การปฏิบัติธรรมเป็นการเรียนรู้ มิใช่เรียนทำ เรียนรู้ว่าอะไรเป็นทุกข์ ความทุกข์เกิดได้อย่างไร ความทุกข์ดับได้อย่างไร มิใช่เรียนจำ แล้วไม่นำไปปฏิบัติ
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
35 เรื่องราวจากทีมงานทรูปลูกปัญญา
 
 
NEW FACE
10 Blog มาใหม่
Kyoter : สร้างเมื่อ 22 พ.ย. 2560
ภาคิญ : สร้างเมื่อ 22 พ.ย. 2560
Prantip : สร้างเมื่อ 22 พ.ย. 2560
LibraryMan : สร้างเมื่อ 22 พ.ย. 2560
Osot Natthanicha : สร้างเมื่อ 22 พ.ย. 2560
Ohm_Jantarat : สร้างเมื่อ 22 พ.ย. 2560
junesirikorn : สร้างเมื่อ 22 พ.ย. 2560
WHoto : สร้างเมื่อ 22 พ.ย. 2560
amonratkeawtida2@gma ... : สร้างเมื่อ 22 พ.ย. 2560
totee : สร้างเมื่อ 22 พ.ย. 2560
 
 
Hot Comment
10 Blog ที่มีการแสดงความคิดเห็นมากที่สุด
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 14,986 views | 98 comments
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 19,555 views | 62 comments
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 12,336 views | 54 comments
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 22,210 views | 51 comments
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 14,068 views | 31 comments
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 13,396 views | 30 comments
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 13,961 views | 24 comments
 
 
Content Update
10 เนื้อหามาใหม่
10 เดือนที่แล้ว | 185 views | 0 comments
11 เดือนที่แล้ว | 296 views | 0 comments
11 เดือนที่แล้ว | 475 views | 0 comments
11 เดือนที่แล้ว | 255 views | 0 comments
11 เดือนที่แล้ว | 277 views | 0 comments
11 เดือนที่แล้ว | 257 views | 0 comments
11 เดือนที่แล้ว | 212 views | 0 comments
11 เดือนที่แล้ว | 235 views | 0 comments
11 เดือนที่แล้ว | 240 views | 0 comments
11 เดือนที่แล้ว | 240 views | 0 comments
 
 
Quiz Upload
10 ข้อสอบมาใหม่
JR | 39 เดือนที่แล้ว
ภูริทัศน์ นุ่มมาก | 40 เดือนที่แล้ว
srichut | 40 เดือนที่แล้ว
srichut | 40 เดือนที่แล้ว
srichut | 40 เดือนที่แล้ว
srichut | 40 เดือนที่แล้ว
ธนพงศ์ ต่อพีระพันธุ์ | 40 เดือนที่แล้ว
Night Butterfly | 40 เดือนที่แล้ว
mbmay | 40 เดือนที่แล้ว
นิติพงศ์ ช่วงชู | 40 เดือนที่แล้ว
 
 
กรุณาเช็ค Username หรือ Password ครับ