พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
Log in | วันพฤหัสบดีที่ 24 ต.ค. 2562 | 4:14 น.
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
หน้าหลัก > ความรู้คู่คุณธรรม > ธรรมะวิดีโอ > ความจริงไม่มีใครทุกข์ ความจริงไม่มีใครทุกข์
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 

SHARE

 

ความจริงไม่มีใครทุกข์ ความจริงไม่มีใครทุกข์

โพส : วันที่ 16 ก.พ. 2559 เวลา : 18:12 น.
โหวต : | เข้าชม : 7,424
 

ความจริงไม่มีใครทุกข์
โดย พระอาจารย์อํานาจ โอภาโส


(ความทุกข์มาจากไหน)
คนส่วนใหญ่ไม่รู้ที่มาของความทุกข์ จึงคิดว่าทุกข์มาจากผู้อื่นกระทำ บางคนก็คิดว่าทุกข์มาจากเราทำเอง

(ทุกข์มาจากความไม่รู้ ตามความเป็นจริง)

(ชีวิตคืออะไร)

หากเรารู้ว่าชีวิตคืออะไร เราจะปฏิบัติต่อชีวิตอย่างถูกวิธี

ความจริงในธรรมชาติของจักรวาล มีแค่รูปและนาม เพราะรูปคือมวลสารต่างๆ ที่หมุนรอบตัวเองในที่ว่าง จึงเกิดสนามพลังของนามธรรมอยู่รอบรูปธรรมนั้น สมมติ เรียกว่าจิต คือธรรมชาติแห่งการรับรู้ 

เพราะธาตุต่างๆที่รวมตัวอยู่ด้วยกันไม่คงที่ ความรับรู้ที่เกิดขึ้นในข่องว่างรู้สึกถึงการจะแตกสลาย จึงเกิดความต้องการที่จะเติมเต็ม(โลภะ) เกิดความรู้สึกขัดขวาง(โทสะ) เกิดความไม่รู้ที่แฝงตัวมา(โมหะ) 

เมื่อมันมาก่อตัวกันเข้าเป็นโครงสร้างของรหัสดีเอ็นเอที่จะสมานตัวให้ทรงตัวอยู่ได้ จึงพยายามที่จะรักษาสถานภาพนั้นด้วยการแสวงหาสิ่งที่จะมาเติมเต็ม แก้ปัญหาความพร่องของธาตุสี่ เกิดสภาวะการดิ้นรนของนามธรรมซึ่งเป็นปัญหาพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในยุคนี้

สิ่งทั้งหลายไม่มีอยู่โดยตัวของมันเอง ไม่มีความคงที่อยู่อย่างเดิม แม้แต่ขณะเดียว จึงเป็นสภาวะที่พร้อมจะก่อให้เกิดทุกข์แก่ผู้ไม่รู้เท่าทัน

(ปฏิจจสมุปบาท)
สิ่งต่างๆไม่มีตัวตนด้วยตนเอง อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้น (อวิชชา)
เพราะความไม่รู้ตามความเป็นจริง จึงเกิดความคิดปรุงแต่ง (สังขาร)
เพราะเกิดความคิดปรุงแต่ง จึงรับรู้ถึงความรู้สึก (วิญญาณ)
เพราะการรับรู้ถึงความคิดนั้น จึงส่งผลสู่อารมณ์และบุคลิกภาพ (นามรูป)
บุคลิกภาพนั้น ส่งต่อให้เครื่องมือการรับรู้ทำงาน (สฬายตนะ)
เพราะการรับรู้ทำงาน จึงเกิดการกระทบระหว่างภายใน ภายนอก (ผัสสะ)
เพราะการกระทบ จึงทำให้เกิดอารมณ์ สุข ทุกข์ และเฉยๆ (เวทนา)
อารมณ์ที่สุขก็อยากได้ อารมณ์ที่ทุกข์ก็อยากผลักไส (ตัณหา)
เพราะความอยาก จึงเข้าไปยึดกับสิ่งที่ต้องการ (อุปาทาน)
เพราะยึดกับสิ่งที่ต้องการ จึงลงมือก่อพฤติกรรม (ภพ)
เมื่อก่อพฤติกรรมดีหรือเลว จึงเกิดคำว่า เราดี หรือเลว ขึ้นในใจ (ชาติ)
แต่สิ่งนั้นก็เสื่อมสลายไปตามเหตุปัจจัย (ขรา มรณะ)
แต่เพราะความไม่รู้ ก็หลงปรุงแต่ง แสวงหาสิ่งเหล่านั้น วนเวียนซ้ำแล้วซ้ำเล่า
(อวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติ ชรา มรณะ)

๑๒ อาการแห่งทุกข์ ที่คนส่วนใหญ่ยังยึดติด ยังหาทางออกไม่พบ และประสบกับปัญหาเพิ่มขึ้น 

ความไม่เข้าใจเหตุปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบในสายใยของธรรมชาติ หากเข้าใจปฏิจจสมุปบาทจะไม่สงสัยต่ออดีต ปัจจุบัน หรืออนาคตว่าเรามีหรือไม่ อย่างไร

เพราะสิ่งต่างๆอาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้น จึงคงที่อยู่ไม่ได้ เรียกว่าทุกขลักษณะ แต่ไม่มีผู้ทุกข์ (ความสุข มีอยู่ก่อนแล้ว)

การเคลื่อนไหวในกระแสของธรรมชาตินั้น มีความสัมพันธ์ส่งผลต่อกันอย่างละเอียดซับซ้อน
รูปปัจจัยอันหลากหลาย กระทบกระทั่งเชื่อมต่อกันเป็นแพรัศมี สู่ผลอันหลากหลาย

(“ผลอันหลากหลาย เกิดจากเหตุปัจจัยอันหลากหลาย” พุทธพจน์)

เมื่อมีสติตามสังเกตการทำงานของกายและใจ จะสามารถใช้เหตุปัจจัยอย่างถูกวิธี

(วิสุทธิ ๗)
เพราะไม่มีใครหนีผัสสะทางอายตนะต่างๆ ได้ เมื่อเกิดการกระทบรู้เท่าทัน ใจก็ปกติ เรียกว่า สีลวิสุทธิ
จิตจึงตั้งมั่นไม่ถูกครอบงำด้วยอกุศลเรียกว่า จิตตวิสุทธิ
จึงเกิดความเห็นถูกของรูปนามตามความเป็นจริง เรียกว่า ทิฏฐิวิสุทธิ
และเห็นปัจจัยของรูปและนาม จนหายสงสัย เรียกว่า กังขาวิตรณวิสุทธิ
สามารถเลือกมุมมองอย่างถูกวิธี ของสิ่งที่เกิดขึ้นกับรูปและนาม เรียกว่า มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ
เห็นลักษณะความเกิดดับในขันธ์ ๕ ยอมรับความเป็นจริงด้วยใจเป็นกลาง เรียกว่า ปฏิปทาญาณทัสสวิสุทธิ
จิตจึงไม่ปนเปื้อนด้วยตัณหาและการหลงคิดปรุงแต่ง ทวนเข้าสู่กระแสธรรมชาติเดิมที่บริสุทธิ์ ซึ่งมีอยู่ก่อนแล้ว คือความสุขหรือพระนิพพาน เรียกว่า ญาณทัสสนวิสุทธิ

เพราะสิ่งต่างๆ อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้น หากผู้ขาดปัญญาไม่รู้ ก็หลงผิดสร้างเหตุปัจจัยแห่งความทุกข์

(ได้ในสิ่งที่ไม่ควรได้ ทุกข์ใจ เสียในสิ่งที่ไม่ควรเสีย สันติสุข)
หากผู้มีสติปัญญารู้ จึงเลือกสร้างเหตุปัจจัยแห่งความสุขวีดีโอนี้ พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ร่วมกับ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย เป็นผู้จัดทำขึ้นมา

ขอบคุณที่มา: เฟซบุ๊กเพจ อะไรก็ธรรม 

https://www.facebook.com/ondhammaduties/

 

 

 

 

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
Embed :
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้
 
 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism   พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
  ความคิดเห็น
-- ไม่มีความคิดเห็น --