พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
Log in | วันอาทิตย์ที่ 20 ต.ค. 2562 | 0:00 น.
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
หน้าหลัก > ความรู้คู่คุณธรรม > ฟังเสียงสวดมนต์ > สติปัฏฐาน (นิวรณ์ , อุปกิเลส)
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
ฟังเสียงสวดมนต์ 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 

SHARE

 

สติปัฏฐาน (นิวรณ์ , อุปกิเลส)

โพส : วันที่ 9 ธ.ค. 2552 เวลา : 14:46 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,902
 

                พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงแก่พราหมณ์ผู้หนึ่งชื่อว่าสัคคารวะ ซึ่งได้เข้าเฝ้าและได้กราบทูลถามว่า เพราะเหตุอะไรมนต์ที่ได้สาธยายได้แล้ว   ในบางคราวก็หมดปฏิภาณคือความแจ่มแจ้งที่จะสาธยายได้ ต้องขัดข้องติดขัด  ไม่จำจะต้องกล่าวถึงมนต์ที่สาธยายไม่ได้   พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ตรัสตอบเป็นข้อๆไปว่า  เพราะกามฉันท์ความพอใจรักใคร่ในกามบังเกิดขึ้น จึงทำให้จิตนี้เศร้าหมอง   ไม่รู้จักประโยชน์ตน ไม่รู้จักประโยชน์ผู้อื่น ไม่รู้จักประโยชน์ทั้งสอง เปรียบเหมือนอย่างน้ำที่ปนด้วยสีต่างๆ ไม่สามารถที่จะมองเห็นเงาหน้าได้ถนัดได้   อนึ่ง เพราะเหตุแห่งพยาบาทคือความโกรธแค้นขัดเคือง  คิดมุ่งร้ายปองร้ายบังเกิดขึ้น จึงทำให้จิตนี้เศร้าหมอง

  
ธรรมกถาในการฝึกหัดอบรมจิต
โดย
สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก
ณ  ตึก  สว.  ธรรมนิเวศ  วัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพมหานคร
ปีพุทธศักราช  ๒๕๒๖ - ๒๕๓๖


ขอขอบคุณเนื้อหาจาก www.jozho.net

 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้
 
 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism   พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
  ความคิดเห็น
-- ไม่มีความคิดเห็น --