NOT
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
Log in | วันศุกร์ที่ 31 ก.ค. 2558 | 22:25 น.
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
หน้าหลัก > ความรู้คู่คุณธรรม > วาไรตี้ท่องเที่ยว > ๑๑ ชุมชนน่าเที่ยว: ชุมชนบ้านเกาะกลาง
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
วาไรตี้ท่องเที่ยว 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 
 

๑๑ ชุมชนน่าเที่ยว: ชุมชนบ้านเกาะกลาง

โพส : วันที่ 24 เม.ย. 2555 เวลา : 17:37 น.
โหวต : | เข้าชม : 4,608 ครั้ง
 

ชุมชนบ้านเกาะกลางเป็นชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมือง จังวัดกระบี่ ซึ่งตำบลคลองประสงค์ มีลักษณะที่คล้ายเกาะตั้งอยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำกระบี่หรือทางฝั่งตะวันออก ของเทศบาลเมือง ทิศใต้ติดอยู่ปากอ่าว ส่วนทิศตะวันตกติดอยู่เขตตำบลเหนือคลอง โดยมีลำคลองไม้ไผ่และลำคลองเขม้าเป็นเส้นแบ่งเขตแดน ด้านทิศเหนือเท่านั้นที่ไม่มีลำคลองและติดอยู่เขตตำบลกระบี่น้อย มีพื้นที่ตำบลทั้งหมดประมาณ 26 ตารางกิโลเมตร หรือ 16,250 ไร่ ซึ่งประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน

การบริการที่พักในชุมชน
ชุมชนบ้านเกาะกลางมีการให้บริการที่พักโฮมสเตย์สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วัฒนธรรมความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ อาหารท้องถิ่น ภาษาท้องถิ่นและวิถีชีวิตชุมชน ซึ่งปัจจุบันการให้บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ที่ชุมชนบ้านเกาะกลางนั้นมีการดำเนินการโดย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มโฮมสเตย์ และกลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยก่อนหน้านี้ทั้งสองกลุ่มมีการดำเนินการแยกกัน ไม่ค่อยมีการประสานความร่วมมือระหว่างกลุ่ม โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายของทั้งสองกลุ่มนี้ต่างกัน คือกลุ่มโฮมสเตย์จะเน้นตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในขณะที่กลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศจะเน้นที่ตลาดนักท่องเที่ยวไทยโดยเฉพาะผู้ที่มาศึกษาดูงานที่บ้านเกาะกลาง ชุมชนได้มีการวางกฎระเบียบการเข้าพักสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวและพักบนเกาะกลาง ดังนี้
- ห้ามดื่มสุราและเสพสิ่งเสพติด
- ห้ามเล่นการพนัน
- ต้องแต่งกายให้สุภาพ
- ห้ามส่งเสียงรบกวนในยามวิกาล

              

การให้บริการกิจกรรมการท่องเที่ยว

กิจกรรมการจับปลา
หากนักท่องเที่ยวต้องการออกเรือไปหาปลานั้นสามารถไปได้กับเจ้าของบ้านพักโฮมสเตย์หรือเจ้าบ้านบ้านพักโฮมสเตย์อาจฝากนักท่องเที่ยวให้ไปหาปลากับเพื่อนบ้านที่มีเรือหาปลา

กิจกรรมการดูปลาในกระชัง
เจ้าของเรือจ้างจะพานักท่องเที่ยวไปยังกระชังของตนเองหรือกระชังของคนที่รู้จักในหมู่บ้าน เพื่อชมปลาทะเลที่ชาวบ้านออกทะเลแล้วจับมาได้ ในอดีตในกระชังบริเวณนี้มีการเลี้ยงปลาสวยงามเป็นจำนวนมาก แต่หลังจากสึนามิก็ไม่มีการเลี้ยงปลาดังกล่าวอีก เพราะผิดกฎหมาย ปลาที่อยู่ในกระชังจะเป็นปลาช่อนทะเล ปลากระบอก ปลาเก๋า ปลาปักเป้า กั้ง เต่าทะเล และหอยแมลงภู่ ซึ่งจะมีการแสดงเรียกปลาช่อนทะเลมีขนาดความยาวประมาณ 80 เซนติเมตร - 1.5 เมตร ออกมากินอาหาร และมีการแสดงการพองตัวของปลาปักเป้าหลายชนิด นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อปลาที่กระชังกลับไปทำอาหารได้อีกด้วย

กิจกรรมการจับปู
ขึ้นอยู่กับฤดูกาล เจ้าบ้านจะพาไปจับปูบริเวณป่าชายเลนแล้วแต่นักท่องเที่ยวว่าต้องการไปร่วมกิจกรรมหรือไม่

กิจกรรมดูลิงเก็บลูกมะพร้าว
เจ้าของบ้านพานักท่องเที่ยวไปดูลิงเก็บลูกมะพร้าวยังบ้านที่มีสวนมะพร้าวและเลี้ยงลิง

กิจกรรมนั่งเรือชมวิวรอบเกาะ
นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปกลับ 1 วันและเยี่ยมชมทัศนียภาพรอบ ๆ เกาะ เช่น ไปดูการจับหอยชักตีนที่หมู่ 3 บริเวณชายหาด ไปเที่ยวชมทะเลแหวก ป่าชายเลน ชมเขาขนาบน้ำ เข้าไปยังถ้ำลอด ไปยังกระชังปลาของชาวบ้าน และแวะขึ้นบนชุมชนบ้านเกาะกลาง ซื้อของที่ระลึกที่บ้านเกาะกลาง โดยมีอัตราค่าบริการเรือ 300 บาทต่อชั่วโมง

                                        

กิจกรรมทำอาหารพื้นบ้าน
นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมในการทำอาหารพื้นบ้านร่วมกับเจ้าของบ้านได้ทุกมื้อที่อาศัยอยู่ที่พักข้อมูลชุมชนบ้านเกาะกลาง จังหวัดกระบี่ 19

กิจกรรมทำผ้าบาติก
นักท่องเที่ยวสามารถทอลองเขียนลายและหัดทำผ้าบาติกได้ด้วยตนเองโดยจ่ายค่าบริการเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การทำและสามารถนำกลับไปเป็นที่ระลึกได้
                                        

กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวนิยมคือ นั่งเรือชมวิวรอบเกาะ แวะตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น ป่าโกงกาง เขาขนาบน้ำ ถ้าลอด ทะเลแหวก พิพิธภัณฑ์ชุมชน พักโฮมสเตย์ ชมปลาในกระชัง ร่วมหาปลา ทำนา จับปู ปลูกป่าชายเลน สำรวจป่าชายเลน และทำอาหาร

ชุมชนบ้านเกาะกลางมีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม ดังนี้
ป่าชายเลน
ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์อยู่ในความดูแลของชุมชน ป่าชายเลนนี้นับเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำที่สำคัญ และยังเป็นแหล่งศึกษาดูงานสำหรับผู้ที่สนใจอีกด้วย

เขาขนาบน้ำ

เขาขนาบน้ำนี้ใช้เป็นตราสัญลักษณ์ของจังหวัดกระบี่ และเป็นเสมือนประตูเข้าสู่จังหวัดกระบี่ มีลักษณะเป็นภูเขา 2 ลูกตั้งขนานกันคั่นด้วยน้ำทะเลทำให้ถูกเรียกว่า เขาขนาบน้ำและมีถ้ำขนาดใหญ่อยู่ภายใน หุบเขาเว้าแหว่งขนาบสองลำน้ำที่ลดเลี้ยวเข้าไป เป็นแหล่งนักท่องเที่ยวนิยมไปล่องเรือแคนูชมธรรมชาติ

ถ้ำลอด

ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4 ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับเขาขนาบน้ำ เป็นถ้ำขนาดเล็กเมื่อเดินเข้าไปภายในสามารถมองทะลุไปยังทะเลอีกฝั่งหนึ่งได้

หาดทราย

หาดทรายหมู่ที่ 3 เป็นหมู่เดียวที่มีหาดทรายกว้างในตำบลคลองประสงค์ ซึ่งบริเวณหาดทรายนี้สามารถทำกิจกรรมจับหอยชักตีนข้อมูลชุมชนบ้านเกาะกลาง จังหวัดกระบี่ 10

ทะเลแหวก
ในช่วงน้ำลงเมื่อมองไปทะเลจะเห็นหาดทรายอยู่ระหว่างทะเล
             

การเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดกระบี่
- รถยนต์
การเดินทางโดยรถยนต์สามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง คือ ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านจังหวัดเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร-ระนอง-พังงา-กระบี่ ระยะทาง 946 กิโลเมตร หรือใช้ทางหลวงหมายเลข 4 ถึงจังหวัดชุมพร จากชุมพรใช้ทางหลวง หมายเลข 41 ผ่านอำเภอหลังสวน อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าอำเภอเวียงสระ ใช้ทางหลวงหมายเลข 4035 ถึงอำเภออ่าวลึก แล้ววกเข้าทางหลวงหมายเลข 4 อีกครั้งหนึ่ง ถึงจังหวัดกระบี่ ระยะทาง 814 กิโลเมตร
- รถไฟ
จากกรุงเทพฯ-กระบี่จากสถานีรถไฟกรุงเทพมหานคร มาลงที่สถานีรถไฟจังหวัดตรังหรือสถานีรถไฟทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จากนั้นต่อรถโดยสาร หรือรถแท็กซี่รับจ้างเข้าจังหวัดกระบี่ สอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690 หรือโทร 0 2223 7010, 0 2223 7020 ตรวจสอบข้อมูลรถไฟได้ที่ www.railway.co.th
- รถโดยสารประจำทาง
จากกรุงเทพฯ รถออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี ไปจังหวัดกระบี่ทุกวันทั้งรถปรับอากาศและรถธรรมดาสอบถามข้อมูล โทร. 0 2435 1199, 0 2435 1200 หรือข้อมูลเพิ่มเติมwww.transport.co.th สำหรับบริษัทเดินรถเอกชนติดต่อบริษัท ลิกไนท์ ข้อมูลชุมชนบ้านเกาะกลาง จังหวัดกระบี่ 6 จำกัด โทร. 0 2435 1199, 0 2435 1200 จากสถานีขนส่งภูเก็ตมีบริการรถโดยสารประจำทางไปจังหวัดกระบี่ทุกวัน
- เครื่องบิน
เส้นทางกรุงเทพฯ-กระบี่มีการให้บริการเที่ยวบินทุกวัน โดยสายการบินต่าง ๆ หลายสายการบิน ท่าอากาศยานกระบี่อยู่ที่ถนนเพชรเกษมทางไปอำเภอเหนือคลอง ห่างจากตัวเมือง 13 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามตารางบิน และข้อมูลเพิ่มเติมจากสายการบินต่างๆ

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 

แหล่งที่มา :   สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว

 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้
 
 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism   พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
  ความคิดเห็น
-- ไม่มีความคิดเห็น --