พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
Log in | วันจันทร์ที่ 25 มิ.ย. 2561 | 21:07 น.
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
ข่าวและกิจกรรมธรรมะ  
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 

SHARE

 

มูลนิธิแผ่นดินธรรม

โพส : วันที่ 13 ก.ค. 2555 เวลา : 9:35 น.
โหวต : | เข้าชม : 1,735
 

มูลนิธีแผ่นดินธรรม

มูลนิธิแผนดินธรรม ในพระสังฆราชูปถัมภ์
และฝ่ายเผยแผพระพุทธศาสนา วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

เป็นองค์กรการกุศลทางพระพุทธศาสนา ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อผลิตรายการธรรมะ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์และทางช่องเคเบิลทีวี เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้เข้าใจหลักพุทธธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสนาสัมพุทธเจ้าโดยยึดคัมภีร์พระไตรปิฎก เป็นหลัก ทั้งภาคเชิงทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อยืนยันว่าหลักธรรมของพระพุทธเจ้านั้นนำสมัยเสมอ สามารถศึกษาและนำไปปฏิบัติได้จริง ยิ่งสังคมเจริญเพียงใด ยิ่งต้องการธรรมมากขึ้นเพียงนั้น

pdf ดาวน์โหลดแผ่นพับมูลนิธิแผ่นดินธรรม

 

แหล่งที่มา :   www.rama9temple.org

 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้
 
 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism   พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
  ความคิดเห็น
-- ไม่มีความคิดเห็น --