พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
Log in | วันพุธที่ 16 ต.ค. 2562 | 1:43 น.
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
หน้าหลัก > ความรู้คู่คุณธรรม > ธรรมะวิดีโอ > คำสำคัญ วันละคน ตอน หลวงปู่ชา สุภัทโท
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 

SHARE

 

คำสำคัญ วันละคน ตอน หลวงปู่ชา สุภัทโท

โพส : วันที่ 26 ก.พ. 2559 เวลา : 18:41 น.
โหวต : | เข้าชม : 3,121
 

 

คำสำคัญ วันละคน ตอน หลวงปู่ชา สุภัทโท 
หัวข้อธรรม : เปลี่ยนวิถีแห่งชีวิต


หลวงปู่ชา สุภัทโท หรือพระโพธิญาณเถร นามเดิมว่า ชา ช่วงโชติ
เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๖๑ ณ บ้านจิก อำเภอ วารินชำราบ
จังหวัด อุบลราชธานี

ท่านมาจากครอบครัวที่อบอุ่น มั่งคั่ง ชอบช่วยเหลือผู้ยากไร้อยู่เสมอ
ท่านบรรพชาเมื่ออายุ ๑๓ ปี และลาสิกขาเมื่ออายุ ๑๖ ปี แต่ในที่สุดก็ได้อุปสมบท
เป็นภิกษุเมื่ออายุ ๒๑ ปี

หลวงปู่ชาเป็นผู้สนใจในธรรมมาก มีความปรารถนาอยากรู้แจ้งเห็นจริงตามคำสอน
ของพระพุทธองค์ จึงเริ่มศึกษาธรรมจากสำนักต่าง ๆ หลายสำนัก


ปี ๒๔๙๐ หลังจำพรรษาที่เขาวงกตได้หนึ่งพรรษา

ท่านได้ทราบข่าวว่าท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นพระผู้มีคุณธรรมสูง
ทั้งเชี่ยวชาญด้านวิปัสสนาธุระ มีประชาชนเคารพเลื่อมใสมาก ที่วัดป่าหนองผือนาใน
จังหวัดสกลนคร หลวงปู่ชาจึงได้เดินทางไปที่นั่น เพื่อขอศึกษาเรียนรู้ข้อธรรม

พระอาจารย์มั่นได้เทศนาสั่งสอนให้หลักธรรมต่างๆ กระทั่งหลวงปู่ชามีจิตอิ่มเอิบ
เป็นสมาธิ จึงนำคำสอนและปฏิปทาของท่านไว้เป็นแนวปฏิบัติต่อไป 

หลวงปู่ชายึดตามหลักที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า    

ทำตนให้ตั้งอยู่ในคุณอันสมควรเสียก่อน
แล้วจึงสอนคนอื่นทีหลัง จึงจักไม่เป็นบัณฑิตสกปรก


เหตุนี้ ไม่ว่าจะทำกิจใดๆ เช่น กวาดวัด จัดที่ฉัน ล้างบาตร นั่งสมาธิ ตักน้ำ ทำวัตร
สวดมนต์ เดินจงกรม ในวันพระถือเนสัชชิกหรือการไม่นอนตลอดคืน
หลวงปู่ชาลงมือทำเป็นตัวอย่างของศิษย์โดยถือหลักว่า

สอนคนด้วยการทำให้ดู ทำเหมือนพูด พูดเหมือนทำ

ศิษย์และญาติโยมจึงเกิดความเคารพเลื่อมใสในปฏิปทาที่หลวงปู่ดำเนินอยู่ ต่อมาหลวงปู่ชาได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี
เมื่อปีพ.ศ.๒๕๑๖ ท่านยังได้สร้างวัดสาขาของวัดหนองป่าพงเพื่อการเผยแพร่หลักธรรม
ไปยังทั่วทุกภาคของประเทศ


ตลอดชีวิต ท่านอุทิศตนเพื่อการปฏิบัติธรรม และเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งแก่ชาวไทย
และชาวต่างชาติ มีชาวต่างชาติเลื่อมใสศรัทธาขอบวชกับท่านจำนวนมาก

หลวงปู่ชาจึงได้สร้างวัดป่านานาชาติสำหรับภิกษุเหล่านี้ได้อยู่พักและปฏิบัติธรรม
หลวงปู่ชา สุภัทโท มีพระลูกศิษย์เป็นชาวต่างชาติที่มีชื่อเสียงหลายรูป
อาทิ พระราชสุเมธาจารย์ ศิษย์ชาวต่างประเทศรูปแรก เป็นพระภิกษุชาวสหรัฐอเมริกา


คำสอนสำคัญของหลวงปู่ชาที่พุทธศาสนิกชนยึดถือปฏิบัติเพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีสติ
คือ
โลกไม่ได้มีอะไรวุ่นวาย ที่วุ่นคือใจของเรา 
เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้
 
 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism   พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
  ความคิดเห็น
-- ไม่มีความคิดเห็น --