พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
Log in | วันจันทร์ที่ 16 ก.ย. 2562 | 21:18 น.
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
ฟังเสียงสวดมนต์ 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 

SHARE

 

คาถาโพธิบาท (ทิศใหม่)

โพส : วันที่ 15 พ.ค. 2559 เวลา : 16:52 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,551
 

 
 คาถาโพธิบาท (ปรับทิศใหม่)
 

     อาคเนย์รัสมิง  พระพุทธะคุณัง 

อาคเนย์รัสมิง พระธัมเมตัง 
อาคเนย์รัสมิง  พระสังฆานัง   
ทุกขะโรคะภะยัง  วิวัญชัยเย 
สัพพะทุกข์  สัพพะโศก  สัพพะโรค  สัพพะภัย  
สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร  วิวัญชัยเย  

สัพพะธะนัง  สัพพะลาภัง  ภะวันตุ เม

รักขันตุ สุรักขันตุ

 

            หระดีรัสมิง  พระพุทธะคุณัง 

หระดีรัสมิง พระธัมเมตัง 
หระดีรัสมิง  พระสังฆานัง   

ทุกขะโรคะภะยัง  วิวัญชัยเย 
สัพพะทุกข์  สัพพะโศก  สัพพะโรค  สัพพะภัย 

สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร  วิวัญชัยเย 

สัพพะธะนัง  สัพพะลาภัง  ภะวันตุ เม

รักขันตุ สุรักขันตุ

 

พายัพรัสมิง  พระพุทธะคุณัง 

พายัพรัสมิง พระธัมเมตัง 
พายัพรัสมิง  พระสังฆานัง   

ทุกขะโรคะภะยัง  วิวัญชัยเย 
สัพพะทุกข์  สัพพะโศก  สัพพะโรค  สัพพะภัย  

สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร  วิวัญชัยเย  

สัพพะธะนัง  สัพพะลาภัง  ภะวันตุ เม

รักขันตุ สุรักขันตุ

 

อิสานรัสมิง  พระพุทธะคุณัง 

อิสานรัสมิง พระธัมเมตัง 
อิสานรัสมิง  พระสังฆานัง   

ทุกขะโรคะภะยัง  วิวัญชัยเย 
สัพพะทุกข์  สัพพะโศก  สัพพะโรค  สัพพะภัย  

สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร  วิวัญชัยเย  

สัพพะธะนัง  สัพพะลาภัง  ภะวันตุ เม

รักขันตุ สุรักขันตุ

 

 

 

 

ปะฐวีรัสมิง  พระพุทธะคุณัง 

ปะฐวีรัสมิง  พระธัมเมตัง 
ปะฐวีรัสมิง  พระสังฆานัง  

ทุกขะโรคะภะยัง  วิวัญชัยเย 
สัพพะทุกข์  สัพพะโศก  สัพพะโรค  สัพพะภัย  

สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร  วิวัญชัยเย  

สัพพะธะนัง  สัพพะลาภัง  ภะวันตุ เม

รักขันตุ สุรักขันตุ

 

 

 

 

 

 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้
 
 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism   พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
  ความคิดเห็น
-- ไม่มีความคิดเห็น --