พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
Log in | วันอาทิตย์ที่ 20 ต.ค. 2562 | 2:31 น.
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
หน้าหลัก > ความรู้คู่คุณธรรม > ธรรมะวิดีโอ > คำสำคัญ วันละคน ตอน มาซาโนบุ ฟูกูโอกะ
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 

SHARE

 

คำสำคัญ วันละคน ตอน มาซาโนบุ ฟูกูโอกะ

โพส : วันที่ 29 มี.ค. 2559 เวลา : 11:17 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,431
 

 

 

คำสำคัญ วันละคน ตอน มาซาโนบุ ฟูกูโอกะ
หัวข้อธรรม : เรียนสัจจะจากธรรมชาติ

 

"เป้าหมายสูงสุด ของการทำเกษตร ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การเจริญเติบโตของพืชเท่านั้น
แต่เป็นการเพาะปลูกความสมบูรณ์แบบของมนุษย์"


          ในปี ๒๕๓๐ โลกถูกปลุกให้หันมาสนใจเกษตรกรรมแนว “วิถีดั้งเดิม” โดยอดีตนักจุลชีววิทยาด้านศัตรูพืช มาซาโนบุ ฟูกูโอกะ ผู้ผันตัวเองสู่ท้องนาชนบท เพื่อพิสูจน์แนวคิดและความเชื่อของตน

 

          ฟูกูโอกะ เชื่อว่า ธรรมชาติสร้างความสมดุลได้ด้วยตัวเอง มนุษย์จึงไม่ต้องทำอะไรเกินความจำเป็นอีกต่อไป ไม่ต้องไถพรวนดิน เพราะรากพืชและไส้เดือนก็ทำหน้าที่ชอนไชพรวนดินตามธรรมชาติอยู่แล้ว

          ตรงกันข้าม 
การไถพรวนดินกลับยิ่งทำให้เมล็ดวัชพืชที่อยู่ใต้ดินมีโอกาสขึ้นมาเจริญเติบโต เขาควบคุมวัชพืชด้วยการปลูกพืชตระกูลถั่วคลุมดิน ซึ่งจะทับถมกลายเป็นปุ๋ยในภายหลัง และควบคุมแมลงโดยปล่อยให้ชีวิตเล็กๆ เหล่านี้อยู่กันตามธรรมชาติและปล่อยให้กลไกห่วงโซ่อาหารทำหน้าที่ควบคุมปริมาณของแมลง

 

          ฟูกูโอกะลงมือเขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า ปฏิวัติยุคสมัยด้วยฟางเส้นเดียว ซึ่งสะท้อนแนวคิดเกษตรกรรมธรรมชาติ ซึ่งสวนทางกับการทำเกษตรกรรมของหลายคนในเวลานั้น ที่มนุษย์เชื่อว่า สามารถควบคุมทุกอย่างได้ ไม่เว้นแม้แต่ ธรรมชาติ ซึ่งนั่นทำให้เกษตรกรต้องพึ่งพาเทคโนโลยีและยาฆ่าแมลงเพื่อใช้ในการควบคุมแมลง วัชพืชและปริมาณผลผลิต แต่กลับได้ผลลัพธ์ที่ตรงกันข้าม ยิ่งควบคุมก็ยิ่งห่างไกลธรรมชาติออกไปทุกที

 

          เขาจึงนำเสนอแนวทางทำการเกษตรแบบ “อกรรม” นั่นคือ การงดเว้นกิจกรรมการเกษตรที่ไม่จำเป็นทุกชนิดที่เป็นการรบกวนและเป็นภัยต่อธรรมชาติ ด้วยการไม่ทำกิจกรรม ๔ อย่าง คือ

๑.ไม่มีการไถพรวนดิน
๒.ไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมี
๓.ไม่มีการกำจัดวัชพืชโดยเฉพาะการใช้ยาปราบศัตรูพืช และ
๔.ไม่มีการใช้สารเคมีอย่างเด็ดขาด

 

          อาจดูเหมือนว่าเขาปล่อยให้พืชพันธุ์ เจริญเติบโตโดยไม่ได้มีวิธีการดูแลบำรุงรักษาเหมือนกับเกษตรกรคนอื่นๆ ที่เค้าทำกัน แต่ที่จริงแล้ว การทำเกษตรแบบ “อกรรม” ไม่ได้แปลว่าไม่ทำอะไรเลย หากหมายถึง การทำทุกอย่างเท่าที่จำเป็น ง่าย และงาม ตามธรรมชาติ เรียนรู้เพื่อที่จะเข้าใจมากกว่าที่จะเปลี่ยนแปลงธรรมชาติ กลมกลืนและเป็นหนึ่งเดียวกับวิถีธรรมชาติ อันเป็นพื้นฐานของสรรพสิ่ง

 

          ในปี ๒๕๓๑ ฟูกูโอกะ ได้รับรางวัลรามอน แมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะ จากแนวคิดเกษตรกรรมธรรมชาติที่เป็นการเกื้อกูลระบบนิเวศน์ และเป็นหนทางที่เกษตรกรทุกระดับสามารถทำได้ทุกพื้นที่การเกษตร


          ดังคำกล่าวหนึ่งของ มาซาโนบุ ฟูกูโอกะ กล่าวว่า

"เป้าหมายสูงสุด ของการทำเกษตร ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การเจริญเติบโตของพืชเท่านั้น
แต่เป็นการเพาะปลูกความสมบูรณ์แบบของมนุษย์"©ทรูปลูกปัญญา

ที่มา : สามเณร ปลูกปัญญาธรรม 

 

 

 

 

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้
 
 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism   พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
  ความคิดเห็น
-- ไม่มีความคิดเห็น --