พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
Log in | วันศุกร์ที่ 25 พ.ค. 2561 | 21:23 น.
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
หน้าหลัก > ความรู้คู่คุณธรรม > เพลงธรรม > บทเพลงแห่งชัยชนะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า‏
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
เพลงธรรม 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 

SHARE

 

บทเพลงแห่งชัยชนะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า‏

โพส : วันที่ 30 ส.ค. 2555 เวลา : 15:48 น.
โหวต : | เข้าชม : 4,567
 

บทเพลงแห่งชัยชนะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
"ปางเมื่อพระองค์ปะระมะพุทธ" (The Great Triumph of The Buddha)
คำสรภัญญะ : พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
เรียบเรียง : วงศ์วริศ อาริยวัฒน์
ศิลปิน : ธนพร แวกประยูร

บทเพลงแห่งชัยชนะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
"ปางเมื่อพระองค์ปะระมะพุทธ" (The Great Triumph of The Buddha)
คำสรภัญญะ : พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
เรียบเรียง : วงศ์วริศ อาริยวัฒน์
ศิลปิน : ธนพร แวกประยูร

ปางเมื่อพระองค์ปรมพุท- ธวิสุทธศาสดา ตรัสรู้อนุตรสมา- ธิ ณ โพธิบัลลังก์ ขุนมารสหัสพหุพา- หุวิชาวิชิตขลัง ขี่คีริเมขละประทัง คชะเหี้ยมกระเหิมหาญ แสร้งเสกสราวุธประดิษฐ์ กลคิดจะรอนราน รุมพลพหลพยุหะปาน พระสมุทรนองมา หวังเพื่อผจญวรมุนิน- ทสุชินราชา พระปราบพหลพยุหมา- รเมลืองมลายสูญ ด้วยเดชะองค์พระทศพล สุวิมลไพบูลย์ ทานาทิธรรมวิธิกูล ชนน้อมมโนตาม ด้วยเดชะสัจวจนา และนมามิองค์สาม ขอจงนิกรพลสยาม ชยสิทธิทุกวาร ถึงแม้จะมีอริวิเศษ พลเดชเทียมมาร ขอไทยผจญพิชิตผลาญ อริแม้นมุนินทร ฯ

 

แหล่งที่มา :   วัดปทุมวนาราม

 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้
 
 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism   พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
  ความคิดเห็น
-- ไม่มีความคิดเห็น --