พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
Log in | วันศุกร์ที่ 18 ต.ค. 2562 | 8:59 น.
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
หน้าหลัก > ความรู้คู่คุณธรรม > ธรรมะวิดีโอ > คำสำคัญ วันละคน ตอน ท่านพุทธทาส
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 

SHARE

 

คำสำคัญ วันละคน ตอน ท่านพุทธทาส

โพส : วันที่ 26 ก.พ. 2559 เวลา : 18:23 น.
โหวต : | เข้าชม : 4,263
 

 

 

 


คำสำคัญวันละคน ตอน
“ท่านพุทธทาส อินทปัญโญ 
เรียนชีวิต คิดเชิงบวก”

 

“ธรรมะไม่ใช่เพียงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
แต่หมายถึงหน้าที่ คือ รู้หน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่
ได้รับผลจากหน้าที่
จงถือเอาธรรมะ คือ หน้าที่เป็นที่พึ่งเถิด"


ท่านเป็นพระนักปฏิรูปพระพุทธศาสนาที่สำคัญ­ที่สุดรูปหนึ่งของไทย คือปราชญ์ผู้ใฝ่รู้ แตกฉานในทางธรรม คือผู้มีปัญญา ดังฉายาเมื่อครั้งบวชเรียนว่า “อินทปัญโญ” อันหมายถึง ผู้มีปัญญา อันยิ่งใหญ่ ท่านพุทธทาสภิกขุ หรือ พระธรรมโกศาจารย์ นามเดิม เงื่อม นามสกุล พานิช เป็นชาวอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกิดเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๔๙ 
จากที่คิดเพียงบวชเรียนตามประเพณีเมื่ออาย­ุ ๒๐ ปี พระเงื่อมได้ลิ้มรสพระ
ธรรม ที่เสมือนได้เรียนชีวิต คิดเชิงบวก ว่าพระธรรมได้ให้ชีวิตใหม่ที่ดีงาม มีความสุข ทั้งสนุกกับการศึกษาและเทศน์แสดงธรรม จึงตัดสินใจบวชต่อไป ด้วยความคิดว่า จากนี้จะใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อน­มนุษย์ให้มากที่สุด


ท่านศึกษา ปฏิบัติ และเผยแผ่หลักธรรมคำสอนมากมาย มีจำนวนมากเป็นธรรมระดับโลกุตระ ที่ท่านเน้นย้ำอย่างยิ่งคือเรื่องสุญญตา แปลว่า ความว่าง การไม่ยึดติด การไม่มีตัวตน เหตุนี้ จึงมีนักศึกษาพระพุทธศาสนาพากันเรียกท่านว­่า นักรบเพื่อความว่าง เมื่อท่านพุทธทาสพบว่า หนังสือธรรมะที่มีอยู่ยังอธิบายได้ไม่เพีย­งพอสำหรับนักปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้นจ­ริงๆ ท่านจึงเขียนหนังสือชื่อ ตามรอยพระอรหันต์  เพื่อหวังให้เป็นแผนที่การเดินทางสู่ความห­ลุดพ้น และหนังสือเล่มนี้เอง ที่ท่านได้ประกาศใช้นาม พุทธทาส เป็นครั้งแรกอันมีความหมายว่า ผู้รับใช้พระพุทธเจ้าอย่างถวายชีวิต


ยังมีหนังสือหลักธรรมอันทรงคุณค่าที่ท่านร­วบรวมเรียบเรียงอีกมากมาย เพื่อให้เราได้เข้าใจชีวิต เข้าถึงธรรม ตลอดชีวิต ท่านพุทธทาสย้ำอยู่เสมอว่า ธรรมะ คือ หน้าที่ ดังคำสอนท่านที่ว่า

ธรรมะไม่ใช่เพียงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
แต่หมายถึงหน้าที่ คือ รู้หน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ ได้รับผลจากหน้าที่
 จงถือเอาธรรมะ คือ หน้าที่ เป็นที่พึ่งเถิด
 

 

 

คำสอนหนึ่งที่ท่านพุทธทาสสอนไว้เรื่องการมองคนอื่นในด้านดีแม้จะเป็นคนที่เราไม่ชอบก็ตาม มีใจความดังนี้

มองแต่แง่ดีเถิด

เขามีส่วน เลวบ้าง ช่างหัวเขา
จงเลือกเอา ส่วนที่ดี เขามีอยู่
เป็นประโยชน์ โลกบ้าง ยังน่าดู
ส่วนที่ชั่ว อย่าไปรู้ ของเขาเลย

จะหาคน มีดี โดยส่วนเดียว
อย่ามัวเที่ยว ค้นหา สหายเอ๋ย
เหมือนเที่ยวหา หนวดเต่า ตายเปล่าเลย
ฝึกให้เคย มองแต่ดี มีคุณจริง ฯ

 

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้
 
 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism   พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
  ความคิดเห็น
-- ไม่มีความคิดเห็น --