พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
Log in | วันศุกร์ที่ 24 ก.พ. 2560 | 10:39 น.
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
หน้าหลัก > ความรู้คู่คุณธรรม > สถานที่ปฏิบัติธรรม > สำนักปฏิบัติธรรมแดนมหามงคล
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
สถานที่ปฏิบัติธรรม 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 

SHARE

 

สำนักปฏิบัติธรรมแดนมหามงคล

โพส : วันที่ 10 ก.พ. 2553 เวลา : 13:04 น.
โหวต : | เข้าชม : 60,423
 

สำนักปฏิบัติธรรมแดนมหามงคล
(เกาะมหามงคล)

  


อุบาสิกาบงกช สิทธิผล ขณะรับปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในปี 2549
จากเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) วัดสระเกศฯ


สำนักปฏิบัติธรรมแดนมหามงคล (เกาะมหามงคล)
สถาบันพัฒนาจิตบวชใจนานาชาติเพื่อสันติภาพ
เลขที่ 149 หมู่ 1 บ้านช่องแคบ ก่อนถึงน้ำตกไทรโยคน้อย
ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
โทรศัพท์ 08-1862-1757

ประธานและผู้ก่อตั้งสำนักฯ คือ อุบาสิกาบงกช สิทธิผล

ทางสำนักปฏิบัติธรรมแดนมหามงคล (เกาะมหามงคล) มีการจัดโครงการทางพระพุทธศาสนาหลากหลายโครงการ สำหรับทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน โรงเรียน สถาบันการศึกษา และพุทธศาสนิกชนทั่วไป เช่น โครงการคุณธรรมนำชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน, กิจกรรมพัฒนาจิตบวชใจ, อบรมยอดบุญเนกขัมมะจิตตภาวนา, บำเพ็ญสมาธิ เจริญมหาสติ ปฏิบัติธรรม, จัดปลูกลูกชายให้ได้เป็นยอดกตัญญู, กิจกรรมรักชีวิต รักธรรมชาติ ป่าไม้สิ่งแวดล้อม ฯลฯ รวมทั้ง กิจกรรมเกี่ยวเนื่องด้วยวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญของชาติ เป็นต้น

 


[พระมหาเจดีย์ 7 ชั้น]


สถานที่ของสำนักฯ มีความสัปปายะ สงบเงียบ ร่มรื่น งดงาม อากาศเย็น รอบล้อมด้วยต้นไม้ ป่า และภูเขา เหมาะแก่การปฏิบัติภาวนาเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นธรรมสถานแห่งการฝึกฝนเรียนรู้ ที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับแม่ชี และผู้ปฏิบัติธรรมที่เป็นผู้หญิง มีอาหารมังสวิรัติให้รับประทานตอนมื้อเที่ยงทุกวัน สถานที่พักแยกชาย-หญิงชัดเจน เจ้าหน้าที่ทุกคนมีมิตรภาพมาก

สำหรับการเข้าไปกราบไหว้ สักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระมหาเจดีย์ 7 ชั้น ที่มีความสูง 80 เมตรนั้น จะต้องเดินขึ้นยอดภูเขา ด้วยการเดินเท้า 1,000 กว่าขั้นบันได ใช้เวลาเดินขึ้น-ลงประมาณ 3 ชั่วโมง และทุกคนที่จะเข้าไปเยี่ยมชมข้างในสำนักฯ จะต้องใส่ชุดขาว หากใครไม่ได้เตรียมตัวมา ด้านหน้าจะมีชุดขาวให้เปลี่ยน

  


[ศาลาปฏิบัติธรรมเชิงเขา แดนมหามงคล จ.กาญจนบุรี]


[ศาลาที่พักเชิงเขา แดนมหามงคล จ.กาญจนบุรี]


• การเดินทาง •

สำนักปฏิบัติธรรมแดนมหามงคล ตั้งอยู่บนพื้นที่ติดริมแม่น้ำแคว อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 40 กิโลเมตร เราสามารถเดินทางโดยขึ้นรถประจำทางหรือรถไฟ ดังนี้

- รถประจำทาง สาย 8203 จากสถานีขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี ลงรถที่บ้านช่องแคบ จากนั้นโดยสารรถมอเตอร์ไซค์ต่อไปยังแดนมหามงคล รวมระยะทางประมาณ 55 กิโลเมตร

- รถไฟ จากสถานีรถไฟธนบุรี (บางกอกน้อย) เที่ยว 07.45 น. หรือ 13.50 น. ลงรถที่สถานีบ้านช่องแคบ (สถานีเกาะมหามงคล) ซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับแดนมหามงคล คือลงก่อนถึงสถานีน้ำตกไทรโยคน้อย ค่ารถไฟประมาณ 37 บาท

• อุบาสิกาบงกช สิทธิผล •

อุบาสิกาบงกช สิทธิผล สละทางโลกตั้งแต่อายุ 29 ปี ปัจจุบันอายุ 55 ปี (เมื่อปี พ.ศ. 2552)
แต่จะเชื่อไหมว่าหน้าตาท่านเหมือนคนอายุ 30 ปลายๆ เท่านั้น

• ผลงานและเกียรติคุณดีเด่น •

1. ท่านได้สอนวิปัสสนากรรมฐานไม่ให้ยึดวัตถุเป็นตัวตั้ง มีลูกศิษย์ทั้งคนไทยและต่างชาติจำนวนมาก โดยใช้สถานที่ปฏิบัติธรรมแดนมหามงคลเป็นศูนย์กลาง ทั้งนี้ ที่ผ่านมาอุบาสิกาบงกช ได้สร้างผลงานจนเป็นที่รู้จักกันในนานาประเทศ โดยเคยรับเชิญไปแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่องเกี่ยวกับสันติภาพโลก ที่ยูเนสโก กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อปี 2548

2. ได้รับปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในปี 2549 เพราะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถกอปรด้วยคุณงามความดี ได้บำเพ็ญคุณูปการแก่การศึกษา พระพุทธศาสนา สังคม และประเทศชาติ เป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ ดังนี้

ด้านพุทธศาสนา ได้ตั้งสถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา ชื่อสถาบันพัฒนาจิตบวชใจนานาชาติเพื่อสันติภาพ ณ แดนมหามงคล บ้านช่องแคบ ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี และแดนมหามงคลชัยสันติภาพโลก ณ เมืองสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย ตั้งโครงการสมทบทุนสร้าง บูรณปฏิสังขรณ์ วัด สำนักปฏิบัติธรรม มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รวมทั้ง มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก และพระพุทธศาสนานานาชาติ

ด้านบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สนับสนุนอุปถัมภ์สถานีอนามัย โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดกาญจนบุรี และอีกหลายแห่งในจังหวัดสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี สมทบทุนกับโรงพยาบาลต่างๆ เช่น ร.พ.ศิริราช ร.พ.จุฬาลงกรณ์ ร.พ.ศรีธัญญา ร.พ.อำเภอไทรโยค และ ร.พ.พหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี

งานด้านสังคม มอบสถานที่สถาบันพัฒนาจิตบวชใจนานาชาติ สำหรับฝึกอบรม ประชาชน ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ โรงเรียน มหาวิทยาลัย และผู้สนใจทุกชาติ ทุกภาษา ทุกศาสนา

เกียรติคุณพิเศษ รับรางวัลสตรีดีเด่นในพระพุทธศาสนาแห่งโลก จากองค์การสหประชาชาติ รับไตรปิฏกดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเทศอินเดีย รับรางวัล “ดร. อัมเบดการ์นานาชาติเพื่อสันติภาพ” รับเกียรติคุณสูงสุดในพระพุทธศาสนาฝ่ายสตรี “อัครมหาศิริสุธรรมาสินกิ” สหภาพเมียนมาร์ รับเกียรติคุณมหาอุบาสิกาผู้ทรงเกียรติคุณสูงสุดในพุทธจักรจากประเทศศรีลังกา และรับมหาอิสริยยศเหรียญทองเกียรตินิยมสูงสุดจากประเทศกัมพูชา

3. เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ซึ่งปี 2549 เป็นปีที่ครบ 2550 ปีแห่งอายุพระพุทธศาสนา คณะสงฆ์ประเทศศรีลังกา ได้มีมติเป็นเอกฉันท์มอบรางวัล “วิศวะกีรติศรีศาสนภิมณีมโหบาสิกา” The Most Eminent Mahopashika of the Buddhist World หรือรางวัล “มหาอุบาสิกาผู้ทรงเกียรติคุณงามเด่นสูงสุดในพุทธจักร” แก่มหาอุบาสิกา ดร.บงกช สิทธิพล จากประเทศไทย โดยประธานาธิบดี มหินทะ ราชปักษา แห่งศรีลังกา เป็นผู้มอบ

โดยคณะสงฆ์ประเทศศรีลังกาเห็นว่า มหาอุบาสิกา ดร.บงกช ได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด มีความวิริยะอุตสาหะในการอุทิศเสียสละเพื่อพระพุทธศาสนาด้วยศรัทธาอย่างแรงกล้ามาโดยตลอด พร้อมทั้งได้ก่อตั้งสำนักปฏิบัติธรรม “แดนมหามงคล” ที่ จ.กาญจนบุรี ประเทศไทย และ “แดนมหามงคลชัยสันติภาพโลก” ณ เมืองสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย เพื่อเผยแผ่พุทธธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ทั้งนี้ มหาอุบาสิกา ดร.บงกช ยังได้เดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ลาว พม่า กัมพูชา สิงคโปร์ มาเลเซีย โดยตลอด ซึ่งคุณงามความดีของมหาอุบาสิกา ดร.บงกช เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้คนในหลายประเทศ จึงทำให้รัฐบาลและคณะสงฆ์ประเทศศรีลังกา ประกาศเกียรติคุณดังกล่าว

  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

แผนที่สำนักปฏิบัติธรรมแดนมหามงคล จ.กาญจนบุรี
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=3073

แดนมหามงคล อีกหนึ่งทางเลือกที่ไม่ผิดหวัง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=19925


ขอขอบคุณเนื้อหาจาก http://www.dhammajak.net

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้
 
 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism   พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
  ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 15 ( จีจี้ )  
 
ขอตัวช่วยด้วยคะ..วันที่ 1 ก.ค.เป็นวันคล้ายวันเกิด อยากไปมากๆๆๆ
วันที่ 22 มิ.ย. 2554
ความคิดเห็นที่ 14 ( จีจี้ )  
 
อยากไปบ้างจัง..แต่เบอร์โทรติดต่อไม่ได้เลยไม่ทราบว่ามีเบอร์อื่นมั๊ยคะ
วันที่ 22 มิ.ย. 2554
ความคิดเห็นที่ 13 ( มายค์ )  
 
ขอให้เจริญในธรรมครับ
วันที่ 11 มิ.ย. 2554
ความคิดเห็นที่ 12 ( รวง )  
 
แม่ในแดนธรรมไม่อนุญาตให้ออกเผยแพร่สื่อใดๆ
วันที่ 18 พ.ค. 2554
ความคิดเห็นที่ 11 ( กัลยารัตน์ ภู่ตระกูล )  
 
ดิฉันประสงค์จะมาปฏิบัติ ณ สถานที่แห่งนี้ จะต้องติดต่อขออนุญาตกับท่านผู้ใดก่อนหรือไม่ และต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างไร
ขอความกรุณาแจ้งด้วยนะคะ ขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
วันที่ 3 ธ.ค. 2553
ความคิดเห็นที่ 10 ( ^o^ )  
 
เราเคยไปมาแล้ว
วันที่ 25 ก.ย. 2553
ความคิดเห็นที่ 9 ( olo )  
 
สวยจัง
วันที่ 25 ก.ย. 2553
ความคิดเห็นที่ 8 ( YUKI )  
 
ต้องการจะไปปฎิบัติธรรมต้องติดต่อที่ไหนคะ รบกวนขอเบอร์และรายละเอียดด้วยนะคะ
วันที่ 24 ก.ย. 2553
ความคิดเห็นที่ 7 ( วรรณารี ชุมพลภักดี )  
 
มืค่าใช้จ่ายอะไรบ้างไหมค่ะ?
วันที่ 26 ก.ค. 2553
ความคิดเห็นที่ 6 ( ขวัญ )  
 
อ่านดูนะดีมากน่าไปอะ
วันที่ 11 ก.ค. 2553
ความคิดเห็นที่ 5 ( กฤตยาลักษณ์ )  
 
ไปมาแล้วค่ะเมื่อวันที่ 28ก.พ.53 ทีผ่านมานี้ 1 วัน 1คืน เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งพาแม่ไปด้วย ตอนที่แม่ปฏิบัติธรรมอยู่ด้วยกันในแดนมหามงคลนี้ แม่บอกว่าถ้าแม่ไม่ได้มาแม่คงเสียใจ เพราะแม่พอใจอิ่มเอิบมาก ก่อนนี้เคยไปแต่ไปคนเดียวเมื่อสงกรานต์ปีที่แล้วไปบวชมา 7วัน บอกได้แค่ว่าเยี่ยมยอดเป็นเลิศ ได้สร้างบุญบารมีอย่างเยี่ยมยอดจริงๆ และมีความเป็นธรรมชาติสวยงามเหมือนเมืองสวรรค์บนโลกมนุษย์ (แต่ก็ไม่รู้ว่าเมืองสวรรค์จริงๆแล้วจะมีความปราญึตมากกว่าโลกมนุษย์สักเท่าใดกัน)การที่ได้ไปปฏิบัติธรรมนี้ถือว่ามีคุณค่าต่อตนเองมากๆๆๆๆๆๆๆๆ เป็นศิริมงคลอย่างยอดเยี่ยมจริงค่ะ
ขอน้อมกราบระลึกถึงพระคุณของพระแม่ในแดนธรรมด้วยจิตที่นอบน้อมสุดเศียรเกล้าเจ้าค่ะ
วันที่ 2 มี.ค. 2553
ความคิดเห็นที่ 4 ( ผ่านมาอ่าน )  
 
ก็ไม่เห็นมีข้อความตรงไหนบอกเลยนี่ครับว่าจะต้องไปซื้อชุดขาวที่นั่น ข้อความก็บอกไว้ว่าหากท่านไ่ม่ได้เตรียมชุดมาก็สามารถไปเปลี่ยนชุดได้ที่วัด
วันที่ 22 ก.พ. 2553
ความคิดเห็นที่ 3 ( มงคล )  
 
อยากให้รีบตอบด้วยน่ะครับ เพราะพยายามติดต่อเบอร์มือถือก็ไม่สามารถรับได้เลย คือมีความประสงค์อย่างแรกกล้าและปรารถนาจะมาปฏิบัติธรรม ได้ข้อมูลหลายอย่างจากทางเน็ตทั้งเรื่องสถานที่ และอื่น ๆ ที่น่าสงสัยและใคร่ถามคือ สำหรับผู้จะมาปฏิบัติโดยมีชุดขาวไว้แล้ว ทำไมบางคนบอกว่าต้องซื้อชุดที่นั่นครับ เป็นเงินก็หลายตังค์อยู่ ปกติก็มีชุดขาวแขนยาวและกางเกงที่ทั่วไปใส่ในการปฏิบัติธรรม อยากทราบว่าจำเป็นหรือไม่ที่ต้องมาจ่ายตรงนี้ และผู้อื่นอยากมาปฏิบัติธรรม มีชุดขาวปกติอยู่แล้ว จะต้องมาซื้อชุดใหม่ที่นี่ด้วยหรือ ที่ไม่ซื้อคงไม่สามารถปฏิบัติธรรมใช่หรือไม่ครับ ขอขอบคุณ
วันที่ 19 ก.พ. 2553
ความคิดเห็นที่ 2 ( เล็ก )  
 
ใครมีธรรมะของแม่อุบาสิกาบงกช สิทธิผล แจ้งให้ผมโหลดมาฟังบ้างนะครับ อยากได้จริงๆ ขอบคุณครับ
วันที่ 30 พ.ย. 542
ความคิดเห็นที่ 1 ( wicha_n@hotmail.com )  
 
หากมีขอมูลที่สงสัยในการไปเกาะมหามงคลสามาสอบถามได้นะคะยินดีมากเมื่อปีใหม่ไปมาได้อะไรที่ใหม่ในชีวิตมาเยอะเลยคะขอแนะนำว่าดีจิงๆๆหากอยากไปหรือมีจขอสงสัยส่งมาที่ wich_n@hotmail.comนะคะสำหรับธรรมมะหามาแค่ 3เรื่องคะเจอทางเน็ตเนี้ยละหายากมากสนใจก็ส่งมาบอกนะคะจะรีบส่งให้คะ
สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทนามิ
วันที่ 30 พ.ย. 542