พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
Log in | วันศุกร์ที่ 22 มิ.ย. 2561 | 7:06 น.
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
สถานที่ปฏิบัติธรรม 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 

SHARE

 

วัดผาณิตาราม

โพส : วันที่ 5 ส.ค. 2552 เวลา : 17:28 น.
โหวต : | เข้าชม : 5,053
 

ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ

สถานที่ : วัดผาณิตาราม
อาคาร : ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ : 0-3850-2000, 0-3850-2087-8 

นับตั้งแต่พุทธศักราช 2527 ครั้งแรกที่การอบรมพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุข หลักสูตร 8 วัน 7 คืน เกิดขึ้น ณ หอสวดมนต์ของวัดผาณิตาราม โดยคุณแม่สิริ กรินชัย เป็นผู้อำนวยการสอนด้วยตนเอง จนกระทั่งวันนี้ วันที่วัดผาณิตารามได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา

การเติบโตของงานปฏิบัติธรรมเป็นไปโดยลำดับด้วยการสนับสนุน เอาใจใส่ของท่านพระครูธรรมประยุต เจ้าอาวาสวัดผาณิตาราม และความร่วมแรงร่วมใจของญาติโยมลูกโยคีของคุณแม่ ทำให้การปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุขมีเพียง 1 ครั้งในปีพุทธศักราช 2527 เพิ่มขึ้นเป็น 8 ครั้งในปีปัจจุบัน

ในขณะเดียวกันเพื่อให้เพียงพอในการรองรับจำนวนผู้ปฏิบัติ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดผาณิตารามจึงเกิดขึ้น ในลักษณะของศาลาปฏิบัติธรรมทรงไทยขนาดใหญ่ที่งดงาม และเหมาะสใกับบุคคลทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะกับคนรุ่นใหม่ที่มีศรัทธาตั้งใจจะศึกษาความลึกซึ้ง วิจิตร ปราณีต ในสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบและยังคงความทันสมัยอยู่เสมอตลอดระยะเวลาสองพันห้าร้อยกว่าปี

และด้วยความศรัทธา ลูกโยคีทั้งหลายได้ร่วมใจกันสร้างพระพุทธวิสุทธิ (พระ-พุฒ-ทะ-วิ-สุด-ทิ) พระพุทธรูปหินอ่อนประจำศาลาปฏิบัติธรรม ซึ่งนับได้ว่าเป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นจากศรัทธาของลูกโยคีผู้ปฏิบัติโดยแท้ นอกจากนั้นยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระสังฆราช ทรงประทานพระบรมสารีริกธาตุสำหรับบรรจุในพระเกตุ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเสริมสร้างศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชนที่ได้ร่วมใจกันปฏิบัติ เพื่อเป็นพุทธบูชา

ปัจจุบันนอกจากหลักสูตรพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุข โดยคุณแม่สิริ กรินชัยแล้ว ยังมีการปฏิบัติธรรมหลักสูตรพิเศษ หลักสูตรสำหรับเยาวชนและหลักสูตรพื้นฐานการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่จัดขึ้นสำหรับสถานศึกษา หน่วยราชการ และผู้สนใจอยู่อยางสม่ำเสมอตลอดทั้งปีอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อให้รองรับบุคคลในกลุ่มต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา นำความคิดสันติสุขมาสู่ตนเองและสังคมประเทศชาติสืบไป

แหล่งที่มา http://www.kondee.com/

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้
 
 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism   พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
  ความคิดเห็น
-- ไม่มีความคิดเห็น --