พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
Log in | วันอาทิตย์ที่ 20 พ.ค. 2561 | 19:13 น.
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
หน้าหลัก > ความรู้คู่คุณธรรม > ข่าวและกิจกรรมธรรมะ > แม่ฮ่องสอน ชวนเข้าวัดปฏิบัติธรรม
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
ข่าวและกิจกรรมธรรมะ  
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 

SHARE

 

แม่ฮ่องสอน ชวนเข้าวัดปฏิบัติธรรม

โพส : วันที่ 3 ส.ค. 2555 เวลา : 11:03 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,166
 

แม่ฮ่องสอน ชวนเข้าวัดปฏิบัติธรรม

นางนฤมล ปาลวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการ ผู้ว่าฯ พาเข้าวัดปฏิบัติธรรม เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2555 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และเพื่อแสดงความสักการะน้อมถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2555 โดยการน้อมนำหลักธรรมคำสอนสู่วิถีชีวิตของประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นการยกระดับจิตใจของคนในสังคม และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางปัญญา

สำหรับโครงการ ผู้ว่าฯ พาเข้าวัดปฏิบัติธรรม กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 ส.ค.-15 ต.ค.2555 โดยจัดกิจกรรมตามวัดต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ เรียงลำดับดังนี้ วันที่ 2 ส.ค. ณ วัดก้ำก่อ วันที่ 10 ส.ค. ณ วัดกุงเปา วันที่ 17 ส.ค. ณ วัดจองกลาง, วันที่ 25 ส.ค. ณ วัดม่วยต่อ, วันที่ 1 ก.ย. ณ วัดจองคำ, วันที่ 9 ก.ย. ณ วัดดอนเจดีย์, วันที่ 15 ก.ย. ณ วัดหัวเวียง, วันที่ 23 ก.ย. ณ วัดพระนอน, วันที่ 30 ก.ย. ณ วัดกลางทุ่ง, วันที่ 8 ต.ค. ณ วัดผาอ่าง และวันที่ 15 ต.ค. ณ วัดปางล้อ ในแต่ละครั้งจะมีกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 07.00-17.00 น. เช่น การทำบุญใส่บาตร, การถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุ-สามเณร, การแสดงพระธรรมเทศนา, การเจริญจิตตภาวนา เป็นต้น

จึงขอเชิญชวนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนและผู้ที่สนใจร่วมโครงการตามวัน-เวลา-สถานที่ที่กำหนด สำหรับการแต่งกายให้แต่งกายด้วยชุดขาวปฏิบัติธรรม และผู้ใดที่ประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพน้ำปานะ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนโทร.0-5361-4417 โทรสาร 0-5361-4303  
 

 

แหล่งที่มา :   ข่าวสดออนไลน์ 

 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้
 
 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism   พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
  ความคิดเห็น
-- ไม่มีความคิดเห็น --