พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
Log in | วันศุกร์ที่ 18 ต.ค. 2562 | 8:23 น.
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
หน้าหลัก > ความรู้คู่คุณธรรม > ธรรมะวิดีโอ > คำสำคัญ วันละคน ตอน พระพุทธเจ้า
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 

SHARE

 

คำสำคัญ วันละคน ตอน พระพุทธเจ้า

โพส : วันที่ 16 มี.ค. 2559 เวลา : 19:03 น.
โหวต : | เข้าชม : 2,455
 

 

 หนึ่งคำสอนอันสำคัญขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือ

"เอาชนะตนได้นั้นแล ประเสริฐ
ผู้ที่ฝึกตนได้ ระวังระไวตลอดเวลา
ถึงเทวดา คนธรรพ์ และพระพรหมก็เอาชนะไม่ได้"
บุรุษหนึ่งถือกำเนิดมาเพื่อเป็นผู้นำทางแก่มนุษย์ทุกผู้ ทุกนาม ให้เข้าใจชีวิตที่แท้
เข้าถึงแก่นแท้แห่งธรรมอันประเสริฐเพื่อการพ้นทุกข์
อันนำไปสู่การเปลี่ยนตน เปลี่ยนคนทั้งโลก

ทรงเป็นศาสดาในพระพุทธศาสนา พระองค์คือ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


พระพุทธเจ้าทรงมีพระนามเดิมว่า สิทธัตถะ ทรงเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะ
แห่งกรุงกบิลพัสดุ์ กับพระนางสิริมหามายา

เจ้าชายสิทธัตถะได้อภิเษกสมรสกับพระนางพิมพา และมีพระโอรสคือ พระราหุล


เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นคนแก่ คนเจ็บ คนตาย และนักบวช
จึงทรงคิดได้ว่า ไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงจากวัฏฏะสงสารได้
วิถีทางที่จะพ้นจากความทุกข์นี้ คือต้องครองเพศสมณะ
พระองค์จึงเสด็จออกบวชเมื่อมีพระชนม์ได้ ๒๙ พรรษา


พระองค์ทรงเล่าเรียนตามสำนักต่างๆ แต่ก็พบว่ายังไม่ใช่ทางออกของการขจัดทุกข์
จึงทรงหันมาบำเพ็ญทุกรกริยาอยู่นาน 6 ปี จนพระวรกายซูบผอมเหลือแต่โครงกระดูก
ก็ยังไม่พบคำตอบ ในที่สุด พระองค์จึงทรงกลับมาฉันอาหาร ใช้ชีวิตตามปกติ
จึงทรงพิจารณาพบว่า

หนทางที่จะพ้นทุกข์ได้ ก็คือทางสายกลาง ไม่ตึง ไม่หย่อนเกินไป
พระองค์ทรงตั้งจิตอธิษฐาน ต่อสู้กับเหล่ามาร บำเพ็ญเพียรภาวนา
กระทั่งตรัสรู้ด้วยพระองค์เองเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เมื่อวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ณ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา


ด้วยจิตเมตตาต่อสัตว์โลก พระองค์จึงทรงออกแสดงธรรมโปรดแก่เหล่านักบวช
มนุษย์ เทวดา ให้สรรพชีวิตได้พบแก่นธรรมเพื่อความหลุดพ้น
ไม่ต้องวนเวียนในวัฏฏะสงสารอีกต่อไปพระพุทธเจ้าทรงออกเดินทางเพื่อเทศนาธรรม เผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังดินแดนต่าง ๆ
เป็นเวลายาวนานกว่า ๔๕ ปี มีผู้คนทุกเชื้อชาติวรรณะเลื่อมใสศรัทธาและเข้าถึงธรรม
เพื่อความพ้นทุกข์เป็นจำนวนมาก


พระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพาน ที่ใต้ต้นสาละเมื่อวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖
รวมพระชนมายุ ๘๐ พรรษา


 
เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้
 
 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism   พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
  ความคิดเห็น
-- ไม่มีความคิดเห็น --