พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
Log in | วันจันทร์ที่ 16 ก.ย. 2562 | 22:06 น.
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
ฟังเสียงสวดมนต์ 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 

SHARE

 

บทแผ่เมตตา

โพส : วันที่ 15 พ.ค. 2559 เวลา : 16:51 น.
โหวต : | เข้าชม : 3,422
 

 

 คำแผ่เมตตาให้แก่ตนเอง
 

อะหัง  สุขิโต  โหมิ,           ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุข

นิททุกโข  โหมิ,               จงปราศจากความทุกข์

อเวโร  โหมิ,                   จงปราศจากเวร

อัพยาปัชโฌ  โหมิ,             จงปราศจากอุปสรรคอันตราย

และการเบียดเบียนทั้งปวง

อะนีโฆ  โหมิ,                 จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ.      จงมีความสุขกาย สุขใจ

         รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญฯ

 

 

คำแผ่เมตตาให้สรรพชีวิตทั้งหลาย

 

สัพเพ สัตตา,                   สัตว์ทั้งหลาย  ที่เป็นเพื่อนทุกข์

                                   เกิด แก่ เจ็บ ตาย,ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวรา โหนตุ,         จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด, อย่าได้มีเวรต่อกัน

และกันเลย,

อัพยาปัชฌา โหนตุ              จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด

                                อย่าได้พยาบาท  เบียดเบียน 

ซึ่งกันและกันเลย,

อะนีฆา โหนตุ,          จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด,

อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย,

สุขี อัตตานัง  ปะริหะรันตุ.    จงมีความสุขกาย สุขใจ

รักษาตนให้พ้น จากทุกข์ภัย,

ทั้งสิ้นเทอญ ฯ

 

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้
 
 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism   พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
  ความคิดเห็น
-- ไม่มีความคิดเห็น --