พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
Log in | วันเสาร์ที่ 23 มิ.ย. 2561 | 0:11 น.
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
หน้าหลัก > ความรู้คู่คุณธรรม > ข่าวและกิจกรรมธรรมะ > พิธีมอบใบแต่งตั้งหัวหน้าพระธรรมทูต ๙ สาย และมอบทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยแก่พระธรรมทูตดีเด่น
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
ข่าวและกิจกรรมธรรมะ  
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 

SHARE

 

พิธีมอบใบแต่งตั้งหัวหน้าพระธรรมทูต ๙ สาย และมอบทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยแก่พระธรรมทูตดีเด่น

โพส : วันที่ 20 ก.ค. 2555 เวลา : 14:47 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,201
 เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ได้มีพิธีมอบใบแต่งตั้งหัวหน้าพระธรรมทูต ๙ สาย และมอบทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยแก่พระธรรมทูตดีเด่น ณ ศาลาสตมานุสรณ์ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยเมื่อเวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นการประชุมสัมมนาพระธรรมทูตดีเด่น โดยมี พระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม หัวหน้าสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูต เป็นประธาน เปิดการประชุม จากนั้น เวลา ๑๓.๐๐ น.พิธีมอบใบแต่งตั้งหัวหน้าพระธรรมทูต ๙ สาย และมอบทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยแก่พระธรรมทูตดีเด่น จำนวน ๖๓ ทุน โดยมี สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช รองแม่กองงานพระธรรมทูต ปฏิบัติหน้าที่แทนแม่กองงานพระธรรมทูต เป็นประธานในพิธี ต่อมา สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม นายอินจันทร์ บุราพันธ์ เลขานุการและกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย นายกนก แสนประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  และ นายวิโรจน์ อุ่นทรัพย์ ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา ถวายสักการะ แด่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จากนั้น พระพรหมโมลี เลขานุการแม่กองงานพระธรรมทูต กล่าวถวายรายงาน ต่อมา สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ มอบใบแต่งตั้งหัวหน้าพระธรรมทูตทั้ง ๙ สาย ดังนี้

     ๑. สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม
     ๒. พระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี
     ๓. พระพรหมโมลี เจ้าคณะภาค ๕
     ๔. พระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๗
     ๕. พระพรหมเวที กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๘
     ๖. พระพรหมสิทธิ เจ้าคณะภาค ๑๐
     ๗. พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๑๔ – ๑๕ (ธ)
     ๘. พระธรรมกิตติวงศ์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม
     ๙. พระธรรมวิมลโมลี เจ้าคณะภาค ๑๗

จากนั้น สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ มอบทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยแก่พระธรรมทูตดีเด่น จำนวน ๖๓ ทุน และกล่าวให้โอวาท ณ ศาลาสตมานุสรณ์ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

 

แหล่งที่มา :   กองพุทธสารนิเทศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้
 
 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism   พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
  ความคิดเห็น
-- ไม่มีความคิดเห็น --