พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
Log in | วันอังคารที่ 22 ต.ค. 2562 | 1:17 น.
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
หน้าหลัก > ความรู้คู่คุณธรรม > บทความธรรมะ > ถ้ารู้จักพระพุทธศาสนา ความสุขก็มาทันที
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
บทความธรรมะ 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 

SHARE

 

ถ้ารู้จักพระพุทธศาสนา ความสุขก็มาทันที

โพส : วันที่ 12 ม.ค. 2553 เวลา : 15:14 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,235
 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism ประเภท พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism   ขนาด 0 MB


                                        ทุกข์เราต้องมองเห็น แต่สุขเราต้องให้มีให้เป็น

     บางทีคนภายนอก หรือแม้แต่คนภายในนี่เอง มองว่าพระพุทธศาสนาสอนแต่เรื่องทุกข็ อะไรก็เป็นทุกข์ ชีวิตก็เป็นทุกข์
     พอมองที่หลักอริยสัจก็เห็นว่า พระพุทธศาสนาเริ่มต้นด้วยทุกข์
     นักเรียนมัธยมสมัยก่อน เมื่อ 50 กว่าปีมาแล้ว เรียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า “พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร” ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่ 6 คำตอบต่อคำถามที่เป็นชื่อของหนังสือนั้น ก็ทรงจับเอาที่จุดนี้คือ อริยสัจสี่
     ฝรั่งบางทีก็ว่าพระพุทธศาสนาเป็น Pessimism คือมองโลกในแง่ร้าย ไปอ่านดูเถอะ พวก encyclopaedia และหนังสือตำรับตำราฝรั่งจำนวนมากหรือส่วนมาก พอพูดถึงพระพุทธศาสนา ก็เริ่มด้วยว่าพระพุทธศาสนามองว่าชีวิตเป็นทุกข์ บอกว่า life หรือ existence เป็น suffering อะไรทำนองนี้ ซึ่งชวนให้เกิดความเข้าใจผิด
     ตรงนี้ชาวพุทธเองจะต้องชัดเจน
     ก่อนจะชี้แจงเรื่องนี้ ขอตั้งข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งว่า
     คนพวกที่ไม่ได้เรียนพระพุทธศาสนาในแง่ของตำรับตำราหรือทฤษฏี ถ้าจู่ ๆ เข้ามาเมืองไทย อาจจะได้ภาพของพระพุทธศาสนาที่มีความประทับใจในทางตรงกันข้ามกับพวกที่อ่านหนังสือ
     พวกที่อ่านหนังสืออาจเข้าใจว่า พระพุทธศาสนาที่สอนอะไรต่ออะไรให้มองชีวิตเป็นทุกข์ไม่สบายเลย
     แต่พวกที่ไม่ได้อ่านหนังสือ อยู่ ๆ เข้ามาเมืองไทย เพียงแต่รู้ว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธ พอมาเห็นคนเมืองไทยยิ้มแย้มแจ่มใสอย่างที่เรียกว่าเป็น the land of smile สยามเมืองยิ้ม เลยรู้สึกว่าเมืองไทยเป็นสุข

 

                          ..............กรุณาดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มเพื่ออ่านเนื้อหาทั้งหมด..................

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้
 
 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism   พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
  ความคิดเห็น
-- ไม่มีความคิดเห็น --