พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
Log in | วันจันทร์ที่ 16 ก.ย. 2562 | 21:19 น.
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
หน้าหลัก > ความรู้คู่คุณธรรม > ฟังเสียงสวดมนต์ > บทสวดมนต์ ทำวัตรเช้า-วัตรเย็นและบทแปล ฉบับสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี ๕ (ฉบับสมบูรณ์)
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
ฟังเสียงสวดมนต์ 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 

SHARE

 

บทสวดมนต์ ทำวัตรเช้า-วัตรเย็นและบทแปล ฉบับสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี ๕ (ฉบับสมบูรณ์)

โพส : วันที่ 15 พ.ค. 2559 เวลา : 16:48 น.
โหวต : | เข้าชม : 3,234
 

 

 

บทสวดมนต์ ปลูกปัญญาธรรม
สำหรับทำวัตรเช้า-วัตรเย็น และบทแปล
ฉบับสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี ๕ (ฉบับสมบูรณ์)

ดาวน์โหลดหนังสือสวดมนต์


สารบัญ

 

คำบูชาพระรัตนตรัย                                  

คำทำวัตรเช้า                                         

คำทำวัตรเย็น                                         

บทสวดทำนองสรภัญญะ                                    

บทสวดมนต์พิเศษ

บารมี ๓๐ ทัศ                                        

คาถาโพธิบาท                                        

บทมงคล ๓๘ ประการ                

บทสรภัญญะ..พระคุณครู                    

บทสรภัญญะ..กราบไหว้พระคุณบิดามารดา        

ปณิธานของลูกพุทธบุตร

บทแผ่เมตตาให้แก่ตนเอง

บทแผ่เมตตาให้สรรพชีวิตทั้งหลาย

บทกรวดน้ำอุทิศบุญ (โดยย่อ)

บทอุทิศบุญกุศล (แบบเต็ม)          

บทกรวดน้ำอุทิศบุญตอนเย็น (บทใหญ่)

บทอนุโมทนา อำนวยพร (แปล)

บทอำนวยพร  ทำนองสรภัญญะ

บทพิจารณาอาหาร

คำถวายสังฆทานสามัญ                             

คำถวายทาน (แบบย่อ)       

คำอธิฐานก่อนตักบาตร

คำกรวดน้ำอุทิศบุญ (โดยย่อ)                        

คำอาราธนาศีล ๕                                    

คำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

คำอาราธนาพระปริตร                                

คำอาราธนาธรรม                                     

ข้อคิดคติธรรม คำกลอนสอนใจ                      

คุณธรรมนำเด็กไทยสู่ความเป็นเลิศ

อุดมการณ์ของลูกพุทธบุตร

สามเณร คือ เหล่ากอของสมณะ

วิธีเรียนที่ดี                                            

หัวใจนักปราชญ์                                      

อยู่ที่ใจของเรา                                        

สำคัญที่ใจใฝ่ดี                                       

จงมี..จงเป็น..จงเจริญ                                

อานิสงส์ของการไหว้พระสวดมนต์                   

อานิสงส์ของการฝึกเจริญสติ นั่งสมาธิ               

บรรณานุกรม                                         

 

 

 

 

แหล่งที่มา :   รายการ สามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี ๕

 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้
 
 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism   พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
  ความคิดเห็น
-- ไม่มีความคิดเห็น --