พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
Log in | วันอาทิตย์ที่ 20 ต.ค. 2562 | 2:30 น.
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
หน้าหลัก > ความรู้คู่คุณธรรม > ข่าวและกิจกรรมธรรมะ > แนวทางการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล มติโดยมหาเถรสมาคม
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
ข่าวและกิจกรรมธรรมะ  
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 

SHARE

 

แนวทางการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล มติโดยมหาเถรสมาคม

โพส : วันที่ 15 ต.ค. 2559 เวลา : 12:45 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,615
 

 

 

แนวทางการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล มติโดยมหาเถรสมาคม

ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งพิเศษ/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบตามประกาศสำนักพระราชวังว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปประทับรักษาพระอาการประชวร ณ โรงพยาบาลศิริราชตั้งแต่วันศุกร์ ที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้ว นั้น แม้คณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถ แต่พระอาการประชวรหาคลายไม่ ได้ทรุดหนักลงตามลำดับถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เวลา ๑๕ นาฬิกา ๕๒ นาที เสด็จสวรรคต ณ โรงพยาบาลศิริราช ด้วยพระอาการสงบ สิริพระชนมพรรษาปีที่ ๘๙ ทรงครองราชสมบัติได้ ๗๐ ปี ที่ประชุมรับทราบและเจริญจิตตภาวนาปลงธรรมสังเวช เป็นเวลา ๙ นาที และมีมติให้คณะสงฆ์และวัดทุกวัดทั้งในและต่างประเทศ ดำเนินการดังนี้


๑. จัดโต๊ะหมู่บูชา ประดิษฐานพระบรมรูป/พระบรมฉายาลักษณ์/พระบรมสาทิสลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ภาพสีหรือขาวดำ)
พร้อมตั้งเครื่องบูชาทองน้อย ภายในพระอุโบสถ/อุโบสถ หรือสถานที่ที่สมพระเกียรติ ภายในวัด

๒. ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ในเวลา ๑๕.๕๒ น. หรือตามเวลาที่เหมาะสมทุกวัน เป็นเวลา ๑ เดือน
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
โดยวัดทุกวัดเป็นเจ้าภาพและเชิญชวนประชาชนร่วมถวายเป็นพระราชกุศล 

๓. ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เมื่อครบกำหนดสัตตมวาร (๗ วัน) ปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) และสตมวาร (๑๐๐ วัน) 

๔. สำหรับสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด
เมื่อครบสัตตมวาร (๗ วัน) ปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) และสตมวาร (๑๐๐ วัน)
ให้จัดปฏิบัติธรรมมีกำหนดคราวละ ๗ วัน 

๕. เจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลหลังทำวัตรสวดมนต์เย็นทุกวัน 

๖. เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญบุญ
ด้วยการสวดมนต์ เจริญจิตตภาวนา รักษาศีล ฟังธรรม และปฏิบัติธรรม
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ตลอดระยะเวลา ๑ ปี


จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 

แหล่งที่มา :   เว็บมหาเถรสมาคม

 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้
 
 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism   พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
  ความคิดเห็น
-- ไม่มีความคิดเห็น --