พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบรมราชินีนาถ

พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๐ พรรษา

นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีเจ้าคณะใหญ่แต่ละหนเป็นประธานดำเนินการ ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. ดังนี้

     - เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต    จัดพิธีที่วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร
     - เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก    จัดพิธีที่วัดสระเกศ ฯ กรุงเทพมหานคร
     - เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ          จัดพิธีที่วัดปากน้ำ ฯ กรุงเทพมหานคร
     - เจ้าคณะใหญ่หนกลาง          จัดพิธีที่วัดพิชยญาติการาม ฯ กรุงเทพมหานคร
     - เจ้าคณะใหญ่หนใต้              จัดพิธีที่วัดกะพังสุรินทร์ จังหวัดตรัง

โอกาสนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกคน ร่วมเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ในวัน เวลา  และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ กล่าว.