พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
Log in | วันพุธที่ 20 มิ.ย. 2561 | 12:41 น.
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
หน้าหลัก > ความรู้คู่คุณธรรม > บทความธรรมะ > ความหมายของตราสัญลักษณ์งานฉลองพุทธชยันตี
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
บทความธรรมะ 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 

SHARE

 

ความหมายของตราสัญลักษณ์งานฉลองพุทธชยันตี

โพส : วันที่ 30 พ.ค. 2555 เวลา : 11:15 น.
โหวต : | เข้าชม : 2,860
 

ใบโพธิ์
          หมายถึง การตรัสรู้สัจธรรมความจริงของพระพุทธเจ้า

ธรรมจักรกลางผืนธงมี ๑๒ ซี่
          หมายถึง หลักธรรมคำสั่งสอนครั้งแรกของพระพุทธเจ้าประกอบด้วยอริยสัจ ๔ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และ มรรค
มีการหมุนวน ๓ รอบ

          (รอบที่ ๑ - สัจญาณ) ซึ่งควรทำความรู้ความเข้าใจ

          (รอบที่ ๒ - กิจญาณ) แล้วลงมือปฏิบัติ

          (รอบที่ ๓ - กตญาณ) เพื่อการได้รับผลแห่งการปฏิบัติ

          รวมเป็นอาการ ๑๒

ผืนธงฉัพพรรณรังสีรองธรรมจักร
          หมายถึง แถบสี ๖ สี แห่งพระพุทธองค์ที่ปรากฏขึ้นเมื่อทรงตรัสรู้แล้ว ประกอบด้วยสีขาว เหลือง แดง เขียว ชมพู และ เลื่อมพราย

สีเขียวแห่งใบโพธิ์
          หมายถึง ความเจริญงอกงามไพบูลย์แห่งพระธรรมคำสอน

กนกลายไทยชูช่อฟ้า
          หมายถึง ผืนแผ่นดินไทยที่รุ่งเรืองด้วยอารยธรรมโดยชนชาติไทยที่ได้น้อมรับ ปฏิบัติ เผยแผ่และเชิดชูพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า อำนวยประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยชั่วกัลปาวสาน
 

 

แหล่งที่มา :   www.buddhajayanti2600.com

 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้
 
 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism   พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
  ความคิดเห็น
-- ไม่มีความคิดเห็น --