พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
Log in | วันจันทร์ที่ 16 ก.ย. 2562 | 21:17 น.
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
หน้าหลัก > ความรู้คู่คุณธรรม > ฟังเสียงสวดมนต์ > ชาดกพระพุทธเจ้า 500 เรื่องที่หนึ่ง
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
ฟังเสียงสวดมนต์ 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 

SHARE

 

ชาดกพระพุทธเจ้า 500 เรื่องที่หนึ่ง

โพส : วันที่ 8 ก.พ. 2553 เวลา : 13:51 น.
โหวต : | เข้าชม : 10,566
 

             ก็แลในชาดกที่หนึ่งซึ่งเรียกว่าคันธารชาดก ชาดกนั้นมีเนื้อความว่าเมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาสถิตยู่ในเชตะวราราม ให้เป็นต้นแห่งการแสดงธรรมจึงทรงนำมาซึ่งชาดกนี้แสดงแก่ธุศิษย์ทั้งหลาย ให้เป็นผลดังมีเนื้อความสืบต่อไป เมื่อพระปิรินทะวะฉัตรเถระเจ้าเข้าไปสู่สำนักพระเจ้าพิมพิสาร ซึ่งโปรดปรานคนรักษาพระราชอุทยานให้พ้นจากเครื่องพันธนาการ บันดารให้ปราสาทของพระเจ้าพิมพิสารทั้งสิ้นเป็นทองคำและคนทั้งหลายจึงเลื่อมใสจึงนำเพชรคือเนยใส เนยข้น  น้ำมัน น้ำผึ้ง  น้ำอ้อย มาถวายแก่พระเถระเจ้าในพระอารามจนเหลือหลายศิษย์ทั้งหลายที่เป็นศิษย์ของท่าน ต่างพากันเก็บรวมร่วมไว้ในภาชนะต่างๆ เมื่อคนทั้งหลายได้ไปเห็นจึงพากันยกโทษติเตียนว่าเหตุใด พระสมนะสังรีบุตรเหล่านี้ จึงสะสมเภสัชไว้เป็นอันมาก เมื่อทรงทราบถึงสมเด็จพระศาสดาพระองค์จึงทรง
บันญัติสิกขาบท ห้ามไม่ให้ภิกษุทั้งหลายสะสมเภสัชทั้งห้าไว้เกินเจ็ดวันครั้นทรงบัญญัติสิขาบทนี้แล้ว จึตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พวกนักบวชเพียงปางก่อนซึ่งมีเพียงศีลห้าข้อเท่านั้น เขายังไม่สะสมสิ่งของโดยที่สุดแม้แต่ก้อนเกลือไว้ เพื่อวันหน้าส่วนพวกธอได้บวชในศาสนาอันพาตนให้พ้นทุกข์เช่นนี้ แล้วเหตุใดจึงพากันสะสมเล่า..............................................


  ซีดีธรรมะ www.cdthamma.com

 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้
 
 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism   พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
  ความคิดเห็น
-- ไม่มีความคิดเห็น --