พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
Log in | วันอังคารที่ 17 ก.ย. 2562 | 17:21 น.
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
หน้าหลัก > ความรู้คู่คุณธรรม > สถานที่ปฏิบัติธรรม > ปฏิบัติธรรม รุ่นครูวิปัสสนา 1-10 ของทุกเดือน ณ สำนักเจ้าแสนภูมิสุขสวัสดิ์ กรุงเทพ
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
สถานที่ปฏิบัติธรรม 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 

SHARE

 

ปฏิบัติธรรม รุ่นครูวิปัสสนา 1-10 ของทุกเดือน ณ สำนักเจ้าแสนภูมิสุขสวัสดิ์ กรุงเทพ

โพส : วันที่ 20 มิ.ย. 2557 เวลา : 14:02 น.
โหวต : | เข้าชม : 3,943
 

 
เชิญร่วมปฏิบัติธรรม รุ่นครูวิปัสสนา 1-10 ของทุกเดือน ณ สำนักเจ้าแสนภูมิสุขสวัสดิ์ กรุงเทพ 


ผู้สนใจสมัครได้ที่ โทร.๐๘๕ – ๔๐๐ – ๑๓๐๓


ธรรมปฏิบัติประจำวัน
๑.เจริญอริยสัจ ๔ มีฌาน ๔ เป็นบาท
๒.เจริญอนัตตลักขณสูตรมีฌาน ๔ เป็นบาท
๓.ฝึกฌานสมาบัติ ๘ และกสิณ ๘ ฝึก ๑๔ ข้อ
๔.เจริญอานาปานสติสูตร มีฌาน ๔ เป็นบาท
๕.เจริญปฏิจจสมุปปบาท มีฌาน ๔ เป็นบาท
๖.เจริญมรรคภาวนาแบบบุรุษอาชาไนย

สิ่งที่มีบริการให้
๑.มีที่พักให้ มีอาหาร ๒ มื้อ และเครื่องดื่ม ๓ มื้อ
๒.บวชพระ – สามเณร – และแม่ชีให้ฟรี
รับรองผลการปฏิบัติว่า ..
อย่างน้อยผู้เข้าร่วมปฏิบัติจะบรรลุจตุตถฌานภายใน ๑ ชั่วโมง
ตารางปฏิบัติธรรมประจำวัน
๐๔.๓๐-๐๕.๐๐ น. ตื่นนอน
๐๕.๐๐-๐๗.๐๐ น.เจริญอานาปานสติมีฌาน ๔ เป็นบาท
๑.เจริญอานาปานสติให้มีผลมากและเจริญอานาปานสติให้เป็นเป็นสติปัฏฐาน ๔
๒.เจริญสติปัฏฐาน ๔ ให้เป็นโพชฌงค์ ๗
๓.เจริญโพชฌงค์ ๗ ให้เป็นวิชชาและวิมุติ
๔.ฝึกเจโตวิมุติ มีฌานสมาบัติ ๘ และกสิณ ๘ เป็นบาท
๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า - อาบน้ำ
๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น.
เจริญปัญญาวิมุติ โดยเจริญอริยสัจ ๔ มีฌาน ๔ เป็นบาท และเจริญเจโตวิมุติ ฌานสมาบัติ ๘ และกสิณ ๘ เป็นบาท


๑๑.๓๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
๑.อนัตตลักขณสูตรมีฌาน ๔ เป็นบาท
๒.ฝึกฌานสมาบัติ ๘ และกสิณ ๘ ฝึก ๑๔ ข้อ
๓.ตั้งกายเอาไว้ในจิต
ตั้งจิตเอาไว้ในกาย
น้อมจิตไปด้วยอำนาจกาย
น้อมกายไปด้วยอำนาจจิต
ตั้งไว้ยิ่งซึ่งจิตด้วยอำนาจกาย
ตั้งไว้ยิ่งซึ่งกายด้วยอำนาจจิต
... ก้าวลงสู่สุขสัญญาและลหุสัญญา
๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. เครื่องดื่มและอาบน้ำ
๑๘.๐๐-๒๑.๐๐ น.
๑.เจริญปฏิจจสมุปบาทสายเหตุให้เกิดทุกข์มีฌาน ๔ เป็นบาท
๒.เจริญปฏิจจสมุปบาทสายความดับทุกข์มีฌาน ๔ เป็นบาท
๓.เจริญปฏิจจสมุปบาทสายทางเข้าถึงซึ่งความดับทุกข์มีฌาน ๔ เป็นบาท
๔.ฝึกการสำรวมระวังจิตให้หลุดพ้นในอิริยาบถต่าง ๆ เพื่อทำลายสังโยชน์ให้บางเบา
๒๑.๐๐-๒๓.๐๐ น. เจริญมรรคภาวนาแบบบุรุษอาชาไนย
๒๓.๐๐-๐๔.๓๐ น. นอน
สิ่งที่มีบริการให้
๑.อาหาร ๒ มื้อ และเครื่องดื่ม ๓ มื้อ
๒.มีห้องนอน - ที่พักให้

รับจำนวนจำกัดเพียงครั้งละ ๒๐ ท่านเท่านั้น
รับรองผลการปฏิบัติว่า .. อย่างน้อยผู้เข้าร่วมปฏิบัติจะบรรลุจตุตถฌานภายใน ๑ ชั่วโมง

ผู้สนใจติดต่อโทร. ๐๘๕ – ๔๐๐ -๑๓๐๓.. .


รับสมัครพนักงาน ชาย – หญิง

วุฒิ ม. ๓ ขึ้นไป อายุไม่เกิน ๕๐ ปี
มีสัทธามั่นคงในพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์
ทำงานด้านเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตามพุทธวัจนะ
มีอาหารและเครื่องดื่ม 3 มื้อ มีที่พักให้
รายได้ ๙,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน
ผู้สนใจสมัครได้ที่ โทร.๐๘๕ – ๔๐๐ – ๑๓๐๓
 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้
 
 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism   พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
  ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 1 ( ega )  
 
อยู่ตรงใหนของสุขสวัสดิ์ตรงใหนของกรุงเทพครับ หาข้อมูลไม่ได้แผนที่ก็ไม่มีหรือเครื่องผมจะรวน ขอข้อมูลเพิ่มหน่อยครับ เดินทางยังไง ต้องเตรียมอะไรติดตัวไปบ้าง สนใจอยากไปลองฝึกปฏิบัติธรรม ไม่เคยฝึกมาก่อนพึ่งจะเริ่มสนใจ กฎระเบียบยังไง ข้อมูลน้อยเกินแถมไม่มีรีวิวใดๆเลย อย่าบอกว่าต้องโทรถามอย่างเดียวน่ะครับขอบคุณครับ
วันที่ 20 ม.ค. 2562