางกั้นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลมากปัจจุบันนี้ ชาวพุทธจำนวนมากไม่เข้าวัด อาจเพราะไม่มีเวลา ไม่เข้าใจ หรืออิทธิพลอื่นๆ จึงทำให้ชาวพุทธห่างเหินในการศึกษาพุทธศาสนามากขึ้นๆการจัดบรรยาย หรือสัมมนา ทางพุทธศาสนา ก็มีผู้คนมาร่วมน้อย หรือแม้แต่รายการโทรทัศน์ หรือวิทยุ ก็มีผู้ชมผู้ฟังน้อยมากด้วยเหตุนี้ กลุ่มนิตยสาร ในเครือโลกทิพย์ สภาชาวพุทธ และคณาจารย์ นักวิจัย นักฝึกจิต นักสังคมสงเคราะห์ ผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล จึงได้ร่วมกันจัดตั้ง "สถาบันศึกษาพุทธศาสนาทางไปรษณีย์" ขึ้นเพื่อเป็นช่องทางหนึ่งที่ผู้คนไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ หนุ่มสาว ผู้มีความรู้ด้านต่างๆ จะ ได้มีโอกาสศึกษาพุทธศาสนา โดย ไม่ต้องปรากฏตัว หรือเสียเวลามาก หลายท่านอาจชอบความอิสระในการศึกษาด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ชาวพุทธทุกท่าน ได้มีโอกาสศึกษาพุทธศาสนาด้วยตนเอง ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ ชายหญิง ภิกษุ สามเณร แม่ชี ฯลฯ

๒. เพื่อรวมกลุ่มผู้สนใจทางพุทธศาสนา

๓. เพื่อเผยแผ่พุทธศาสนา

๔. เพื่อกระตุ้นให้ชาวพุทธเห็นคุณค่าของพุทธศาสนา

๕. เพื่อเป็นการพัฒนาบุคคล

๖. เพื่อรักษาพุทธศาสนาให้ อยู่คู่ไทยตลอดไป

๗. สามารถขยายผล เป็นภาษาต่างประเทศ ได้ทั่วโลก

๘. สามารถศึกษาได้ โดยไม่ จำกัดชาติศาสนาใด

๙. ร่วมฉลองการครองราชย์ ครบ ๕๐ ปี ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หลักสูตร : แบ่งหลักสูตรออกเป็น ๓ ระดับ

๑. หลักสูตรชั้นต้น ว่าด้วยพุทธประวัติ

๒. หลักสูตรชั้นกลาง ว่าด้วย ศีล และ ศาสนพิธี

๓. หลักสูตรชั้นสูง ว่าด้วยอริยสัจ ๔ และธรรมะที่ควรทราบ

วิธีปฏิบัติ

ผู้ที่สนใจ เมื่อกรอกใบสมัคร แล้ว พร้อมรูป ๑ นิ้ว ๒ ใบ ใบหนึ่งติดใบสมัคร อีกใบหนึ่งติดบัตรประจำตัวนักศึกษา แล้วรับตำรา พร้อมข้อสอบชุดที่ ๑

เมื่อตอบคำตอบเสร็จแล้วส่งกลับสถาบันฯ ทางสถาบันฯ จะ ตรวจข้อสอบ และบันทึกคะแนน ไว้แล้วส่งข้อสอบชุดที่ ๑ คืนให้ พร้อมกับส่งข้อสอบชุดต่อๆ ไป ให้อีก อย่างนี้จนกว่าจะจบหลัก สูตร ช้าเร็วอยู่ที่การตอบข้อสอบของนักศึกษา

เมื่อจบหลักสูตร ทั้งภาคปริยัติและปฏิบัติแล้ว สถาบันฯ จะมอบวุฒิบัตรให้ไว้เป็นเกียรติอวดลูกหลานและมิตรสหายได้

หากนักศึกษาจบ ๓ หลักสูตร ก็ได้รับวุฒิบัตร ๓ ใบ

งานของสถาบันศึกษาพุทธศาสนาทางเนต นี้ ไม่มีการสงวนสิทธิ วัดทุกวัด ชมรมทุกชมรมหรือเอกชนคนใด มีกำลังความสามารถ จะนำไปดำเนินการในนามของตนได้เลย หากต้องการให้ประสานงาน หรือขอความช่วยเหลือใด ก็ปรึกษาหารือได้ที่สถาบันฯ

สถาบันศึกษาพุทธศาสนาทางเน็ต
๔๘๓/๙ ถนนประชาสงเคราะห์ ซอย ๒ (สุทธิพร) ดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๓๒๐
โทร. ๐-๒๒๔๘-๓๒๙๑-๓ แฟกซ์ ๐-๒๒๔๖-๖๔๖๓ 

แหล่งที่มา http://www.thumboon.com

 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้
 
 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism   พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
  ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 1 ( )  
 
ใบสมัครเรียนทางไปรษณีย์กรอกที่ไหนคะ
วันที่ 12 พ.ค. 2561