พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
Log in | วันอาทิตย์ที่ 20 พ.ค. 2561 | 19:05 น.
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
หน้าหลัก > ความรู้คู่คุณธรรม > ข่าวและกิจกรรมธรรมะ > ปฏิทินธรรมบ้านอารีย์ : 9-15 กรกฏาคม 2555
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
ข่าวและกิจกรรมธรรมะ  
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 

SHARE

 

ปฏิทินธรรมบ้านอารีย์ : 9-15 กรกฏาคม 2555

โพส : วันที่ 13 ก.ค. 2555 เวลา : 10:11 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,109
 

มูลนิธิบ้านอารีย์

เลขที่ ๑๗/๑ ซอยอารีย์ ๑ ถนนพหลโยธิน

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐๒-๖๑๙-๗๔๗๔, ๐๒-๒๗๙-๗๘๓๘

website : www.baanaree.net

ปฏิทินธรรมบ้านอารีย์ : 9-15 กรกฎาคม 2555

ร่วมเรียนอภิธรรมเบื้องต้น โดย พระครูสมุห์ทวี เกตุธมฺโม

เวลา      วันจันทร์, 9 กรกฎาคม, 17:30 น. – 19:30 น.

สถานที่  มูลนิธิบ้านอารีย์

รายละเอียด

วันจันทร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๗.๓๐-๑๙.๓๐ น. เชิญทุกท่านร่วมเรียนอภิธรรมเบื้องต้น โดย พระครูสมุห์ทวี เกตุธมฺโม พระอาจารย์ประจำอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (กิจกรรมทุกวันจันทร์​)

การปฏิบัติเจริญสติแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

เวลา      วันพุธ, 11 กรกฎาคม, 13:00 น. – 20:00 น.

สถานที่  มูลนิธิบ้านอารีย์

รายละเอียด

วันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐-๒๐.๐๐ น. แนะนำการปฏิบัติเจริญสติแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ โดย พระอาจารย์โกศิล ปริปุณฺโณ วัดปลายนา จ. ปทุมธานี (กิจกรรมทุกวันพุธ​)

ร่วมฟังการแสดงธรรม โดย พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก

เวลา       วันพฤหัส, 12 กรกฎาคม, 18:00 น. – 20:00 น.

สถานที่   มูลนิธิบ้านอารีย์

รายละเอียด

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น. เชิญทุกท่านร่วมฟังการแสดงธรรม โดย พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก วัดสุนันทวนาราม จ. กาญจนบุรี

รวมศึกษาอภิธรรมนำไปสู่การเจริญภาวนา โดย แม่ชีทองสุข ทองกระจ่าง

เวลา      วันศุกร์, 13 กรกฎาคม, 13:00 น. – 15:00 น.

สถานที่   มูลนิธิบ้านอารีย์

รายละเอียด

วันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. เชิญทุกท่านร่วมศึกษาอภิธรรมนำไปสู่การเจริญภาวนา โดย แม่ชีทองสุข ทองกระจ่าง ผู้อำนวยการมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม และอาจารย์ผู้สอนพระอภิธรรมวัดมหาธาตุฯ กรุงเทพฯ (กิจกรรมทุกวันศุกร์​)

ร่วมฝึกสมาธิวิปัสสนาเบื้องต้น โดย พระครูปลัดมงคลวัฒน์ (พระมหาสุพล ขันติพโล)

เวลา       วับเสาร์, 14 กรกฎาคม, 13:00 น. – 15:00 น.

สถานที่   มูลนิธิบ้านอารีย์

รายละเอียด

วันเสาร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. เชิญทุกท่านร่วมฝึกสมาธิวิปัสสนาเบื้องต้น โดย พระครูปลัดมงคลวัฒน์ (พระมหาสุพล ขันติพโล) ผู้อำนวยการสถาบันพลังจิตตานุภาพ มูลนิธิหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร วัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ (กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สองของเดือน​)

การปฏิบัติเจริญสติแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

เวลา       วันอาทิตย์, 15 กรกฎาคม, 09:30 น. – 16:00 น.

สถานที่   มูลนิธิบ้านอารีย์

รายละเอียด

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น. แนะนำการปฏิบัติเจริญสติแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ โดย พระอาจารย์สุทธิศาสตร์ ปญฺญาปทีโป (หลวงพี่โน้ต) พระอาจารย์สันติพงศ์ เขมปญฺโญ (หลวงพี่ตุ้ม) พระวิปัสสนาจารย์จากวัดป่าสุคะโต จ. ชัยภูมิ

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 

แหล่งที่มา :   บ้านอารีย์

 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้
 
 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism   พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
  ความคิดเห็น
-- ไม่มีความคิดเห็น --