Guest | วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 | 19.08 น.
ข้อสอบ
 

  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : นายทนงศักดิ์ เพชรอาวุธ
นายทนงศักดิ์ เพชรอาวุธ
รหัสข้อสอบ  : LAPB608929
ชื่อข้อสอบ  : 

ข้อสอบตัวชี้วัด ต 1.2 ป.6/1

จำนวนข้อ  : 6 ข้อ
วิชา  : 

ภาษาต่างประเทศ

ระดับชั้น  : ป.6
สร้างเมื่อ  : 2 ม.ค. 2556 เวลา 15:24 น.
 
กรุณาเช็ค Username หรือ Password ครับ