พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
Log in | วันอังคารที่ 22 ต.ค. 2562 | 11:37 น.
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
หน้าหลัก > ความรู้คู่คุณธรรม > ข่าวและกิจกรรมธรรมะ > ทึ่ง! เรียนร.ร.พระจบหมอกว่า 20 คน
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
ข่าวและกิจกรรมธรรมะ  
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 

SHARE

 

ทึ่ง! เรียนร.ร.พระจบหมอกว่า 20 คน

โพส : วันที่ 1 ก.ย. 2559 เวลา : 18:21 น.
โหวต : | เข้าชม : 4,947
 

มิติใหม่เรียนร.ร.พระปริยัติธรรมฯ ก็จบหมอได้ ที่ผ่านมาจบกว่า 20 คน ปีการศึกษา55 บังคับเรียนบาลีปีละ 200 ชม. เน้นผู้จบต้องรู้ทั้งทางโลกทางธรรม

 

 ภาพ : ลิขสิทธิ์ Shutter Stock


            เมื่อวันที่ 21 ส.ค. พระราชวรมุนี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กล่าวในการประชุมพัฒนากระบวนทัศน์และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก ว่า โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มักถูกสังคมมองว่าเป็นที่รองรับเด็กด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษา
 

              "แต่ช่วงที่ผ่านมาโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ สามารถผลิตบุคลากรที่มีความสามารถจนเรียนจบแพทย์มาแล้วมากกว่า 20 คน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของผู้ที่ผ่านการเรียนจากโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
 

              และที่สำคัญขณะนี้ต้องถือว่าโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อยู่ในการดูแลของมหาเถรสมาคม(มส.) อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีที่พระผู้ใหญ่เห็นความสำคัญ และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา" พระราชวรมุนี กล่าวและว่า
 

              นอกจากนี้ที่ถือว่าเป็นมิติใหม่ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา คือตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจะต้องมีการเรียนการสอนบาลี 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวมตลอดปีจะต้องมีการเรียนการสอนบาลีในแต่ละชั้นรวม 200 ชั่วโมง โดยจะต้องใช้หลักสูตรการสอนภาษาบาลีจากทางสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวงมาใช้ในการเรียนการสอนเท่านั้น
 


ภาพ : ลิขสิทธิ์ Shutter Stock

             ซึ่งต่างจากเดิมที่แต่ละโรงเรียนจะต่างคนต่างสอน ขณะที่บางโรงเรียนก็เน้นแต่วิชาสามัญ ซึ่งถือว่าไม่ถูกต้องเพราะ เป้าหมายของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาคือการผลิตศาสนทายาท ดังนั้นผู้ที่จบการศึกษาออกไปจะต้องรู้ทั้งทางโลกทางธรรม ไม่ใช่พอบวชเรียนเข้ามาเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแล้วสวดมนต์ไม่ได้ จำได้แต่ชื่อนักฟุตบอล

              “การให้มีการเรียนการสอนบาลีในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษานั้น ไม่ใช่เป็นการเรียนโดยที่ไม่หวังผล แต่นักเรียนที่เรียนจะต้องทำข้อสอบให้ผ่านตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดด้วย

               หากสอบไม่ผ่านก็จะไม่สามารถเลื่อนชั้นไปเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ ซึ่งเกณฑ์นี้จะต่างจากการสอบบาลีสนามหลวง แต่จะเป็นเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาให้นักเรียนสอบผ่านนะแต่ละระดับชั้นเท่านั้น” พระราชวรมุนี กล่าว

 

 ภาพประกอบทั้งหมด : ลิขสิทธิ์ถูกต้องจาก Shutterstock
ลิขสิทธิ์ภาพขอสงวนเฉพาะสำหรับใช้งานในสื่อต่าง ๆ ของทรูปลูกปัญญา เท่านั้น
ห้ามไม่ให้นำภาพไปเผยแพร่ผ่านช่องทางอื่นโดยเด็ดขาด

 

 

 

แหล่งที่มา :   หนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับวันที่ 21 สิงหาคม 59

 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้
 
 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism   พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
  ความคิดเห็น
-- ไม่มีความคิดเห็น --