พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
Log in | วันจันทร์ที่ 16 ก.ย. 2562 | 21:21 น.
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
หน้าหลัก > ความรู้คู่คุณธรรม > ฟังเสียงสวดมนต์ > 2 พระคาถา ที่มีพระพุทธคุณคุ้มครองตัวจากสิ่งเลวร้าย เสนียดจัญไร
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
ฟังเสียงสวดมนต์ 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 

SHARE

 

2 พระคาถา ที่มีพระพุทธคุณคุ้มครองตัวจากสิ่งเลวร้าย เสนียดจัญไร

โพส : วันที่ 3 เม.ย. 2559 เวลา : 12:45 น.
โหวต : | เข้าชม : 81,934
 

 พระคาถาโพธิบาท พระคาถาป้องกันภัย 10 ทิศ

และ 
คาถามงคลจักรวาล 8 ทิศ (กำแพงมนต์)

 

พระคาถา 2 พระคาถา ที่ระลึกถึงพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ให้ช่วยปกป้องสิ่งเลวร้าย คุ้มครองชีวิตให้ปลอดภัย โดยพระกัมมัฏฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโตมักใช้ท่องเวลาออกธุดงค์ และคนโบราณนิยมสวดเช้าเย็น ก่อนออกจากบ้านและก่อนนอน
 

-- คาถาโพธิบาท พระคาถาป้องกันภัย 10 ทิศ 
เป็นการใช้คาถาป้องกันภัยโดยการสวดระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ "
คาถาโพธิบาท" บางคนใช้สวดในการสะเดาะเคราะห์ 

-- พระคาถามงคลจักรวาลแปดทิศ (กำแพงมนต์) 
พระคาถานี้เป็นพระคาถาที่ช่วยปกป้องสิ่งเลวร้าย ให้ชีวิตปลอดภัย 


อานิสงส์การสวด

          มีพุทธานุภาพด้าน แคล้วคลาดและคุ้มครองป้องกันภัย ป้องกันภัยโดยการสวดระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ป้องกันภัยได้ทั้งแปดทิศ สวดคาถานี้อยู่เป็นประจำ จะช่วยป้องกันอันตรายจากสัตว์ร้าย และภูตผีปีศาจทั้งหลาย ทำให้อยู่เย็นเป็นสุข ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน รอดพ้นจากภยันตรายทั้งปวง เป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง มีโชคลาภ

          ถ้าจะให้ดีควรท่องหลังจากท่องบทสวดมนต์ก่อนนอน และแผ่เมตตาทุกคืน จะยิ่งเสริมให้เราปลอดภัยในทุกๆวันมากยิ่งขึ้นไป 

ข้อคิด..

มนต์  แปลว่า  ปรึกษา,  ตรึกตรอง 

มีความหมาย  ๕  อย่าง  คือ

๑)  เป็นคำสำหรับสวดเพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์

๒)  เป็นคำสวดระลึกถึงพระรัตนตรัย

๓)  เป็นเครื่องสร้างกำลังใจให้เข้มแข็ง

๔)  เป็นความขลัง  ทรงพลานุภาพ  ๑๐๘ ประการ

๕) เป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ประมาท


บทสวดมนต์ 

 

คาถาโพธิบาท

บูระพารัสมิง พระพุทธะคุณัง
บูรพารัสมิง พระธัมเมตัง
บูรพารัสมิง พระสังฆานัง
ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย
สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย
สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย
สัพพะทะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุเม รักขันตุ สุรักขันตุ

อาคะเนย์รัสมิง พระพุทธะคุณัง
อาคะเนย์รัสมิง พระธัมเมตัง
อาคะเนย์รัสมิง พระสังฆานัง
ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย
สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย
สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย
สัพพะทะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุเม รักขันตุ สุรักขันตุ

ทักษิณรัสมิง พระพุทธะคุณัง
ทักษิณรัสมิง พระธัมเมตัง
ทักษิณรัสมิง พระสังฆานัง
ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย
สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย
สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย
สัพพะทะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุเม รักขันตุ สุรักขันตุ

หรดีรัสมิง พระพุทธะคุณัง
หรดีรัสมิง พระธัมเมตัง
หรดีรัสมิง พระสังฆานัง
ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย
สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย
สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย
สัพพะทะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุเม รักขันตุ สุรักขันตุ

ปัจจิมรัสมิง พระพุทธะคุณัง
ปัจจิมรัสมิง พระธัมเมตัง
ปัจจิมรัสมิง พระสังฆานัง
ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย
สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย
สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย
สัพพะทะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุเม รักขันตุ สุรักขันตุ

พายัพรัสมิง พระพุทธะคุณัง
พายัพรัสมิง พระธัมเมตัง
พายัพรัสมิง พระสังฆานัง
ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย
สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย
สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย
สัพพะทะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุเม รักขันตุ สุรักขันตุ

อุดรรัสมิง พระพุทธะคุณัง
อุดรรัสมิง พระธัมเมตัง
อุดรรัสมิง พระสังฆานัง
ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย
สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย
สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย
สัพพะทะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุเม รักขันตุ สุรักขันตุ

อิสาณรัสมิง พระพุทธะคุณัง
อิสาณรัสมิง พระธัมเมตัง
อิสาณรัสมิง พระสังฆานัง
ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย
สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย
สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย
สัพพะทะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุเม รักขันตุ สุรักขันตุ

ปฐวีรัสมิง พระพุทธะคุณัง
ปฐวีรัสมิง พระธัมเมตัง
ปฐวีรัสมิง พระสังฆานัง
ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย
สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย
สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย
สัพพะทะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุเม รักขันตุ สุรักขันตุ

อากาศรัสมิง พระพุทธะคุณัง
อากาศรัสมิง พระธัมเมตัง
อากาศรัสมิง พระสังฆานัง
ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย
สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย
สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย
สัพพะทะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุเม รักขันตุ สุรักขันตุ
 

*****************************
 

คาถามงคลจักรวาลแปดทิศ (กำแพงมนต์)
 
..........อิมัส์มิงมงคลจักรวาฬทั้งแปดทิศ ประสิทธิ จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น มาป้องกันห้อมล้อมรอบ รอบทั่วอนัตตา ราชะ เสมานา เขตเต สะมันตา สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ พุทธะชาละปะริกเขตเด รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ


..........อิมัส์มิงมงคลจักรวาฬทั้งแปดทิศ ประสิทธิ จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น มาป้องกันห้อมล้อมรอบ รอบทั่วอนัตตา ราชะ เสมานา เขตเต สะมันตา สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ ธัมมะชาละปะริกเขตเด รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ


..........อิมัส์มิงมงคลจักรวาฬทั้งแปดทิศ ประสิทธิ จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น มาป้องกันห้อมล้อมรอบ รอบทั่วอนัตตา ราชะ เสมานา เขตเต สะมันตา สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ ปัจเจกะพุทธะชาละปะริกเขตเด รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ


..........อิมัส์มิงมงคลจักรวาฬทั้งแปดทิศ ประสิทธิ จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น มาป้องกันห้อมล้อมรอบ รอบทั่วอนัตตา ราชะ เสมานา เขตเต สะมันตา สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ สังฆะชาละปะริกเขตเด รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ


คำแปล 

ขอให้สิ่งที่เป็นมงคลในจักรวาลที่มีอยู่ทั้งแปดทิศ จงทำให้เกิดความสำเร็จ มาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น มาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 

ขอให้สิ่งที่เป็นมงคลทั้งหลาย จงรักษา จงรักษาอย่างดี (ตามรักษาตลอดเวลา และทุกที่)) ในขอบเขตรัศมีพระบารมีของพระพุทธ พระธรรม พระปัจจเจกพุทธ พระสังฆเจ้า....โดยรอบเขตพระราชอาณาจักร ตลอดระยะไกล 10,000,000 (สิบล้าน)โยชน์ )
  

 เครดิต  :  หนังสือเรื่อง "สวดมนต์สามัญประจำบ้าน"สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียงเพียรเพื่อพุทธศาสน์  www.lc2u.com

ที่มา :

 http://talk.mthai.com/topic/335010 

เพจพลังจิต
http://www.tumsrivichai.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538722236 
http://www.watthasung.com/wat/viewthread.php?tid=826 

 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้
 
 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism   พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
  ความคิดเห็น
-- ไม่มีความคิดเห็น --